Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
Re: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7

redhat 8.1 is still prerelease. i'll submit one the instant it goes gold.

-alvin


---------- Original Message -----------
From: Veronika_Irvine@xxxxxxxxxx
To: eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
Sent: Thu, 6 Mar 2003 13:55:29 -0500
Subject: Re: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7

> Where is the bug report for this?
> 
> Alvin Thompson <al@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
> Sent by: eclipse-dev-admin@xxxxxxxxxxx
> 03/06/2003 01:20 PM
> Please respond to eclipse-dev
> 
> 
>     To:   eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
>     cc: 
>     Subject:    Re: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on 
> FreeBSD 4.7
> 
> i know redhat 8.1 (on x86, jdk 1.4.1) crashes whenever you try to 
> create a new project. i think there's an unhandled exception in the 
> native code of SWT
> (some gtk stuff)...
> 
> -alvin
> 
> ---------- Original Message -----------
> From: n.bulthuis@xxxxxxxxxxx
> To: eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
> Sent: Thu, 6 Mar 2003 10:59:20 +0100
> Subject: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7
> 
> > Hello all, 
> > 
> > I hope someone can help me solve my problem. I've installed Eclipse 
> using
> > the FreeBSD M4 port which I got from 
> > http://www.cs.rpi.edu/~flemej/freebsd/eclipse-port/eclipse-gtk-m4
> > 
> > The installation is without any problems. When I start eclipse it 
> > seems to work fine. My problems begin when I start to create a new 
> > java project. When I click the finish button to actually create the 
> > new project, eclipse stops responding. The only solution is to kill 
> > eclipse. Eclipse does create the directory and the .project and 
> > .metadata files. 
> > 
> > I'm running under Sun's JDK 1.3.1 (the native FreeBSD on
> > /usr/ports/java/jdk13)
> > I've also tried the Linux JDK 1.3.1 (/usr/ports/java/linux-sun-jdk13)
> > , but have the same problem. 
> > 
> > I've tried using KDE 3.0.3, Gnome 2.0 and 2.2. I'm now running 
> > FluxBox, but that didn't help either. So my guess it is probably not 
> > the windowmanager. 
> > 
> > I'm kind of lost on what to do next. Could someone give me some 
> > advice on how to solve this?
> > 
> > Thanks
> > Nicky
> > 
> >
>
------------------------------------------------------------------------------------------------
> > Disclaimer:
> > ' Aan de inhoud van dit bericht kunnen alleen rechten ten opzichte 
> > van Interpay Nederland B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen 
> > worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken 
> > worden ondersteund. De informatie in dit e-mailbericht is van 
> > vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor gebruik door de 
> > geadresseerde. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u 
> > verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te 
> > vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, deze te 
> > vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.' An English version 
> > of this disclaimer is available on http://www.interpay.nl/disclaimerenglish
> >
>
------------------------------------------------------------------------------------------------
> > 
> > _______________________________________________
> > eclipse-dev mailing list
> > eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
> > http://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/eclipse-dev
> ------- End of Original Message -------
> 
> _______________________________________________
> eclipse-dev mailing list
> eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
> http://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/eclipse-dev
> 
> _______________________________________________
> eclipse-dev mailing list
> eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
> http://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/eclipse-dev
------- End of Original Message -------Back to the top