Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Debugowanie programu winapi
Debugowanie programu winapi [message #1067379] Mon, 08 July 2013 13:17
Piotr Siupa is currently offline Piotr SiupaFriend
Messages: 4
Registered: October 2012
Junior Member
Witam,

Uczę się obsługiwać wersję eclipse dla c++. Napisałem prosty program w winapi i próbuję go debugować. Niestety program nie zatrzymuje się na breakpointach. Nie mam tego problemu w programach konsolowych.
Próbowałem nawet w jednym projekcie na zmianę wklejać do pliku kod programu konsolowego i winapi. Debugowanie pierwszego idzie bez problemu, a kiedy wkleję drugi kod, breakpointy przestają działać (tworzę nowe, nie chodzi o te do poprzedniego kodu).
Poza tym program wykonuje się poprawnie.

Zmieniłem wartość Debug Configuratoins->Debbuger->Stop on startup na WinMain. (Dzięki temu zniknął komunikat o braku procedury main w pliku.) Mimo to na wyjściu debugera pojawia się komunikat 'Function "WinMain" not defined.'

Kompiluje program przy pomocy mingw.
Dodanie do opcji kompilatora flagi -mwindows nic nie zmienia.

Na wszelki wypadek wrzucę kod programu.
#include <windows.h>

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
	MessageBox(NULL, "Hello world!", "Hello", 0);
	return 0;
}


Z góry dziękuję za odpowiedź


-------
EDYCJA
-------

Udało mi się samemu częściowo rozwiązać problem.
Należy:
- odzanczyć "Debug configuration->Debugger->Stop on startup at"
- zmienić "Debug configuration->Debugger->GDB command set" na "Standatd(Windows)"
- kliknąć "odzanczyć "Debug configuration->Common->Select other..."(na dole) i wybrać "Standart create process launcher"
Można też utworzyć w katalogu głównym projektu pusty plik ".gdbinit", co pozwoli pozbyc się komunikatu o jego braku.

Mam jednak problem z opcją "step over", która zatrzymuje program podczas wykonywania funkcji systemowych (np. MessageBox) i nie pozwala go wznowić. (Można jedynie zakończyć jego pracę.)

[Updated on: Sat, 13 July 2013 22:18]

Report message to a moderator

Previous Topic:PDT Problem z launch URL
Next Topic:Dialog porównywania plików
Goto Forum:
  


Current Time: Sun Apr 21 02:52:39 GMT 2019

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01871 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top