Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » Modeling » EMF "Technology" (Ecore Tools, EMFatic, etc)  » [EMF Compare] - Quick question wrt EMFDIFF format
[EMF Compare] - Quick question wrt EMFDIFF format [message #88703] Tue, 10 July 2007 13:39 Go to next message
Eclipse UserFriend
Originally posted by: user.domain.invalid

I am looking to do this XSLT transform of the emf-diff xml file & have
been trying different things & then looking at the produced emf-diff etc.

Is there a listing of all xsi:types in a diff element e.g. at the moment
I have come across:

diff:DiffGroup
diff:RemoveModelElement
diff:AddModelElement


What others are there?

TIA

Adam
Re: [EMF Compare] - Quick question wrt EMFDIFF format [message #88737 is a reply to message #88703] Tue, 10 July 2007 15:58 Go to previous messageGo to next message
Cedric Brun is currently offline Cedric BrunFriend
Messages: 431
Registered: July 2009
Senior Member
--nextPart22361206.vvISEgDamo
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8Bit

Hi Adam,

In the org.eclipse.emf.compare.diff plugin you'll get the Diff metamodel
(/model/diff.ecore) defining all these types.

You'll find enclosed a diagram showing these types. You may also get this
list in the Eclipse help, in "references" of EMF compare. The metamodel
package is org.eclipse.emf.compare.diff.metamodel.

Cédric

AdamF wrote:

> I am looking to do this XSLT transform of the emf-diff xml file & have
> been trying different things & then looking at the produced emf-diff etc.
>
> Is there a listing of all xsi:types in a diff element e.g. at the moment
> I have come across:
>
> diff:DiffGroup
> diff:RemoveModelElement
> diff:AddModelElement
>
>
> What others are there?
>
> TIA
>
> Adam


--nextPart22361206.vvISEgDamo
Content-Type: image/png; name="diff-mm-0.7.0.png"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="diff-mm-0.7.0.png"

