Skip to main content

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index] [List Home]
[mdt.dev] RE: [m2t-dev] [modeling-dev] Test Bug 236300

modeling-dev@xxxxxxxxxxx

Met vriendelijke groet,
Jos Warmer
Partner

Ordina Application Outsourcing en Projecten B.V.
Centre of Excellence-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: m2t-dev-bounces@xxxxxxxxxxx [mailto:m2t-dev-bounces@xxxxxxxxxxx]
Namens Nick Boldt
Verzonden: dinsdag 14 juli 2009 0:34
Aan: modeling-dev@xxxxxxxxxxx
CC: Webmaster(Matt Ward)
Onderwerp: [m2t-dev] [modeling-dev] Test Bug 236300

Modellers:

If you receive this, please reply stating on which mailing list it was
received (mdt-dev, emf-dev, etc.), unless others have already replied.
I just need to prove this works for distribution to all the modeling
*dev@xxxxxxxxxxx lists.

-- 
Nick Boldt :: http://nick.divbyzero.com
_______________________________________________
modeling-dev mailing list
modeling-dev@xxxxxxxxxxx
https://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/modeling-dev
_______________________________________________
m2t-dev mailing list
m2t-dev@xxxxxxxxxxx
https://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/m2t-dev

Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de 

bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te 

verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door 

te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar 

groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de 

inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee. If you are not the 

intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. 

It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. 

Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from 

the content of and/or the transmission of this message.
_______________________________________________
modeling-dev mailing list
modeling-dev@xxxxxxxxxxx
https://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/modeling-dev


Back to the top