Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
Re: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7

Where is the bug report for this?

Alvin Thompson <al@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Sent by: eclipse-dev-admin@xxxxxxxxxxx
03/06/2003 01:20 PM
Please respond to eclipse-dev

 
    To:   eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
    cc: 
    Subject:    Re: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7


i know redhat 8.1 (on x86, jdk 1.4.1) crashes whenever you try to create a 
new
project. i think there's an unhandled exception in the native code of SWT
(some gtk stuff)...

-alvin


---------- Original Message -----------
From: n.bulthuis@xxxxxxxxxxx
To: eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
Sent: Thu, 6 Mar 2003 10:59:20 +0100
Subject: [eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7

> Hello all, 
> 
> I hope someone can help me solve my problem. I've installed Eclipse 
using
> the FreeBSD M4 port which I got from 
> http://www.cs.rpi.edu/~flemej/freebsd/eclipse-port/eclipse-gtk-m4
> 
> The installation is without any problems. When I start eclipse it 
> seems to work fine. My problems begin when I start to create a new 
> java project. When I click the finish button to actually create the 
> new project, eclipse stops responding. The only solution is to kill 
> eclipse. Eclipse does create the directory and the .project and 
> .metadata files. 
> 
> I'm running under Sun's JDK 1.3.1 (the native FreeBSD on
> /usr/ports/java/jdk13)
> I've also tried the Linux JDK 1.3.1 (/usr/ports/java/linux-sun-jdk13)
> , but have the same problem. 
> 
> I've tried using KDE 3.0.3, Gnome 2.0 and 2.2. I'm now running 
> FluxBox, but that didn't help either. So my guess it is probably not 
> the windowmanager. 
> 
> I'm kind of lost on what to do next. Could someone give me some 
> advice on how to solve this?
> 
> Thanks
> Nicky
> 
>
------------------------------------------------------------------------------------------------
> Disclaimer:
> ' Aan de inhoud van dit bericht kunnen alleen rechten ten opzichte 
> van Interpay Nederland B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen 
> worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken 
> worden ondersteund. De informatie in dit e-mailbericht is van 
> vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor gebruik door de 
> geadresseerde. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u 
> verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te 
> vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, deze te 
> vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.' An English version 
> of this disclaimer is available on http://www.interpay.nl/disclaimerenglish
>
------------------------------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> eclipse-dev mailing list
> eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
> http://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/eclipse-dev
------- End of Original Message -------

_______________________________________________
eclipse-dev mailing list
eclipse-dev@xxxxxxxxxxx
http://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/eclipse-dev

Back to the top