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAACU8AAAaXCAYAAABMxA17AAAAIGNIUk0AAHom AACAhAAA+gAAAIDo
AAB1MAAA6mAAADqYAAAXcJy6UTwAAAAEZ0FNQQAAsY58+1GTAAAAAXNSR0IA rs4c6QAAAAZiS0dE
AP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAIABJREFUeNrs3X2w XGWdJ/DnHJpwgQCG
UDFceVEjkrLKYETZjAOuLyizrmUEd921Iky5Okz58oc7K+XLrlK4tUgV1lBW 6bBFbdVMsQuWb4BU
CRQ6lrvWOCwYMoUvq2gSHDHBBBIIkNxcLjnL6aRDp3PO6dNvt7vP+Xyqbrr7 eU4/ffrpPrndt7/9
e6IQQhIOSZLDZ0MURaFdq0+7du3atWvXrl27du3atWvXrl279l7b07bO7fw9 Srt27dq1a9euXbt2
7dq1a9euXfti/j2q/W9Rh/8mFQ6Fp7I6AQAAAGBYyvyxCgAAAACGpVR4KvFX KgAAAAAAAAAAoKJa
IaqsmFTD9AAAAAAAAAAAAFVVVFsq7ixPBQAAAAAAAAAAUCV5GanY1AAAAAAA AAAAAHUkPAUAAAAA
AAAAAFRW0cp8cdGafgAAAAAAAAAAAFWl8hQAAAAAAAAAAFBLcVFZKgAAAAAA AAAAgKpSeQoAAAAA
AAAAAKisJEly+4SnAAAAAAAAAACAWhKeAgAAAAAAAAAAKiuKoty+uKgsFQAA AAAAAAAAQFWpPAUA
AAAAAAAAANRSXFSWCgAAAAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAACorSZLcPuEpAAAA AAAAAACgloSnAAAA
AAAAAACAyoqiKLcvLipLBQAAAAAAAAAAUFWNYQ9YlNQCjibACAAAAAAAAAAw Ho007DTs8IYwCHQ3
imMPAAAAAAAAAIDyYlMAAAAAAAAAAABUVVFxG+EpAAAAAAAAAACglsYanlp5 0V95BAAAAAAAAAAA
gJGJoii3r1FUlmqYXv9ffxQW5o7Mas2c/sqw5j//nyN3aOZAePDzb/GoAQAA AAAAAAAAI9VYrBua
fzYO/+nPZsMxJ5zQvLzjn/8YNu49MbzzHUe2/d1Pn/aoAAAAAAAAAAAAIxcX laUapuTAgWZIanb1
aeHYmZmw9KTjm+2dbel2AAAAAAAAAAAAo7ZolafCwkLzZOcjzzRP2zNbR7Qd 2i5LUdBrsZYfLCNr
P7P2L91ukvZ7XHPVPgdZc9I+n62+rLayt9FLv8cIAAAAAAAAAGC6pdmPvNzR ooWnDiwsNJflS6tL
pfuyY/uT4bGtv3mh7XVHtB0oCE+17sy0THq71gPQ3i6UU27eyrQNSkgKAAAA AAAAAKB+4sW4kZUX
/VXY99hvw8Z/+Kfwv+/5x/Cju/8x/PD2O5t93/tf3zrc9st/+n/N7dLtq0Yw ZzzKhqKKEoYAAAAA
AAAAAEyvokxIvBihnsd+/NdhyckvC+9cf1H4Vx+4pPnzrz/4b5t9V3zyPxxu O/9PX9fcLt1+0Duc
d6e79RVtU3TdMjoDOkW3UXQ77f2d2xXdh6KxO6/XuZ9l7nvZuSnzGOTdl26P 0WIdUL3c1zJzKLgF
AAAAAAAAALD4Fm/ZvuefC8eccEKYXX1a2PnIM82l+la+4pyj2tLtimSFTNoD YO2VhjqrDhX1ZW2T
1z6qJd6K9jdvP8qM08/Y7eN3u16/97FbYKgVNutc6nBU819m7H6eB93m3pKB AAAAAAAAAADjES9W
xZtkYaF5moakUu03297W2i53nCQ56qclK2hT1NctiJV33ZHNUZfbKLp/3cYp u3RdP9cb9v6PU9Hy
fWWfQ73Oi+AUAAAAAAAAAMB4LFrlqfD882HHP/+xWV0qzZvs2P5ks/mothe2 m0SLFTIb5e3UbWm4
aaropPoUAAAAAAAAAMBoFBXIWbTw1Etesyr8zW0PHdF2YOHZ8H872pa95pyJ ncRB9bIkXOvysIxy
7KoeMIsVZhKcAgAAAAAAAAAYj3ixbmjjf3lT2HLrnx/xM7d9y1Ft6Xb96kyJ tZ/P6isbWCm7PFuR
YYSViu7fJOi2P5O+/90e80GeQwAAAAAAAAAAjEdRRqUxzvDHYz/+66Hdmdb9 aA+4dN63or5uOoMz
3a6fFbzp9TZa47Rft/M+lA0glRl7MfS7//08Twa9b90CVMOau8WudAUAAAAA AAAAwEFRMuTEhhDI
Ij+A5ntq58VjBwAAAAAAAAAwekWFcuJJXjqN7AcSAAAAAAAAAAAYXJrGGWrx KQEfAAAAAAAAAABg
EMNezStvhbDGNOw8AAAAAAAAAABQD4tZvCk23QAAAAAAAAAAQFUVhbFiVaIA AAAAAAAAAIA6UnkK
AAAAAAAAAACopXgx1wgEAAAAAAAAAACYFCpPAQAAAAAAAAAAlZUkSW6f8BQA AAAAAAAAAFBLwlMA
AAAAAAAAAEBlRVGU2xcXlaUCAAAAAAAAAACoKpWnAAAAAAAAAACAWoqLylIB AAAAAAAAAABUlcpT
AAAAAAAAAABAZSVJktsnPAUAAAAAAAAAANSS8BQAAAAAAAAAAFBZURTl9sVF ZakAAAAAAAAAAACq
SuUpAAAAAAAAAACgluKislQAAAAAAAAAAABVpfIUAAAAAAAAAABQWUmS5PYJ TwEAAAAAAAAAALUk
PAUAAAAAAAAAAFRWFEW5fXFRWSoAAAAAAAAAAICqUnkKAAAAAAAAAACopbio LBUAAAAAAAAAAEBV
qTwFAAAAAAAAAABUVpIkuX3CUwAAAAAAAAAAQC0JTwEAAAAAAAAAAJUVRVFu X1xUlgoAAAAAAAAA
AKCqVJ4CAAAAAAAAAABqKS4qSwUAAAAAAAAAAFBVKk8BAAAAAAAAAACVlSRJ bp/wFAAAAAAAAAAA
UEvCUwAAAAAAAAAAQGVFUZTbFxeVpQIAAAAAAAAAAKgqlacAAAAAAAAAAIBa iovKUgEAAAAAAAAA
AFSVylMAAAAAAAAAAEBlJUmS2yc8BQAAAAAAAAAA1JLwFAAAAAAAAAAAUFlR FOX2xUVlqQAAAAAA
AAAAAKpK5SkAAAAAAAAAAKCW4qKyVAAAAAAAAAAAAFWl8hQAAAAAAAAAAFBZ SZLk9glPAQAAAAAA
AAAAtSQ8BQAAAAAAAAAAVFYURbl9cVFZKgAAAAAAAAAAgKpSeQoAAAAAAAAA AKiluKgsFQAAAAAA
AAAAQFWpPAUAAAAAAAAAAFRWkiS5fcJTAAAAAAAAAABALQlPAQAAAAAAAAAA lRVFUW5fXFSWCgAA
AAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAAGopLipLBQAAAAAAAAAAUFUqTwEAAAAAAAAA AJWVJElun/AUAAAA
AAAAAABQS8JTAAAAAAAAAABAZUVRlNsXF5WlAgAAAAAAAAAAqCqVpwAAAAAA AAAAgFqKi8pSAQAA
AAAAAAAAVJXKUwAAAAAAAAAAQGUlSZLbJzwFAAAAAAAAAADUkvAUAAAAAAAA AABQWVEU5fbFRWWp
AAAAAAAAAAAAqkrlKQAAAAAAAAAAoJbiorJUAAAAAAAAAAAAVaXyFAAAAAAA AAAAUFlJkuT2CU8B
AAAAAAAAAAC1JDwFAAAAAAAAAABUVhRFuX1xUVkqAAAAAAAAAACAqlJ5CgAA AAAAAAAAqKW4qCwV
AAAAAAAAAABAVak8BQAAAAAAAAAAVFaSJLl9wlMAAAAAAAAAAEAtCU8BAAAA AAAAAACVFUVRbl9c
VJYKAAAAAAAAAACgqlSeAgAAAAAAAAAAaikuKksFAAAAAAAAAABQVSpPAQAA AAAAAAAAlZUkSW6f
8BQAAAAAAAAAAFBLwlMAAAAAAAAAAEBlRVGU2xcXlaUCAAAAAAAAAACoKpWn AAAAAAAAAACAWoqL
ylIBAAAAAAAAAABUlcpTAAAAAAAAAABAZSVJktsnPAUAAAAAAAAAANSS8BQA AAAAAAAAAFBZURTl
9sVFZakAAAAAAAAAAACqSuUpAAAAAAAAAACgluKislQAAAAAAAAAAABVpfIU AAAAAAAAAABQWUmS
5PYJTwEAAAAAAAAAALUkPAUAAAAAAAAAAFRWFEW5fXFRWSoAAAAAAAAAAICq UnkKAAAAAAAAAACo
pbioLBUAAAAAAAAAAEBVqTwFAAAAAAAAAABUVpIkuX3CUwAAAAAAAAAAQC0J TwEAAAAAAAAAAJUV
RVFuX1xUlgoAAAAAAAAAAKCqVJ4CAAAAAAAAAABqKS4qSwUAAAAAAAAAAFBV Kk8BAAAAAAAAAACV
lSRJbp/wFAAAAAAAAAAAUEvCUwAAAAAAAAAAQGVFUZTbFxeVpQIAAAAAAAAA AKgqlacAAAAAAAAA
AIBaiovKUgEAAAAAAAAAAFSVylMAAAAAAAAAAEBlJUmS2yc8BQAAAAAAAAAA 1JLwFAAAAAAAAAAA
UFlRFOX2xUVlqQAAAAAAAAAAAKpK5SkAAAAAAAAAAKCW4qKyVAAAAAAAAAAA AFWl8hQAAAAAAAAA
AFBZSZLk9glPAQAAAAAAAAAAtSQ8BQAAAAAAAAAAVFYURbl9cVFZKgAAAAAA AAAAgKpSeQoAAAAA
AAAAAKiluKgsFQAAAAAAAAAAQFWpPAUAAAAAAAAAAFRWkiS5fcJTAAAAAAAA AABALQlPAQAAAAAA
AAAAlRVFUW5fXFSWCgAAAAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAAGopLipLBQAAAAAA AAAAUFUqTwEAAAAA
AAAAAJWVJElun/AUAAAAAAAAAABQS8JTAAAAAAAAAABAZUVRlNsXF5WlAgAA AAAAAAAAqCqVpwAA
AAAAAAAAgFpqpGWpVJ8Chqmo3B2Mmt9pAAAAAAAAAJTVMAXAKNy3bd4ksOjW zS4xCQAAAAAAAAAc
IS3CkVcIxrJ9AAAAAAAAAABALQlPAQAAAAAAAAAAlZVXdSrVSMtSAXBQsmNT +OaDXw27n9kVnnzh
5+QTloXlJy8P73/9J0K0Yq0JAgAAAAAAAIAKaZgCgIPu33hd+OHP7g5nn3Ve WHnGbFh5qH3f3qfC
tXd+LLxj7fpwwfmfMVEcoSCgDEBI1xA3BwAAAAAAwORqpGWpVJ8C6i4NTn1v 4x3hgvPXhzVnnhdO
W3pqaMSNsHBgIfx255aw7JSV4ds/vrm5rQAVnfwaBcgmYAoAAAAAAEy62BQA dZcu1ZdWnHrdmkvC
m8+9KPyb89aHt6y6KFz4ij9pnn5k3Z+HP3n1heHCP/134fubvtvcHgAAAAAA AACYDkWFpSzbB9Te
Nx74Snjp7Oqw6vRXh4vPeWuz7Z5f/yD8Ytsvw6tOe2VY/9p3h3NXnBN+uvWB MHvWmnDHQzeFSy++
MXOsdbNLjmq7b9t85nad7e3XbfV1tmVdr9u4/RjWOAAAAAAAAAAwyYSngNrb 9czjIRy3NBx3KGm6
ZefmcPtPbmmef/iRTeFHP783zC8cDBLN758L2/c+UTheXiiqvT1rmzJt3doB AAAAAAAAgCNFUZTb
1ygqSwVQB7uffiLs370j7J97qnn58ae3h61bHzxcti/9T7TRODZExxwTjm3M hIX9z/Y0fqtiFAAA
AAAAAAAwWWJTANTdspOWh+OPPzE88eRjzctnnHp2OGnpsrD0xIM/H333p8LH 3vOZsGrlK8Pxxx0f
lp+8vOfb6AxQZZ1PT9vPd7bljdXarttyft0CXGW2AQAAAAAAAIAqiYvKUgHU wenLzwxRdEz4/a7t
4em5PWH2JWeGT67/fHjNy18b3nXBe8OlF1we3rz6HeH5cGyYOe7EsOr0Vw/1 9luhp/S0/XxnW79a
waqiClhltgEAAAAAAACAqlF5Cqi99665MuzatS3se25vuOHu68KWnb8JF537 9vDf/v1Xw1+87T+G
P+7ZHm7+h/8R5p9/Lmx55KHwztWXj32f20NORVWnOvvKVK3KGkugCgAAAAAA AIBplSRJbl/D9AB1
F61YGy678PJw1/3fCXv37Qlf3rM9vOzUM8LMkuPD3Py+8Iddj4bn9u8LO3ds bW6Xbg8AAAAAAAAA
TD/hKYAXrHvDZ5undz1wWzhxZml4ZP7hENLgaRTCgYWF8Oj2zeFdb7zs8HY9 j19QHapfrSpSwx4X
AAAAAAAAAKokiqLcvrioLBUwqQf1iz+DjsGL0mDUNe+7KczEcXhm946wd8/j zdNTlpzQbB8kODUu
ncv0ZYWtsrbJGgcAAAAAAAAAqkblKZgyaeCpPfPYebmXMYSnMuZmxdpwxXtu HWiMzvDRKINHZcZu
D0flbd+5zTgDXwAAAAAAAACwWBppWSrVp2A6ZAWlWiGoXg7jxTrkBXCK56Gz PWu7sm1l+8s8Jq1t
pu3xUx0LAAAAAAAAgF6pPAWMjDALAAAAAAAAADBuaWGpKGd5rtj0AAAAAAAA AAAAdSQ8BQAAAAAA
AAAAVFZe1alUnJalAgAAAAAAAAAAqBuVpwAAAAAAAAAAgFpqpGWpVJ+C6ZAe qmklufZDttfL4/Sh
G2/uus3ffvQKDzQAAAAAAAAAsCgapgCmSytA1X65V+3Xb51fjIDVzMJcuOWL H8/t3/CFr3mAAQAA
AAAAAIChSgtLRe1hiTbCUzCVB3X5vqxtx1aJam5usH4AAAAAAAAAgCESngIW zczC7hf+bQWkZnL6
e7dudkm4b9v8yK/TbbxO7eN39nf2dduXYe8vAAAAAAAAANRFXtWpVCMZWwka oHbm5sKHr/xUfn9j
pq9hJyVUlLcfWcGnXsNQglMAAAAAAAAAMHwqTwGL5oZrvjS1+z7syk+tsVoV qVqnaXvrtrLa2rft
HKt9X4v6AQAAAAAAAICDGmlZKtWngGmQFSpqb8/avrVdt23ax8tSJoCUF1pq 3+fOsfL2rVtYK2/Z
v87rZS0nCAAAAAAAAAAcpPIUMHKrfnVLuP6azzXPX3X1tWHz6g252972gbPD ZV//XW5/2QpQRZWa
8sYatLpUL2GnXrYHAAAAAAAAAPqXFpZKC0xliU0PMGppcCoNRKU/rRBVljQ4 1U2vwami64wroCQY
BQAAAAAAAACTQXgKmBhFFaemmaXzAAAAAAAAAGB88qpOpRppWSoAipVZ0q8z JNXaPj3N6+u87qBV
qbJuC4A6vOB/8Xy/L+/TMbw1GN7j0T6XBe/HmtuZewAAAAAAGJ+GKQBG7aqr rw3XH1qSLz2/ORxc
oi+tNNU6DeHFZfva2/rRChC1gkjDCBN1CzUN0t/Zl7Vt0TKERZcFqQCqLyuo 00sQpz3Y0zo/jCCP
QNCRzAUAAAAAAEymRlqWSvUpYJQ2r94QLvv6hoPnD7W1wlHtIalhLtvXXoGp ztWYBq1kBcBkywoo
9VrJqLV96zwAAAAAAECdxKYAmBZ5QaCi9l6uI2gEQJ21h6gmXbqfWfva2Vb2 cmu8ovs/aP8o7mfW
fne7L/2MCQAAAAAA066osFTll+2L/NWfKTgQGT3BKAAoep1y5Olkv75/cT+H sTRgmWUPu91mZ3/e
7eTNez/3M2u/O8csum9lx/QSFgAAAACAqmvU4U4KTTBudV0yDgBgmDrDPJ1L FLZfzjvt1C0c1C1A
lLdPvd5OL7eZN14v+1l2TAAAAAAAqIKi4ksN1XCA7v+JHDz13wUAUOfXQtN+ m4ryAgAAAADA0Rqm
AOgmaxkaQSoAoG6vhab9Nr1+AwAAAACAo8WRrx8XSnZsCt+458Phv3/70nDd 3/3L8DfffG/zctoO
tTsekhd/0v86ev3v40M33tz1BwDo7Xdz5+/jzuXZsvqrcn+zlqIrWspvWHPc bZ9G8bhO4pgAAAAA
AFAFKk8VuH/jdeGHP7s7nH3WeWHlGbNh5aH2fXufCtfe+bHwjrXrwwXnf8ZE UUv9VKOaWZgLt3zx
47n9G77wNRPLorAUJVC138l1qg7Zfn8X6752m+POfcoKKeUFl/Luwyge17o9 VwAAAAAAoCVJkpBX
YEp4KkcanPrexjvCBeevD2vOPC+ctvTU0IgbYeHAQvjtzi1h2Skrw7d/fLBK jgAV9f4P5sUP4bpW
