Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Brak podpowiadania składni styli CSS w plikach php
Brak podpowiadania składni styli CSS w plikach php [message #628736] Thu, 23 September 2010 20:44
Mariusz P. is currently offline Mariusz P.Friend
Messages: 85
Registered: February 2010
Member
Eclipse Helios z PDT ma opory w pokazywaniu podpowiedzi (Ctr+space) styli CSS w pliku .php.

<div style="margin-left: ------- Tutaj Ctrl+Space i nic.

Nieco starszy Eclipse Ganymede nie stawiał oporów.
Edycja pliku .php w PHP Editor. Jak zaczyna się ostylowywać wewnątrz pliku php to brak jest podpowedzi pod Ctrl+Space. W poprzednim Eclipsie podpowiadanie działało zarówno w pliku .css jak i w .php.

Błąd ten naprawiono w Eclipse Helios SR1, więc temat już jest nieaktualny.

[Updated on: Sun, 26 September 2010 18:31]

Report message to a moderator

Previous Topic:Tworzenie projektu serwisu internetowego
Next Topic:Problem z workspace i kompilacją
Goto Forum:
  


Current Time: Thu Jun 04 17:49:31 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01942 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top