Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Poszukiwany Java Programmer - Eclipse Tools Developer
Poszukiwany Java Programmer - Eclipse Tools Developer [message #926033] Fri, 28 September 2012 08:43
Lukasz Baksik is currently offline Lukasz BaksikFriend
Messages: 4
Registered: September 2012
Junior Member
Java Programmer - Eclipse Tools Developer

E-mail: careers@mkmconsulting.pl
Lokalizacja: Kraków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wybór, dostosowanie, wdrożenie i rozwój narzędzi wspierających pracę z domain specific language. Jej celem będzie stworzenie zintegrowanego narzędzia składającego się z:
• edytora (w oparciu o Eclipse) oraz
• repozytorium (w oparciu o Git, SVN, Mercurial itp.).
Ważnym elementem rozwiązania będzie system udostępniania fragmentów kodu ułatwiający pracę grupie użytkowników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych, np. poprzez szyfrowanie udostępnianych fragmentów.
Praca na tym stanowisku będzie czasowo ograniczona do opisanego projektu, z możliwością dalszej współpracy nad rozwojem opracowanego narzędzia.

Wymagania:
• wiedza i doświadczenie w tworzeniu pluginów do Eclipse'a,
• biegła znajomość oraz doświadczenie w programowaniu w Javie,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym komunikację,
• silna motywacja i wysokie zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Obowiązki:

• research i pomoc w wyborze odpowiednich narzędzi,
• tworzenie pluginów do Eclipse'a,
• integracja Eclipse'a z repozytorium,
• stworzenie systemu udostępniania i szyfrowania fragmentów kodu,
• wdrożenie, rozwiązywanie problemów, administracja oraz rozwijanie stworzonych narzędzi,
• bieżące tworzenie dokumentacji oraz przekazywanie kodu źródłowego.

Oferta:
• możliwość wykonywania pracy zdalnie,
• wynagrodzenie podstawowe na poziomie 7,000-10,000 zł. brutto,
• bonus uzależniony od realizacji zadania,
• elastyczność w doborze odpowiedniej dla obu stron formy zatrudnienia.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o wysłanie CV na: careers@mkmconsulting.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

[Updated on: Fri, 28 September 2012 08:44]

Report message to a moderator

Previous Topic:Auto upload na FTP
Next Topic:Czy takie użycie @Column w zastępstwie hibernetowej adnotacji @Formula jest dopuszczalne ?
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Jun 05 17:24:46 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01893 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top