M5ibG6wf+pT33BSiAqr0+7hsXxX+z+t2H8re56z2XrbN6+91znu9zbL7Pej9 8/sRAAAAAIA6EJ7K
kC7Jl1acet2aS8Kbz70oXHzOW4/of8uqi8K9D/99mD/wXPj+pu+GN555SYhW rDVxVFa3UFSZagup
mYXdL/zbCkjN5PTnWze7JNy3bb6nfU+v09LrdfPGyRqvs7+zr9tt93Pf6P85 m7W9D4gBAAAAAAAA
qikq+BC5kfi0+CjfeOAr4aWzq8Oq0199ODh1z69/EH6x7ZfhVae9Mqx/7bvD uSvOCT/d+kCYPWtN
uOOhm8KlF9+YOVa3QMSwAhO9jtO5/SQGN4rCKJOyf8Pcp3FXwCkKm3Tbp9LB k7m58OErP5Xf35iZ
6Mcob6ys2+n1tgWnhiXpOTg1KccgAAAAAAAAAItP5akMu555PITjlobjDn2C vmXn5nD7T25pnn/4
kU3hRz+/N8wvHAw6zO+fC9v3PlE4Xl6IIquSDflzVtXKPJ1Bj87LwwxyDBKQ Khqv7HVvuOZLE/nc
GsXzqzVW6zhvnabtrdvKasv6vyHrWCjqr7f0SZkMfJwIUAEAAAAAAADUQyMt S6X61JF2P/1E2L97
R9g/91Tz8uNPbw9btz54eJ7SOWs0jg3RMceEYxszYWH/syZtAGVDK3UITpXZ puhwLbO83jD3fVL+
62gPIXW2dQaU8p5zZZ5feaGl9rE7x+oMRpV93udVhsuqGsfRz/N+q091Hkt+ PQIAAAAAAABUm8pT
GZadtDw8NfdseOLJx5qXzzj17HDS0mXhwIGDn6Jf8baPhGOXHB/u3fidsPPp 3WHJccVLjWWFJzor
z3TKCoOMapu86xUFQrK2KVvNJ6vCTq/7WWb/2sftd/+7jdGvQYIdw64e1e/t 93Jbq351S7j+ms81
z1919bVh8+oNudve9oGzw2Vf/13Pz9XO81nHXV6Qqaxewk69bM/wtZ6fwwhR CVABAAAAAAAATLe0
YFKU8wGy8FSG05efGfZs+034/a7t4em5PWH2JWeGT67/fLhn0+3h5StWhUsv uDzsmXsq3L3xzjBz
3InhFafODvX2i6rM5G3T7zhl9yNvjEFvIy/MUjbUVLR/w9j/bvepn/s8aJjj 4EE9nmOj3yBJGpxq
BaKub4ajssNTaXBqkOfopCgKRrLYvwD7P+a6BbCEqgAAAAAAAACmn/BUhveu uTJ8+ucbwrJTVoQb
7r4ufPDCD4WLzn178yf1xz3bw7ceuDXMP/9c2PLIQ+Ev3/TprmO2h4SKAh9l KuXkbVM0Tj96XUpv
0Ko+eWPnhai63c5i7H8v2w4jNJUaZ2Bj1LedBqz6CVCN26SGuHjxeVv2+Mt6 juc974d1TAMAAAAA
AAAwWlHBB7yNROmMoydsxdpw2YWXh7vu/07Yu29P+PKe7eFlp54RZpYcH+bm 94U/7Ho0PLd/X9i5
Y2tzu3T7SVSVyjeDVs8a9Lb7XfrwSIMfZw7V4ufHMI6XbmN1Pp86lwgs2q/h PI9UtRr0+BlmFSnH
JAAAAAAAAMD0U3kqx7o3fLZ5etcDt4UTZ5aGR+YfPph/iUI4sLAQHt2+Obzr jZcd3q6MYVdmKnN7
tX4MMyp2DTKPgz120aH1M/u79rSHNK66+trmcn2t85vDwSX6WpWmWkv6tapO tbct1jE1aCWzov4y
VdM6q6CVvb4gVe/HUus4FH4CAAAAAAAAII6sO5QrDUZd876bwkwch2d27wh7 9zzePD1lyQnN9l6C
U2V1VpXJCoZkbdNtnJHNUZd9Ldp+GNst9v4PKg1rtH56uc6027x6QzMMlf6k 51OtcFR7SKq1TZng
VOdzvfXT6zE27SwX2P9xCMDwlH1L4a0HAAAAAAAwaVSe6iJdku+K99w6tPHK BB3KLBXXuU2ZANUo
Qhbd9jVrH7KWN+sco8wyaL3sW0tnQKrb/o9y/kaxjFjVFR0Pw2gHAPp/XZO+ pvH6BQAAAAAAmEQH
VwvLDmhEB/uH9ylHekPJBH1qku5P1SrNMF1az78yx0VVlhNz3DHpxxoAo/j9 f+RrmG6XAQAAAAAA
8owif5Q3Zm0qT6k0wzSo2geKjjsAqNfrGAEpAAAAAABgEuVVnUrFKnQAAACj fUMiVAUAAAAAAEym
2BQAAADD0Ko+BQAAAAAAMC3iyKcbAADAiKg6BQAAAAAATDKVpwAAgKFRfQoA AAAAAJg0ScE3vRt1
nZQP3Xhz123+9qNXePYAAECfVJ0CAAAAAAAmXW3DUzMLc+GWL348t3/DF77m 2QEAAH1QfQoAAAAA
AJgkUcEHF3FS16+Cz80N1g8AABRSdQoAAAAAAJh0Na48tfuFf1sBqZmc/t6s m10S7ts2P/b7lu5H
p9Z+dfb1sr+Tcv8AAMYtUlap5DyZgzISKTMAAAAAABibRvrBTy3/WD83Fz58 5acKZmZmqu9eUcip
vU8gCgBg+K+3oKysLz4AAAAAAACLp7aVp2645ktj34d+g0vDDDyl43SO1/4B TmfFqtZpViUrHyAC
AAAAAAAAADBp0sJSeSuLNEzPYDrDRHn9ndvkhZHKjFsmpDTI8nxZlanyQlaq WFH2OQgAAAAAAAAA
MGlqF55a9atbwvXXfK55/qqrrw2bV2/I3fa2D5wdLvv673L728NCWUGRonBR Vhgpb9x+AkmDhJh6
Cb0IyJCllkuBAsA4fufu2BS++eBXw+5ndoUnX/g5+YRlYfnJy8P7X/+JEK1Y a4IAAAAAAABekFd1
KtWoW8ghDU61AlHXN8NR2eGpNDhVpDPU1ApDtRv3knz9KFrCL4tKUwAA43H/ xuvCD392dzj7rPPC
yjNmw8pD7fv2PhWuvfNj4R1r14cLzv+MiQIAAAAAAChg2b4cacCqW4CqjH4q My1mNadBw1rDqJIF
AEBv0uDU9zbeES44f31Yc+Z54bSlp4ZG3AgLBxbCb3duCctOWRm+/eObm9sK UAEAAAAAAORrpGWp
LLE1Gr1WcWrpFkAqE1IqqoLV3tc5TlYFraxx0+1a27a3MTnSinPth3bn5VZb i/8GAGA6pEv1pRWn
XrfmkvDmcy8KF5/z1iP637LqonDvw38f5g88F76/6bvhjWdeYgk/AAAAAACA HLWrPHXV1dc2l+tr
nd8cDi7R16o01VrSr1V1qr2tXSs41F5xq/yZAAAgAElEQVR1aRg6x83bptsY /V63aJusdoGp6ZEV
nBKYAoDp840HvhJeOrs6rDr91YeDU/f8+gfhF9t+GV512ivD+te+O5y74pzw 060PhNmz1oQ7Hrop
XHrxjYVjZr2WzXqd1+3LAXlLWRe9Vi7z+hcAAAAAAGAQaWGpqL3CTJvahac2 r94QLvv6hoPnD7W1
wlHtIamswFSn9g+Cyn5Q1P7BUOf1867ngyQAAFp2PfN4CMctDccdSkFv2bk5 3P6TW5rnH35kU/jR
z+8N8wsHXz/O758L2/c+UTheXnApq71smL4zYFX0elZwCgAAAAAAGKeGKRhM Z+ipqL/b9Xu5HmRp
hSSzKkq1V5pqbde+vUpUADAddj/9RNi/e0fYP/dU8/LjT28PW7c+eHgp7vRb E43GsSE65phwbGMm
LOx/tu/XuUXBpqw+QSgAAAAAAGAS5VWdSjWSmqQlhrWsHvRqsT5AzApH5ckK SwlOAcB0WHbS8vDU
3LPhiScfa14+49Szw0lLl4UDBw7+Mr/ibR8Jxy45Pty78Tth59O7w5LjZob2 erpzyeqsKqxZlVUH
ef2eF9DqVvU1r5pW2TGFwAAAAAAAoB5qU3nKhx9UWVYQqluACgCYTqcvPzPs 2fab8Ptd28PTc3vC
7EvODJ9c//lwz6bbw8tXrAqXXnB52DP3VLh7451h5rgTwytOnR3Ja+vOKlNF laqyvshQVNGqvb9M
hav0clZbZ9irlzEBAAAAAIB6aKRlqRIlZwAAYCq8d82V4dM/3xCWnbIi3HD3 deGDF34oXHTu25s/
qT/u2R6+9cCtYf7558KWRx4Kf/mmT499n3sNJfWz9HW/y2X3u48AAAAAAEA1 NEwBAABMj2jF2nDZ
hZeHu+7/Tti7b0/48p7t4WWnnhFmlhwf5ub3hT/sejQ8t39f2Llja3O7dPt+ jLMS0yiW3LaMNwAA
AAAA1FdaWCrKWcJLeAoqcZAfuXSfJfsAoNrWveGzzdO7HrgtnDizNDwy//AL LwTSFwEhHFhYCI9u
3xze9cbLDm+XO07JgFTRkni9tpXpL1rSr9/bHXRMAAAAAACgmoSnoCJaAarO 8wBANaXBqH9x1p+F
/3nf9WHX7h0hjuNw4MCBcPryM8JfvO+mvitONccWHgIAAAAAACokKghRNJJW qRpg6rUfzp2HdrfL
AMAUvtBfsTZc8Z5bBxojazm7YQan8pbLy7uNtL39OsPYl1GMCQAAAAAAVIPK UwAA0Ke8YFAV71dn
W5ltytxGt+v0e7tF4w77vvRLiAsAAAAAAMavkZalUn0KAAB6J/wCAAAAAAAw 3WJTAAAAAAAAAAAA
VFVRYSnhKQAAAAAAAAAAoJaEpwAAAAAAAAAAgMqKoii3r1FUlqoq1s0u8SwA AAAAAAAAAACO0Kj6
HaxDOAwAAKiu1pdhvLUBAAAAAIDhi4vKUgEAADAe6Vu19rdrnZcBAAAAAIDB xaYAAABgcnQLSQlR
AQAAAABAb4pWrmuYHgAAgPHrNRBlOT8AAAAAABic8BQAAPRp3ewSk0Df7ts2 3zwdtIqUEBUAAAAA
ABSLCv4Y30j8hR0AAPrSCr9A/4b3fmxalvLzFhQAAAAAgEmi8hQAAMDYRM11 1ocVfJr0YNK0BLwA
AAAAAKiPOPLXawAAgLFKQ0+DBJ8GvT4AAAAAANRVbAoAAAAmQ68hKKEpAAAA AADoLin4Y7pl+wAA
ACbuTdzB07xCwQJTAAAAAAAwHMJTAAAAE6ozRCU0BQAAAAAAvYvyvq38gkbi r+8AAAATzds2AAAA
AAAYjdgUAAAAAAAAAAAAdRQXlaUCAAAAAAAAAACoKpWnAAAAAAAAAACAykqS JLdPeAoAABi6dbNL
TAIAAAAAADDxGqYAAAB6Jxw0jXOUfqvEsuUAAAAAAFA3UZT/+UCjqCwVAABw NK+hu78BSeeodToZ
++SxAwAAAAAAjmbZPgAAoDYihacAAAAAAIA2ceTTAwAAYEjaq021qk+Nf5/S ffHYAAAAAAAAR1N5
CgAAqI00ROX7IwAAAAAAUC9JwbeshacAAIChaK861f5mZJzVp1SdAgAAAAAA ighPAQAAtaL6FAAA
AAAA1EvRF73jxNewAQCASr4RUnUKAAAAAAAopvIUAAAwsKwl+1rGvXRf9j6p PgUAAAAAAIQQRz4x
AAAAKkbVKQAAAAAAoAyVpwAAgIEUVZ1qUX0KAAAAAAAYl6LPMYSnAACACr4J Gu52AAAAAABANQlP
AQAAfStTdaplEqtPAQAAAAAA1Vf0+UQj8VVrAABgRG84AAAAAAAAJlnDFAAA AP3K+zJGLxWpAAAA
AAAAxiX2LXEAAAAAAAAAAKCOYlMAAAAAAAAAAABUVdFqGcJTAAAAAAAAAABA LQlPAQAAAAAAAAAA
lRVFUW5fXFSWCgAAAAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAAGopLipLBQAAAAAAAAAA UFUqTwEAAAAAAAAA
AJWVJElun/AUAAAAAAAAAABQS8JTAAAAAAAAAABAZUVRlNsXF5WlAgAAAAAA AAAAqKqGKQAAAEah
9SWOfr+vkV6/6t/1KHMfs74Mk3WdrLHar9vq62wr+LLN4X7fuQEAAAAAoKoa aVkq1acAAIBh6QxN
9Rq+aQ/zDBrAqoq8UFR7e9Y2ZdrMLwAAAAAAdRabAgAAYFiywjndqht16gwE CfYUzxEAAAAAAFCs
qLCU8BQAADChb2R6C12NS7qPrZ/O9qxti8YYZH6yzrePm9U2jPuddx+L5qXX eeg2JgAAAAAA9Kth
CgAAgEnT+gLIpFdY6nVJwm5jDGO81rx1jpXV1r4PeY9BP/vc2dY+ft71+hlT BS4AAAAAAMqICr6V
20j8tRkAAGBsygacFmsfur/B7L59Vn9RJbF+xwQAAAAAgEFFyZDTU2lSSyAL AKjMiyVrQwEAAAAT
wGcvAADUybDzR63P/LLGbAg7AQAU81oJennzkbcs3Pjfd4y6olOZZeWGtU2Z 7cqMXWZeel0ur+g2
8pbmG2RMKD4u/c0DAKjO6xoAAGA0YlMAAAAMS9bSbL1erqqiJevaz5fJeYxz zoqW35ukMQEAAAAA
oKXoS5YN0wMAAAz3DciRQZgqB2M672c/89DenvferfN6wy6kk/f45N1O1n0b xfMGAAAAAABGTXgK
AAAYuqLgS1bIqIr3s8x9bV3uZb4GmdeybWX6e2kfdF/62W8AAAAAAGgpWgo7 TvzFGQAAAAAAAAAA
qKHYFAAAAAAAAAAAAHUUF5WlAgAAAAAAAAAAqCqVpwAAAAAAAAAAgMpKkiS3 T3gKAAAAAAAAAACo
JeEpAAAAAAAAAACgsqIoyu2Li8pSAQAAAAAAAAAAVJXKUwAAAAAAAAAAQC3F RWWpAAAAAAAAAAAA
qkrlKQAAAAAAAAAAoLKSJMntE54CAAAAAAAAAABqSXgKAAAAAAAAAACorCiK cvviorJUAAAAAAAA
AAAAVaXyFAAAAAAAAAAAUEtxUVkqAAAAAAAAAACAqlJ5CgAAAAAAAAAAqKwk SXL7hKcAAAAAAAAA
AIBaEp4CAAAAAAAAAAAqK4qi3L64qCwVAAAAAAAAAABAVak8BQAAAAAAAAAA 1FJcVJYKAAAAAAAA
AACgqlSeAgAAAAAAAAAAKitJktw+4SkAAAAAAAAAAKCWGqYAAKaX5XfNc1UU pf09po6lIT7Tgoce
x5O5YnJ+HwPgdy/m1msgAAAm4fV0w4tCAJhu922bNwkjtG52iTlehDl27DiW FsdztZtz7/e8BvB/
j9/jk/77GACvU/C6xmsgAADGzbJ9AAAF/GESHEuA/3sAALyuAQCA6oqVeQUA AAAAAAAAAOqoYQoA
gEmW7NgUvvngV8PuZ3aFJ1/4OfmEZWH5ycvD+1//iRCtWGuC8NwH8H8NAOA1 CgAAQPH7jCQJeQWm
hKcAgIl1/8brwg9/dvf/Z+/uYyUrywSBv+dMTX/QDdjdpm2uNKi9CH/sNDII 6T/E+DWSGAOKycSN
wWQy0UR2/tDESXATd8Imum7WiXHiZhJisgkJTpyofGQEgjrjxGgI2HSCurOC NL0jdCNNd8OF7b59
u+Vs15XLXGvrfetU1am6Ve/5/ZJLc+s999SpU+9z6jlVTz0nXHrJlWHXxQth 16u3nzr5YvjivbeE
P7nqxnDt1bfaUZj7AI41AIAcBQAAYCSKpwCAmdR9s/S7++8O1159Y9i7+8rw +q3bQ6fshLOvnA2/
OnowbLtwV/jWj+5YWdabppj7AI41AIAcBQAAICbWdaqr021LBQAwS7rt+bvf Mn3b3uvDOy+/Lrzv
snf/3vi79lwXHnz8B2H5lTPhewfuCdfsvl7bfsx9AMcaAECOAgAAMDSdpwCA mfPNR74a3rBwRdhz
0Vtfe7P0gV9+P/zi8P8K/+71bwk3/tEHw+U7Lws/feqRsHDJ3nD3Y7eHD7/v b/uua9/Chv/vtocO
L/ddrvf2tX+7Otbvtth99bsfmNbcHzS/m9K77kne17DbFYvHWdlGaNPr7DAx m0t8Og4BwPrmKKnX
2qZei4ddT7/zp5jucrnkDPIiAABmXafblkr3KQBglhx/+fkQNm4NG1/NUQ4e fTLc9ZM7V/7/8UMH
wg9//mBYPvu7N9aWTy+FIyePJdcXK3Jae3u/ZercFltfanmY1tyfhlmb4+IR ZuN1dpwPEeed4xAA
zEaOMugcflbknB/IiwAAmBelXQAAzJoTLx0Lzz57MJxeenHl9+dfOhKeeurR cPDg/pWfX/zLP5/7
/afh0L8eCMdPPBOOLQ5XQDKJN+j6rdMbgczC3F99Uzr2AUG/22fhw4RxtkE8 wvq+zuI4BABylHYZ
1EFLXgQAwCxINZZSPAUAzJxt5+8ImzdvCcdeeHbl94u3XxrO37otbN3yu59P ffCz4ZYbbg17dr0l
bN64Oey4YMfQ99FbTNLv/7v/rv3/3ttWf6/zpl/s79eOz1txC/M59wfNy9Rc T93e5JweNV5G6XYz
