Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Co to jest Andmore?
Co to jest Andmore? [message #1700331] Wed, 01 July 2015 22:52 Go to next message
Andrzej Borucki is currently offline Andrzej BoruckiFriend
Messages: 13
Registered: August 2013
Junior Member
Czy to plugin do Eclipse zastępujący ADT czy cała instalacja, gdzie Eclipse było by tylko jednym ze składników?
Re: Co to jest Andmore? [message #1700332 is a reply to message #1700331] Wed, 01 July 2015 23:14 Go to previous message
Dawid Pakula is currently offline Dawid PakulaFriend
Messages: 270
Registered: March 2013
Senior Member
Andmore to dawne ADT, po przeniesieniu do eclipse zmieniono nazwę:

https://projects.eclipse.org/proposals/andmore-eclipse-android-tooling


Previous Topic:Eclipse dla rozdzielczości 4k
Next Topic:Problemy z Mavenem
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Feb 21 13:40:42 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01917 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top