Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Czy takie użycie @Column w zastępstwie hibernetowej adnotacji @Formula jest dopuszczalne ?(hibernate Formula)
icon3.gif  Czy takie użycie @Column w zastępstwie hibernetowej adnotacji @Formula jest dopuszczalne ? [message #933076] Thu, 04 October 2012 18:02
Dariusz Skrudlik is currently offline Dariusz SkrudlikFriend
Messages: 4
Registered: July 2009
Junior Member
Przez przypadek odkryłem, że działa następująca definicja dla kolumny

private BigDecimal quantityOrders;

    @Column(name="(select 2 from dual) as quantityOrders",insertable = false, updatable = false)
    public BigDecimal getQuantityOrders() {
        return quantityOrders;
    }


Już wiem, że mogę wstawić dowolnego select'a i dział.
Nie wiem tylko jak odwołać się do bieżącej tabeli (zwłaszcza jeśli zostanie jej nadany jakiś alias). W hibernate działało zdaje się słowo 'this' które na etapie przetwarzania było podmieniane.

Czy tak definicja jest w ogóle prawidłowa ? Gdzie mogę cokolwiek znaleźć na ten temat.
Bo w dokumentacji nie znalazłem nic. A funkcjonalność jest rewelacyjna.

Previous Topic:Poszukiwany Java Programmer - Eclipse Tools Developer
Next Topic:Duża prośba
Goto Forum:
  


Current Time: Mon Feb 17 10:47:07 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01472 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top