aDtT91VnHeBYk47dceK9ib9LxW6d44PjEADMbo7S70skdS7nN+g1tallms6r BuUHdfOOYXOOcd8v
kRcBADALOnYBADBrLtqxOywefiL8+viR8NLSYlh43e7w6Rs/Hx44cFd40849 4cPX3hwWl14M9++/
N2zauCW8eftCo/e/+gZr72X9xm0rn7pkwOrtWteb+03O/bXzqe68Ts31YYoF x5nTdbdhnHjp/dth
f6+7DLTtdXbY2B0n3pv6u0HLpJZ3HAKAfN4LqPMa37tME+dD/dYzqMBr2Fyn d53D5jep5Sfxfom8
CACASSiKIjpWptpSAQCshw/t/WQ4fvxwOHXmZPjK/V8KB48+Ea67/L3hCx/9 WvjEez4TfrN4JNzx
46+H5d+eCQcPPRbef8XNc/G46hSjpC6vhrm/3nO/7hvPk5rTTb75PWg9de7H G/E41vxbbK7+jFN4
OezfjHpfdT7A7D2OzetxSE4BQNvPh9aej6Rex+ucm6dyhHFyhe7yvT9N50iT WOc0zzWdnwEAMGk6
TwEAM6fYeVW46R03h/se/nY4eWoxfHnxSHjj9ovDpg2bw9LyqfDM8afDmdOn wtHnnlpZrrv8LPIt
R2Zh7uf2wfk0H4+iAxxr6h1r6hQXjRJPo8bgpGPXcQgAvBeQWy4yDzmHvAgA gEnqdNtS6T4FAMya
fW//3Mq/9z3ynbBl09ZwaPnxELopSxHCK2fPhqePPBk+cM1Nry039PobKmxq oj09TGLuN9kBZpak
tr3JeIxd6gIca0Z7XRwlLkeN5fXsjOA4BACzl6NM+7x9vbs0zdI65UUAAMyL 0i4AAGZV983Q2z5y
e9hUluHlE8+Fk4vPr/x74YbzVm4fp3Cq8W0dcZ29lwKo88aiNwnN/VHn/tS2 f0Jzuu4lAPstI25g
esea3lgd5fKdo17ys4lLhfZ7bZ7X45DibgDkKM2dm6dyhCZzkUnnOtPeZudn AADMilRjKZftAwBm
WrcN/8dv+MZY6+h9U67pDxJX19dEAVW/bWviQ2jaNfdTBUu93/7tN/8Gzclp zOnYOvr9bZ14HPZx
9NsmXeZwrBk+hvodV+rG5Ch/M87f1T2OOQ4BwPzlKMPmHoPOp1Ln5sPmIrHz +zrb0NR7HOOuM3X+
Ji8CAGAuzkHCSnFVc5ftcxlAAJjiC/m5112FNMyz1fk77fxR7CC2kAOAYwYA 8hTkQHIgAIDZPrdo
up6pq986O5JCAJh/vmkHYgdwHAMAkKcAAAAMr7QLAAAAAAAAAACANipX21IB AAAAAAAAAAC0ic5T
AAAAAAAAAABAtqqqio4pngIAAAAAAAAAAFqpYxcAQH7+7G/vGLjM//zUx+0o AAAAAAAAIHtFUUTH
Oqm2VADAfNp0dinc+V/+Y3T8Y//5f9hJAAAAAAAAQOu5bB8A5GhpabxxAAAA AAAAgBYoU22pAID5
tOnsiXP/XXr1JzY+OfsWNqzr38+a7uPp/Rn2sea2TwAAAAAAAGAWdOwCAMjQ 0lL4809+NpEBbLKP
puyhw8t2wgxSlIZjDo5j4JgBgDwFORAAAPmrqirEGkwpngKADH3ltv9qJ0xR 9w3hJt5w631jeXWd
q7ev/uvNvebYl4DjGACAPAUAAGg3xVMAQF9rC3nWvuHZr1AoVjxUp9gntUxs G+qMr27ToHX0bsMo
j6XOG8KxwqjUula3JbVdAAAAAAAAQFqs61RXp9uWCgDIw57/fWf477f9p5X/ /8u/+mJ48oqPRZf9
zn+4NNz0d/+n71gThTpr15EqSIotM+7voywTu6RAnccyiMInAAAAAAAAmD2l XQAA+egWTnULoro/
q0VU/XQLpyZtbbFQbweort4ipN7iokHFRnWKkQYtM2gb+i0DAAAAAAAA5KPT bUul+xQAtEu3uCpV
QLW22GmWC4dinaLm9X4AAAAAAACA6erYBQBAP+Nepm7S+l2Sb9L7ou62xJYZ Zp2pdeiEBQAAAAAA
APV1G0t1G0z147J9AJCRv/yrL650lOr+dP+/a7XD1NpOU/1uG1WsaGnt7f2K i3ov5bce3Z3qbEO/
Sw72W2bQeO9Pv79NXbqw398CAAAAAAAA49F5CgAy8uQVHws3/d3Hfvf/r97W vUTf2n97/7+ftcVC
g4qeYsVFdS79N87lAfvd7yhdsnq3oU4BlQImAAAAAAAAmB+xrlNdnW5bKgCA tep0Uqrze50io37L
jHPbKMuPup0AAAAAAADAfNN5CgAysB6XvLM/aYKiNAAAAAAAANZTp9uWSvcp AJhvClCAWTfKZTUB
HHsAAOQ1AAAwaTpPAQDQSjqM2ecgpuwnAMDrr/0KAADt0G0s1W0w1Y/iKQAA WpkgMz2r3W51vQXH
McceAJCnIK8BAIBZU9oFAAAAAAAAAABArmJdp7pK31IAAAAmeTKyes6RaokL 4NgDACCvAQCA9aDz
FAAAAAAAAAAA0EqlbykAAACTsPYb0qt8Uxpw7AEAkNcAAMAs0XkKAAAAAAAA AADIVu8XE9ZSPAUA
AAAAAAAAALSS4ikAAKBx/S4vscplJgDHHgAAeQ0AAEw7x44pU22pAAAAAAAA AAAActWxCwBgvu1b
2GAnADMl9Q3pVavflPZlDsCxBwBAXgMAAOupI7kGgPnlNRwAAAAAAABgdKVd AAAANGWYL2esflMa
wLEHAEBeAwAAk5TKs122DwAAaJQ37wHHHgAAeQ0AAMwLxVMAAEBjYt/ccLlw wLEHAEBeAwAA6yX1
JYVSsg0AAAAAAAAAALRRaRcAAAAAAAAAAABtVLp2NgAAAAAAAAAA0EY6TwEA AAAAAAAAANmqqio6
pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAAAABAtoqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5 CgAAAAAAAAAAaKUy
1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAAAAAA2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMA AAAAAAAAAEC2iqKI
jpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8B AAAAAAAAAADZqqoq
OqZ4CgAAAAAAAAAAaKWOXQDAtLlkLACAvMg+BphPqW/qAvIaAJDPAvOYT3cc HACQnMJkEjDzHMQC
yIvAawrkFodAvjmj11qQ34J8Fmgrl+0DAAAAAAAAAABaqVRdCQAAAAAAAAAA tJHOUwAAAAAAAAAA
QLZSl8tVPAUAAAAAAAAAALSS4ikAAAAAAAAAACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAA AIBc6TwFAAAAAAAA
AAC0UplqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAAAAAAAAAIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAA tJLiKQAAAAAAAAAA
IFtFUUTHylRbKgAAAAAAAAAAgFzpPAUAAAAAAAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAA kCudpwAAAAAAAAAA
gGxVVRUdUzwFAAAAAAAAAAC0kuIpAAAAAAAAAAAgW0VRRMfKVFsqAAAAAAAA AACAXOk8BQAAAAAA
AAAAtFKZaksFAAAAAAAAAACQK52nAAAAAAAAAACAbFVVFR1TPAUAAAAAAAAA ALSS4ikAAAAAAAAA
ACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAAAIBc6TwFAAAAAAAAAAC0UplqSwUAAAAAAAAA AJArnacAAAAAAAAA
AIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAAtJLiKQAAAAAAAAAAIFtFUUTHylRbKgAAAAAA AAAAgFzpPAUAAAAA
AAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAAkCudpwAAAAAAAAAAgGxVVRUdUzwFAAAAAAAA AAC0kuIpAAAAAAAA
AAAgW0VRRMfKVFsqAAAAAAAAAACAXOk8BQAAAAAAAAAAtFKZaksFAAAAAAAA AACQK52nAAAAAAAA
AACAbFVVFR1TPAUAAAAAAAAAALSS4ikAAAAAAAAAACBbRVFEx8pUWyoAAAAA AAAAAIBc6TwFAAAA
AAAAAAC0UplqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAAAAAAAAAIBsVVUVHVM8BQAAAAAA AAAAtJLiKQAAAAAA
AAAAIFtFUUTHylRbKgAAAAAAAAAAgFzpPAUAAAAAAAAAALRSmWpLBQAAAAAA AAAAkCudpwAAAAAA
AAAAgGxVVRUdUzwFAAAAAAAAAAC0kuIpAAAAAAAAAAAgW0VRRMfKVFsqAAAA AAAAAACAXBVVw9VT
3UotBVlA6w6miSpVaEoTr6/mKmJEXGDum/swfCyJF5jM+YlYg/mJT3EN8x3z YhFGiy2xA3Jg1v98
osnndvW43m+dHcVOAM146PCynVDTvoUN9tcI+8xcNc+ZXIx4rsSCuY8Y8TyI F/HC+pyfiDVxyPzE
p7gW48x3zHtuxRyjxZbnSNwhB6YdSrsAgGmTmGKeg1gAxAiIFxCHgBgHMQeI O2BaUo2lFE8BAAAA
AAAAAACt1LELAPJSPXcg/P2jXwsnXj4eXjj3c8F528KOC3aEP/3jvwjFzqvs IMxbEBMgJkBMAOIK
EP8gLkEcAbRKURTRsU6qLRUA8+Xh/V8K//iz+8Oll1wZdl28EHa9evupky+G L957S/iTq24M1159
qx2FeQtiAsQEiAlAXIH4F/8gLkEcARB0ngLIKhn+7v67zyW8N4a9u68Mr9+6 PXTKTjj7ytnwq6MH
w7YLd4Vv/eiOlWUlxZi3ICZATICYAMQViH/xD+ISxBEAIXS6bal0nwKYb932 q91vEbxt7/XhnZdf
F9532bt/b/xde64LDz7+g7D8ypnwvQP3hGt2X68tK+YtiAkQEyAmQFyJKxD/ 4h/EJYgjgNYr7QKA
+ffNR74a3rBwRdhz0VtfS4Yf+OX3w1//09+Ee372Dyu/X77zsrBl49awcMne cPdjt9da776FDUNt
R53lU8sMe3/jbNsk74vpz9vu89n7kxvxISaGjYlJzqVpzxHzX0yIieZe63J+ rRQTs5vzm7/191/d
xyaGnZNMc86K32bjF7nmrOaa09iGcfOOfsektccWcSgu1zPfFUPIb+V04hVm X6qxlMv2AWTg+MvP
h3Au2d346gH/4NEnw10/uXPl/x8/dCD88OcPhuWzyyu/L59eCkdOHmvdPnro 8LKJkvm87X2OuycP
nnfx4ViO+S8mcp6vw77WeW0UE+bvbOyH2GMRo85JvP6IX7yurqfU/HYOh7gU Q8hvc8p5xCvQj85T
ABk48dKx8OyzB8PppRdXfn/+pSPhqaceDQcP7l/5+cW//PO5338aDv3rgXD8 xDPh2OLgE8vV5HFa
yeKg++t3u8p687YtxIeYmPeYGGc+mv9iQkxAPjk/eK0BxL9cE+S74PUNYL0U RREdK1NtqQCYD9vO
3xE2b94Sjr3w7MrvF2+/NJy/dVvYuuV3P5/64GfDLTfcGvbsekvYvHFz2HHB jsbuu0671nFbuq5t
Q9rbkrR33YNuH2bbfCCf57yNPee9c6d3/gyaK8PMl1gL3nmPD+YvJmJzYpRj eSxOBt2H+Y+YaDZv
iq1j1Ptt6u/EjZw/1/k7So447L4QP85JZv2cRPyKX/GfR67Zr8BkUIeRpnKE ScfLpI67yHfFUPO5
C/LbaeS34tVrHvTjsn0AGbhox+6wePiJ8OvjR8JLS4th4XW7w6dv/Hx44MBd 4U0794QPX3tzWFx6
Mdy//96waeOW8ObtCwOTq9UksW5b+lRSNcwy/e6v7m11k9zYtmmBOt/zts4c GPSc9962Omd7b4v9
XmeeDvP34kNMNBUT4z7Xg47lqXk9zOuI+Y+YqD/3hl1HU7E47uuqeGpvzp/j /E2to8kcUfw4J1nv
cxLxK37Ff/tyzWk9llG2q9966h63JnHcRb4rhprNXZDfTju/Fa9e82BVmWpL BcB8+NDeT4bjxw+H
U2dOhq/c/6Vw8OgT4brL3xu+8NGvhU+85zPhN4tHwh0//npY/u2ZcPDQY+H9 V9zc6MldLGGrs8wk
1L2ffgk38ztv1347YtSiiX7jw7MznrcAACAASURBVHxwMOw8Wo8TD/HhWD7s c13nWD7KPDb/ERPD
x0QTr3VNvT6O+ne0N+fPbf6mHncTr3HixznJLJ2TiF/xK/7bc/61dptSf1Pn 2DNKHlF3H/b+NH2s
GXedtDPfFUNiSH47P/mteBWv0I/OUwAZKHZeFW56x83hvoe/HU6eWgxfPpcA v3H7xWHThs1haflU
eOb40+HM6VPh6HNPrSzXXb5OgjlNPpg2b8edt3Xe8F6Pebb2mzCxb3uIDyZ1 LJ/147j5j5gY7m8m
9Vo37qUzkfPXzYnaNH/rxHMqRxRjzklm6ZxE/Ipf8d+e8695eSzrvf5+nTqQ 74oh55Ly2/nJb8Wr
1zzaq6qqEGswpXgKIJeTpLd/buXf+x75TtiyaWs4tPz4uVeAbrYcwitnz4an jzwZPnDNTa8tl0qE
mqqKr5t4TfP+yHPepk6eYid7s2LcS2IgJmblxL9fy2fzHzHRXExM8rVu1JgS i3L+cfKf3Odvk5eF
GOY4gnOSSc9X8St+xX/+uWaqMHAWY2491i8Plu+KITEkv80jvxWv4hXWKu0C gLyS4ts+cnvYVJbh
5RPPhZOLz6/8e+GG81Zub/LNnt7WpLFrLw9aZl33V8+2jXJ9aWZ33vbOv0lc eqvfHI+1vo2dWM7D
t2DEx/zFRGxuDfomVp152tRzbf4jJsaPiSZe60aNRZe0lPOPGxPzPn9Tj7vu +qf9Rj3OSZo6JxG/
4lf8O/+qc+wZJY9o2jSOu8h3xZAYkt/m/Z67eBWv5CXWdaqr021LBUBGB/2d V4WP3/CN0RLqxBt/
/RLRtYlTLIlKLTPM/fWuJ3bbqIlfKvmWKM72vK3zHPebM6POm2Hn0SgnnPMa H8xWTPQ7Zg16LgfN
udR6e28bNEfNf8RE/ZiY9GvdqHNaLMj5h1kmx/mbOl6Mu/5BxxGck0zjnET8 il/x395cc9gYHvWx
jBJzsTyjzjY0fdwV1/JdMdTMMVMsyW/XM78Vr17z4LXjZtVw9VS3UktBFtC6 g+m5Y5/CGiZldW41
8fpqriJGxAXmvrkPw8eSeIHJnJ+INZif+BTXMN8xLxZhtNgSOyAHZv3PJ5p8 blc7T/VbZ0exE0Cz
L9BgroK4AHMfxAsg1gBxDWIRxA4A86G0CwAAAAAAAAAAgFylGkspngIAAAAA AAAAAFpJ8RQAAAAA
AAAAAJCtoiiiY2WqLRUAAAAAAAAAAECudJ4CAAAAAAAAAABaqUy1pQIAAAAA AAAAAMiVzlMAAAAA
AAAAAEC2qqqKjimeAgAAAAAAAAAAWqljFwA0Z9/CBjuBxj10eNlchSnEiLjA 3AexJF5gfc5PxBrM
T3yKa5jvmBeLMFpsiR2QA5OHoiiiY51UWyoAvEBjroK4AHMfEC8g1gBxDWIR xA4AuXLZPgAAAAAA
AAAAoJXKVFsqAAAAAAAAAACAXOk8BQAAAAAAAAAAZKuqquiY4ikAAAAAAAAA AKCVFE8BAAAAAAAA
AADZKooiOlam2lIBAAAAAAAAAADkSucpAAAAAAAAAACglcpUWyoAAAAAAAAA AIBc6TwFAAAAAAAA
AABkq6qq6JjiKQAAAFgn+xY22AkAAMhNAQBgHXXsAoBmeHMBcxXEBZj7eB48 T4BYA8S15wvPLYgd
AGZPURTxsSrVl2rEO2t4lQAAAJDlyXr3/Nl5NAAAclMAAOifoza5vq5+63TZ PgAAAAAAAAAAoJXK
VFsqAAAAoHlrvzW1+g1/AACQmwIAwPTpPAUAAAAAAAAAAGQrdQlAxVMAAAAw RWu/2b/2xN03/AEA
