Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[eclipse-dev] Problems with Eclipse on FreeBSD 4.7

Hello all, 

I hope someone can help me solve my problem. I've installed Eclipse using
the FreeBSD M4 port which I got from 
http://www.cs.rpi.edu/~flemej/freebsd/eclipse-port/eclipse-gtk-m4

The installation is without any problems. When I start eclipse it seems to
work fine. My problems begin when I start to create a new java project. When
I click the finish button to actually create the new project, eclipse stops
responding. The only solution is to kill eclipse. Eclipse does create the
directory and the .project and .metadata files. 

I'm running under Sun's JDK 1.3.1 (the native FreeBSD on
/usr/ports/java/jdk13)
I've also tried the Linux JDK 1.3.1 (/usr/ports/java/linux-sun-jdk13), but
have the same problem. 

I've tried using KDE 3.0.3, Gnome 2.0 and 2.2. I'm now running FluxBox, but
that didn't help either. So my guess it is probably not the windowmanager. 

I'm kind of lost on what to do next. Could someone give me some advice on
how to solve this?

Thanks
Nicky


------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer:
' Aan de inhoud van dit bericht kunnen alleen rechten ten opzichte van Interpay Nederland B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. De informatie in dit e-mailbericht is van vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, deze te vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.' 
An English version of this disclaimer is available on http://www.interpay.nl/disclaimerenglish
------------------------------------------------------------------------------------------------Back to the top