Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Auto upload na FTP(Automatyczne wrzucanie plików po zapisaniu)
Auto upload na FTP [message #912814] Fri, 14 September 2012 08:31 Go to next message
Tomasz Ka is currently offline Tomasz KaFriend
Messages: 3
Registered: September 2012
Junior Member
Pracuję ostatnio z plikami na serwerze FTP. Praca w trybie "remote" nie odpowiada mi ze względu na brak możliwości śledzenia funkcji oraz autopodpowiedzi. Czy jest możliwość skonfigurować Eclipse w taki sposób, aby przy każdym zapisie pliku z lokalnego workspace robił automatycznie ulopad tego pliku na ftp?
Re: Auto upload na FTP [message #912865 is a reply to message #912814] Fri, 14 September 2012 09:58 Go to previous message
Tomasz Zarna is currently offline Tomasz ZarnaFriend
Messages: 172
Registered: July 2009
Senior Member
Możesz spróbować podpiąć serwer FTP po system plików. Eclipse będzie je traktował jak zasoby lokalne. Więcej informacji znajdziesz na stronie o EFS. Niestety, nie ręczę czy to podejście rozwiąże Twój problem.

T
Previous Topic:New Project in Poznan need 3 or 4 developers to create small new team..
Next Topic:Poszukiwany Java Programmer - Eclipse Tools Developer
Goto Forum:
  


Current Time: Mon May 25 09:21:31 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01552 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top