kJsCAMD0KZ4CAAAAAAAAAACylfqCQJlqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAABgSvpd FmWVy6MAACA3BQCA
6SslvwAAAAAAAAAAQBvpPAUAAABTkPpm/yrf8AcAQG4KAADNS+W/iqcAAAAA AAAAAIBWUjwFAAAA
E1bnm/2rfMMfAAC5KQAANJ8Hx3TqJsgAAADAZE7OAQBAbgoAAOujYxcAAADA ZMW+uDTMt/4BAEBu
CgAAzSt9uwAAAAAAAAAAAGij0i4AAAAAAAAAAAByleqyqngKAAAAAAAAAABo JcVTAAAAAAAAAABA
toqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5CgAAAAAAAAAAaKUy1ZYKAAAAAAAAAAAg VzpPAQAAAAAAAAAA
2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMAAAAAAAAAAEC2iqKIjpWptlQAAAAAAAAA AAC50nkKAAAAAAAA
AABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAAAADZqqoqOqZ4CgAAAAAAAAAA aCXFUwAAAAAAAAAA
QLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnq2AUAAACwflLfeErxZSgAAGYlN5WjAgAw zzrdRFgyCwAAANM3
6vn4uB9qAQBAU7mpHBUAgHlX2gUAAAAAAAAAAECuUl8WUDwFAAAAAAAAAAC0 kuIpAAAAAAAAAAAg
W6nLTJfjXsMaAAAAAAAAAABgHuk8BQAAAAAAAAAAtFKZaksFAAAAAAAAAACQ K52nAAAAAAAAAACA
bFVVFR1TPAUAAAAAAAAAALSS4ikAAAAAAAAAACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAA AIBc6TwFAAAAAAAA
AAC0UplqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAAAAAAAAAIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAA tJLiKQAAAAAAAAAA
IFtFUUTHylRbKgAAAAAAAAAAgFzpPAUAAAAAAAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAA kCudpwAAAAAAAAAA
gGxVVRUdUzwFAAAAAAAAAAC0kuIpAAAAAAAAAAAgW0VRRMfKVFsqAAAAAAAA AACAXOk8BQAAAAAA
AAAAtFKZaksFAAAAAAAAAACQK52nAAAAAAAAAACAbFVVFR1TPAUAAAAAAAAA ALSS4ikAAAAAAAAA
ACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAAAIBc6TwFAAAAAAAAAAC0UplqSwUAAAAAAAAA AJArnacAAAAAAAAA
AIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAAtJLiKQAAAAAAAAAAIFtFUUTHylRbKgAAAAAA AAAAgFzpPAUAAAAA
AAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAAkKuOXQAAADAZvqyC+cW8qqrKTgBADoPnF/kh AJBVPhPLVxVPAQAA
TNBDh5ftBBq3b2GDucVE5xcAyJGRoyI/BADaorQLAAAAYL74UAoAADkqAADU l+qSWmqzCQAAAAAA
AAAAtJHL9gEAANCI6rkD4e8f/Vo48fLx8MK5nwvO2xZ2XLAj/Okf/0Uodl5l BwEAIC+WFwMAwMwp
U22pAAAAoI6H938p/Lf7Ph1e2bAl7Lr434crrnhnWLjkj1Z+/+K9t6yMAwCA vFheDAAAs0bnKQAA
AMbS/QDou/vvDtdefWPYu/vK8Pqt20On7ISzr5wNvzp6MGy7cFf41o/uWFn2 2qtvtcMAAJAXy4sB
AGCqqqoKsQZTiqcAAAAY/YTzuQPhH392f3jb3uvDOy+/Lrzvsnf/3vi79lwX Hnz8B2H5lTPhewfu
Cdfsvt6lSgAAkBfLiwEAYGaUdgEAAACj+uYjXw1vWLgi7Lnora99QPTAL78f /vqf/ibc87N/WPn9
8p2XhS0bt4aFS/aGux+7PbqufQsbRhqrq4l1jHMfw97/NLY3dr+9P+OuZ14N 2vZ5fmwAwHzmxeuR
g0xre8bNl/vlsWvzUbkbAEC7xbpOdXW6bakAAABgFMdffj6EjVvDxlfPLQ8e fTLc9ZM7V/7/8UMH
wg9//mBYPru88vvy6aVw5OQxO62mhw4vz8x9dz9oGmZ7hl1+lp+D2GPJ5TEC ALOZF6dykPUwa9sz
izk0AADzy2X7AAAAGNmJl46F0yeeC6eXXlz5/fmXjoSnnno0rH5Rp/ttnk7n D0PxB38Q/rCzKZw9
/X/n5rEpjgEAQF4MAAD5K1NtqQAAACBl2/k7wubNW8KxF55d+f3i7ZeG87du C1u3/O7nUx/8bLjl
hlvDnl1vCZs3bg47Ltgx9n2uvexGnUuIDLqUXr9lBt3HuJej611/7D4GPabY dg+7nnEeR1P7rqm/
q/N8T2p/AADy4qby4tUOmL35Sqq4f5S8sm4+1OT2TGKZpnPaQXnmoNxTbgkA MF90ngIAAGBkF+3Y
HRYPPxF+ffxIeGlpMSy8bnf49I2fDw8cuCu8aeee8OFrbw6LSy+G+/ffGzZt 3BLevH2hkftd+0FN
ncuqxT4MWft3a3+ve7m2cbpTpe6/7uOe5P4btF2xdYyz75r6u0HLpJbvHev3 eHQlAwBmJS9uKp9p
KsdtMl8fZbv6radurls3z+xd56T3JQAAzeh2hY01mCrtHgAAAEb1ob2fDMeP Hw6nzpwMX7n/S+Hg
0SfCdZe/N3zho18Ln3jPZ8JvFo+EO3789bD82zPh4KHHwvuvuLmR++33YdBa /T4wSq2jriY//Bh2
PXUeU1OPYe036Qd90NXk/Y56X8MUnfUu7wMtAGBW8+K1eW4qZ4kVSzWd4za5 PXVy21HytO7yvT9N
56fjrhMAgNmj8xQAAAAjK3ZeFW56x83hvoe/HU6eWgxfXjwS3rj94rBpw+aw tHwqPHP86XDm9Klw
9LmnVpbrLj9LRunelMPlNwY9hjrFRdPcd5Pe53X2x+p+8IEYADCPefGgfGZW c9z1zgNncZsBABgx
Z490nerqdNtSAQAAwKj2vf1zK//e98h3wpZNW8Oh5cdD6J5qnjsXfeXs2fD0 kSfDB6656bXlZma7
I5fgGCSHwplhHkPsA7ZR9sOo+27S+1wxFAAwq3nxtIq3665/2sXk85gHyi0B AOaPy/YBAAAwtu4H
QLd95PawqSzDyyeeCycXn1/598IN563cXucDotjlRQZ9Mz5W2NO7TBMGXQJl mMcw7n3XeUz9lhn2
Mi79/qaJdUz67+ruu7rr13UKAJhWXtxErhO73Fyd3Hka21Mnt216u6ax/klv MwAAk9HptqXSfQoA
AIBxdS898vEbvjHWOvp92JD64Cc23m+ZfuvtvW3tBzux++hXSDTKYxh3/9R5 TLEPbwY9htR999s/
w65j2P0y6t/VnTNNrB8AoMm8eNhcsk5+3FS+1dT2DMptR8nTYoVLdbahqTxQ bgkAMIc5/Lmfqsni
KcVYAAAA/3Z+5JvHwDxZPWZ5bwcAOTIgPwQA1vvcoekcJLbOjt0NAAAwWb5p DAAAcmQAAGA2lXYB
AAAAAAAAAACQq27XqZhSm00AAAAAAAAAAKCNdJ4CAAAAAAAAAABaqUy1pQIA AAAAAAAAAMiVzlMA
AAAAAAAAAEC2qqqKjimeAgAAAAAAAAAAWknxFAAAAAAAAAAAkK2iKKJjZaot FQAAAAAAAAAAQK46
dgEAAMBk7VvYYCcAc+Ghw8t2AgByZEB+CAC0Sqfblkr3KQAAgMnxZjMAAMiR AQCA2VTaBQAAAAAA
AAAAQK5SjaUUTwEAAAAAAAAAAK2keAoAAAAAAAAAAMhWURTRsTLVlgoAAAAA AAAAACBXOk8BAAAA
AAAAAACtVKbaUgEAAAAAAAAAAORK5ykAAAAAAAAAACBbVVVFxxRPAQAAAAAA AAAAraR4CgAAAAAA
AAAAyFZRFNGxMtWWCgAAAAAAAAAAIFcduwAAAGBy9i1ssBMAAECODAAAzKhO ty2V7lMAAADNc64F
AAByZAAAYLaVdgEAAAAAAAAAAJCr1Bc5FE8BAAAAAAAAAACtpHgKAAAAAAAA AADIVlEU0bHS9cUB
AAAAAAAAAIA20nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAA AADZqqoqOqZ4CgAA
AAAAAAAAaCXFUwAAAAAAAAAAQLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnSeQoAAAAA AAAAAGilMtWWCgAA
AAAAAAAAIFc6TwEAAAAAAAAAANmqqio6pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAA AABAtoqiiI6VqbZU
AAAAAAAAAAAAudJ5CgAAAAAAAAAAaKUy1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAA AAAA2aqqKjqmeAoA
AAAAAAAAAGglxVMAAAAAAAAAAEC2iqKIjpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAA AAAAAABopTLVlgoA
AAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAAAADZqqoqOqZ4CgAAAAAAAAAAaCXFUwAAAAAA AAAAQLaKooiOlam2
VAAAAAAAAAAAALnSeQoAAAAAAAAAAGilMtWWCgAAAAAAAAAAIFc6TwEAAAAA AAAAANmqqio6pngK
AAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAAAABAtoqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5CgAA AAAAAAAAaKUy1ZYK
AAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAAAAAA2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMAAAAA AAAAAEC2iqKIjpWp
tlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAA AAAAAADZqqoqOqZ4
CgAAAAAAAAAAaCXFUwAAAAAAAAAAQLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnSeQoA AAAAAAAAAGilMtWW
CgAAAAAAAAAAIFc6TwEAAAAAAAAAANmqqio6pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAA AAAAAABAtoqiiI6V
qbZUAAAAAAAAAAAAudJ5CgAAAAAAAAAAaKUy1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAA AAAAAAAA2aqqKjqm
eAoAAAAAAAAAAGglxVMAAAAAAAAAAEC2iqKIjpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkK AAAAAAAAAABopTLV
lgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAAAADZqqoqOqZ4CgAAAAAAAAAAaCXFUwAA AAAAAAAAQLaKooiO
lam2VAAAAAAAAAAAALnSeQoAAAAAAAAAAGilMtWWCgAAAAAAAAAAIFc6TwEA AAAAAAAAANmqqio6
pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAAAABAtoqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5 CgAAAAAAAAAAaKUy
1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAAAAAA2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMA AAAAAAAAAEC2iqKI
jpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8B AAAAAAAAAADZqqoq
OqZ4CgAAAAAAAAAAaCXFUwAAAAAAAAAAQLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnS eQoAAAAAAAAAAGil
MtWWCgAAAAAAAAAAIFc6TwEAAAAAAAAAANmqqio6pngKAAAAAAAAAABoJcVT AAD/j707RHIgiIEg
GFL4/1/WIbMbcbcyqRYt7qgBAAAAAAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQA AAAAAAAAAHBSb1kq
AAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAABArJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAA AACAWFX1vPWWpQIA
AAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAJzUW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQ a2aeN+MpAAAAAAAA
AADgJOMpAAAAAAAAAAAgVlU9b71lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1 lqUCAAAAAAAAAABI
pTwFAAAAAAAAAADEmpnnzXgKAAAAAAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29Z KgAAAAAAAAAAgFTK
UwAAAAAAAAAAwEm9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAA AAAAAABOMp4CAAAA
AAAAAABiVdXz1luWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAA AIBUylMAAAAAAAAA
AECsmXnejKcAAAAAAAAAAICTjKcAAAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAA SKU8BQAAAAAAAAAA
nNRblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykA AAAAAAAAACBWVT1v
vWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAA AAAAAMSamefNeAoA
AAAAAAAAADjJeAoAAAAAAAAAAIhVVc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAA AADASb1lqQAAAAAA
AAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFm5nkzngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV 1fPWW5YKAAAAAAAA
AAAglfIUAAAAAAAAAABwUm9ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6M pwAAAAAAAAAAgJOM
pwAAAAAAAAAAgFhV9bz1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAA AAAAAAAAIJXyFAAA
AAAAAAAAEGtmnjfjKQAAAAAAAAAA4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAA AAAAAABSKU8BAAAA
AAAAAAAn9ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAA OMl4CgAAAAAAAAAA
iFVVz1tvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilP AQAAAAAAAAAAsWbm
