Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Java Projekt się nie kompiluje (Error: Could not find or load main class SQL.SqlConnector.)
Java Projekt się nie kompiluje [message #1692039] Sun, 12 April 2015 15:53 Go to next message
Waldemar Gregorczyk is currently offline Waldemar GregorczykFriend
Messages: 3
Registered: April 2015
Junior Member
Coś namieszałem w projekcie Javy.
Gdy dokonam zmian w kodzie i skompiluję CRT +F11 uruchamia się poprzednia kompilacja. To tak jakby się nie kompilowało a jedynie uruchamiał się ostania kompilacja. Gdy usunę plik.class i próbuję skopiować daną klasę ponownie to CRT +F11
Error: Could not find or load main class SQL.SqlConnector.

A gdy utworzę nowy projekt to wszystko jest ok!. Pobrałem eclise jeszcze raz i nadal projekt nie da się skompiluje. Jak uratować projekt?
Re: Java Projekt się nie kompiluje [message #1692145 is a reply to message #1692039] Mon, 13 April 2015 22:09 Go to previous message
Tomasz Pik is currently offline Tomasz PikFriend
Messages: 3
Registered: July 2009
Junior Member
Sprawdź na początek, czy na pewno masz 'zaznaczone' opcję 'Build Automatically' (menu 'Project').
Previous Topic:SVN Repositiories
Next Topic:Kreator projektu na platformę Android
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Feb 21 13:53:06 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01943 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top