eTOeAgAAAAAAAAAATjKeAgAAAAAAAAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQA AAAAAAAAAHBSb1kq
AAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAABArJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAA AACAWFX1vPWWpQIA
AAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAJzUW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQ a2aeN+MpAAAAAAAA
AADgJOMpAAAAAAAAAAAgVlU9b71lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1 lqUCAAAAAAAAAABI
pTwFAAAAAAAAAADEmpnnzXgKAAAAAAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29Z KgAAAAAAAAAAgFTK
UwAAAAAAAAAAwEm9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAA AAAAAABOMp4CAAAA
AAAAAABiVdXz1luWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAA AIBUylMAAAAAAAAA
AECsmXnejKcAAAAAAAAAAICTjKcAAAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAA SKU8BQAAAAAAAAAA
nNRblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykA AAAAAAAAACBWVT1v
vWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAA AAAAAMSamefNeAoA
AAAAAAAAADjJeAoAAAAAAAAAAIhVVc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAA AADASb1lqQAAAAAA
AAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFm5nkzngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV 1fPWW5YKAAAAAAAA
AAAglfIUAAAAAAAAAABwUm9ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6M pwAAAAAAAAAAgJOM
pwAAAAAAAAAAgFhV9bz1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAA AAAAAAAAIJXyFAAA
AAAAAAAAEGtmnjfjKQAAAAAAAAAA4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAA AAAAAABSKU8BAAAA
AAAAAAAnffwCAAAAAAAAAAAg1fYy3+f7pp/n+wAAAAAAAAAAgBTfXdTXf/so z/YBAAAAAAAAAAAn
GU8BAAAAAAAAAAAnGU8BAAAAAAAAAAAnff57yw8AAAAAAAAAAOCXfXdRVfX8 5uM3AQAAAAAAAAAA
qba4VG/LKgAAAAAAAAAAgF/32ki1XwMAAAAAAAAAAFxkPAUAAAAAAAAAAMTa Xubr7U0/AAAAAAAA
AACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFm5nkz ngIAAAAAAAAAAE4y
ngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAABwUm9ZKgAA AAAAAAAAgFTKUwAA
AAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAAgFhV9bz1lqUCAAAA AAAAAABIpTwFAAAA
AAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtmnjfjKQAAAAAAAAAA 4CTjKQAAAAAAAAAA
IFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9ZalAgAAAAAAAAAASKU8 BQAAAAAAAAAAxJqZ
5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoAAAAAAAAAAIBUylMA AAAAAAAAAMBJvWWp
AAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAAAAAATjKeAgAAAAAA AAAAYlXV89ZblgoA
AAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAABA rJl53oynAAAAAAAA
AACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAJzU W5YKAAAAAAAAAAAg
lfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAAAAAAAAAgVlU9b71l qQAAAAAAAAAAAFIp
TwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAAAADEmpnnzXgKAAAA AAAAAAA4yXgKAAAA
AAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAwEm9ZakAAAAAAAAA AABSKU8BAAAAAAAA
AACxZuZ5M54CAAAAAAAATU8otAAAIABJREFUAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAnNRblgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykAAAAAAAAAACBWVT1vvWWpAAAAAAAA AAAAUilPAQAAAAAA
AAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAMSamefNeAoAAAAAAAAAADjJ eAoAAAAAAAAAAIhV
Vc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEA AAAAAAAAALFm5nkz
ngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAABwUm9ZKgAA
AAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAA gFhV9bz1lqUCAAAA
AAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm njfjKQAAAAAAAAAA
4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9Zal AgAAAAAAAAAASKU8
BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoA AAAAAAAAAIBUylMA
AAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAA AAAATjKeAgAAAAAA
AAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACA VMpTAAAAAAAAAABA
rJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEil PAUAAAAAAAAAAJzU
W5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAA AAAAAAAgVlU9b71l
qQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAA AADEmpnnzXgKAAAA
AAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAA wEm9ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAAAAAAAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAnNRblgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykAAAAAAAAAACBWVT1vvWWpAAAAAAAA AAAAUilPAQAAAAAA
AAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAMSamefNeAoAAAAAAAAAADjJ eAoAAAAAAAAAAIhV
Vc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEA AAAAAAAAALFm5nkz
ngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAABwUm9ZKgAA
AAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAA gFhV9bz1lqUCAAAA
AAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm njfjKQAAAAAAAAAA
4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9Zal AgAAAAAAAAAASKU8
BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoA AAAAAAAAAIBUylMA
AAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAA AAAATjKeAgAAAAAA
AAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACA VMpTAAAAAAAAAABA
rJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEil PAUAAAAAAAAAAJzU
W5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAA AAAAAAAgVlU9b71l
qQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAA AADEmpnnzXgKAAAA
AAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAA wEm9ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAAAAAAAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAnNRblgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykAAAAAAAAAACBWVT1vvWWpAAAAAAAA AAAAUilPAQAAAAAA
AAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAMSamefNeAoAAAAAAAAAADjJ eAoAAAAAAAAAAIhV
Vc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEA AAAAAAAAALFm5nkz
ngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAABwUm9ZKgAA
AAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAA gFhV9bz1lqUCAAAA
AAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm njfjKQAAAAAAAAAA
4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9Zal AgAAAAAAAAAASKU8
BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoA AAAAAAAAAIBUylMA
AAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAA AAAATjKeAgAAAAAA
AAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACA VMpTAAAAAAAAAABA
rJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEil PAUAAAAAAAAAAJzU
W5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAA AAAAAAAgVlU9b71l
qQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAA AADEmpnnzXgKAAAA
AAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAA wEm9ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAAAAAAAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAD+2LmDIgCAEAZiA/49cwo4ASX51kJnAQAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAA AKRSngIAAAAAAAAA
AE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkK AAAAAAAAAACIVVXr
1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAA AAAAAACxZmbdnKcA
AAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAA AAAATupflgoAAAAA
AAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhV VevWvywVAAAAAAAA
AABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2c pwAAAAAAAAAAgJOc
pwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAA AAAAAAAAIJXyFAAA
AAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAA AAAAAEAq5SkAAAAA
AAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACA k5ynAAAAAAAAAACA
WFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIU AAAAAAAAAAAQa2bW
zXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAA AAAAAAAA4KT+ZakA
AAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAA AIBYVbVu/ctSAQAA
AAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBr ZtbNeQoAAAAAAAAA
ADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5l qQAAAAAAAAAAAFIp
TwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IB AAAAAAAAAACkUp4C
AAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAA AAAAOMl5CgAAAAAA
AAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAA UilPAQAAAAAAAAAA
sWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRS ngIAAAAAAAAAAE7q
X5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAA AAAAAACIVVXr1r8s
FQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAA AACxZmbdnKcAAAAA
AAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAA TupflgoAAAAAAAAA
ACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevW vywVAAAAAAAAAABA
KuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAA AAAAAAAAgJOcpwAA
AAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAA AAAAIJXyFAAAAAAA
AAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAA AEAq5SkAAAAAAAAA
AOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5yn AAAAAAAAAACAWFW1
bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAAAQa2bWzXkK
AAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAA AAAA4KT+ZakAAAAA
AAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBY VbVu/ctSAQAAAAAA
AAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbN eQoAAAAAAAAAADjJ
eQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAA AAAAAAAAAFIpTwEA
AAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAA AAAAAACkUp4CAAAA
AAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAA OMl5CgAAAAAAAAAA
iFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilP AQAAAAAAAAAAsWZm
3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIA AAAAAAAAAE7qX5YK
AAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAA AACIVVXr1r8sFQAA
AAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACx ZmbdnKcAAAAAAAAA
AICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupf lgoAAAAAAAAAACCV
8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywV AAAAAAAAAABAKuUp
AAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAA AAAAgJOcpwAAAAAA
AAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAA IJXyFAAAAAAAAAAA
EGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq 5SkAAAAAAAAAAOCk
/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAA AAAAAACAWFW1bv3L
UgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAA AAAQa2bWzXkKAAAA
AAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA 4KT+ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu /ctSAQAAAAAAAAAA
pFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoA AAAAAAAAADjJeQoA
AAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAA AAAAAFIpTwEAAAAA
AAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAA AACkUp4CAAAAAAAA
AABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5 CgAAAAAAAAAAiFVV
69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAA AAAAAAAAsWZm3Zyn
AAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAA AAAAAE7qX5YKAAAA
AAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACI VVXr1r8sFQAAAAAA
AAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbd nKcAAAAAAAAAAICT
nKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoA AAAAAAAAACCV8hQA
AAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAA AAAAAABAKuUpAAAA
AAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAA gJOcpwAAAAAAAAAA
gFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXy FAAAAAAAAAAAEGtm
1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkA AAAAAAAAAOCk/mWp
AAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAA AACAWFW1bv3LUgEA
AAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQ a2bWzXkKAAAAAAAA
AAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ ZakAAAAAAAAAAABS
KU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctS AQAAAAAAAAAApFKe
AgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAA AAAAADjJeQoAAAAA
AAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAA AFIpTwEAAAAAAAAA
ALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACk Up4CAAAAAAAAAABO
6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAA AAAAAAAAiFVV69a/
LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAA AAAAsWZm3ZynAAAA
AAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAA AE7qX5YKAAAAAAAA
AAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr 1r8sFQAAAAAAAAAA
QCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcA AAAAAAAAAICTnKcA
AAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAA AABAKuUpAAAAAAAA
AADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOc pwAAAAAAAAAAgFhV
tW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAA AAAAAAAAEGtm1s15
CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAA AAAAAOCk/mWpAAAA
AAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACA WFW1bv3LUgEAAAAA
AAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bW zXkKAAAAAAAAAAA4
yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakA AAAAAAAAAABSKU8B
AAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAA AAAAAAAApFKeAgAA
AAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAA ADjJeQoAAAAAAAAA
AIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIp TwEAAAAAAAAAALFm
Zt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4C AAAAAAAAAABO6l+W
CgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAA AAAAiFVV69a/LBUA
AAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAA sWZm3ZynAAAAAAAA
AACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7q X5YKAAAAAAAAAAAg
lfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8s FQAAAAAAAAAAQCrl
KQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAA AAAAAICTnKcAAAAA
AAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAA ACCV8hQAAAAAAAAA
ABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABA KuUpAAAAAAAAAADg
pP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAA AAAAAAAAgFhVtW79
y1IBAAAAAAAAAAAXOQb9AAAJ70lEQVSkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAA AAAAIJXyFAAAAAAA
AAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAA AEAq5SkAAAAAAAAA
AOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5yn AAAAAAAAAACAWFW1
bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAAAQa2bWzXkK
AAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAA AAAA4KT+ZakAAAAA
AAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBY VbVu/ctSAQAAAAAA
AAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbN eQoAAAAAAAAAADjJ
eQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAA AAAAAAAAAFIpTwEA
AAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAIDX3h2t1nXFQACthP//l1UK DTRptpoSHMJorTdr
7Gu4j4dhDgAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywV AAAAAAAAAABAKstT
AAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEA AAAAAAAAAKSyPAUA
AAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAA AADAScpTAAAAAAAA
AABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABA KstTAAAAAAAAAABA
rJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSy PAUAAAAAAAAAAJzU
2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAA AAAAAABArKp6Zr3N
UgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAA AABArJl5ZspTAAAA
AAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAA AJzU2ywVAAAAAAAA
AABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6 Zr3NUgEAAAAAAAAA
AKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspT AAAAAAAAAADAScpT
AAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAA AAAAAABAKstTAAAA
AAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAA AAAAAKSyPAUAAAAA
AAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADA ScpTAAAAAAAAAABA
rKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstT AAAAAAAAAABArJl5
ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUA AAAAAAAAAJzU2ywV
AAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAA AABArKp6Zr3NUgEA
AAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABA rJl5ZspTAAAAAAAA
AADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU 2ywVAAAAAAAAAABA
KstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3N UgEAAAAAAAAAAKSy
PAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAA AAAAAADAScpTAAAA
AAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAA AABAKstTAAAAAAAA
AABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAA AKSyPAUAAAAAAAAA
AJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpT AAAAAAAAAABArKp6
Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAA AAAAAABArJl5ZspT
AAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAA AAAAAJzU2ywVAAAA
AAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABA rKp6Zr3NUgEAAAAA
AAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5 ZspTAAAAAAAAAADA
ScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywV AAAAAAAAAABAqo/P
+FCFLAAAAAAAAAAA4HcwM88+08dn/DMAAAAAAAAAAIDfXfsKAAAAAAAAAACA VNtb9NpSFAAAAAAA
AAAAcJHlKQAAAAAAAAAA4KTeZqkAAAAAAAAAAABSWZ4CAAAAAAAAAABizcwz U54CAAAAAAAAAABO
Up4CAAAAAAAAAABiVdUz622WCgAAAAAAAAAAIJXlKQAAAAAAAAAA4KTeZqkA AAAAAAAAAABSWZ4C
AAAAAAAAAABizcwzU54CAAAAAAAAAABOUp4CAAAAAAAAAABiVdUz622WCgAA AAAAAAAAIJXlKQAA
AAAAAAAA4KQPXwEAAAAAAAAAAJBqezPfXy/0m//6JQAAAAD4WVX11c+eRwEA AADwmX7keZTX9gEA
AAAAAAAAACf967V9/2xcfWlbvVpY7u7u7u7u7u7u7u7u7u7u7u7uP3LfeB7l 7u7u7u7u7u7u7u7u
7u7u7v4rn0d99Wzqj79f2/flj7/9QAAAAAD4Wa/nTp5HAQAAAPAZvvfc6XvF qpr/W7cCAAAAAAAA
AAAI0L4CAAAAAAAAAADgIuUpAAAAAAAAAADgJOUpAAAAAAAAAADgJOUpAAAA AAAAAADgpD8B5nrT
R0B5Q0wAAAAASUVORK5CYII=

--nextPart22361206.vvISEgDamo--


http://cedric.brun.io news and articles on eclipse and eclipse modeling.
Re: [EMF Compare] - Quick question wrt EMFDIFF format [message #88967 is a reply to message #88737] Wed, 11 July 2007 09:22 Go to previous message
Eclipse UserFriend
Originally posted by: user.domain.invalid

Cédric Brun wrote:
> Hi Adam,
>
> In the org.eclipse.emf.compare.diff plugin you'll get the Diff metamodel
> (/model/diff.ecore) defining all these types.
>
> You'll find enclosed a diagram showing these types. You may also get this
> list in the Eclipse help, in "references" of EMF compare. The metamodel
> package is org.eclipse.emf.compare.diff.metamodel.
>
> Cédric
>
> AdamF wrote:
>
>> I am looking to do this XSLT transform of the emf-diff xml file & have
>> been trying different things & then looking at the produced emf-diff etc.
>>
>> Is there a listing of all xsi:types in a diff element e.g. at the moment
>> I have come across:
>>
>> diff:DiffGroup
>> diff:RemoveModelElement
>> diff:AddModelElement
>>
>>
>> What others are there?
>>
>> TIA
>>
>> Adam
>
>
> ------------------------------------------------------------ ------------
>
Thanks. I'll have a dig.

Adam
Re: [EMF Compare] - Quick question wrt EMFDIFF format [message #608680 is a reply to message #88703] Tue, 10 July 2007 15:58 Go to previous message
Cedric Brun is currently offline Cedric BrunFriend
Messages: 431
Registered: July 2009
Senior Member
--nextPart22361206.vvISEgDamo
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8Bit

Hi Adam,

In the org.eclipse.emf.compare.diff plugin you'll get the Diff metamodel
(/model/diff.ecore) defining all these types.

You'll find enclosed a diagram showing these types. You may also get this
list in the Eclipse help, in "references" of EMF compare. The metamodel
package is org.eclipse.emf.compare.diff.metamodel.

Cédric

AdamF wrote:

> I am looking to do this XSLT transform of the emf-diff xml file & have
> been trying different things & then looking at the produced emf-diff etc.
>
> Is there a listing of all xsi:types in a diff element e.g. at the moment
> I have come across:
>
> diff:DiffGroup
> diff:RemoveModelElement
> diff:AddModelElement
>
>
> What others are there?
>
> TIA
>
> Adam


--nextPart22361206.vvISEgDamo
Content-Type: image/png; name="diff-mm-0.7.0.png"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="diff-mm-0.7.0.png"

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAACU8AAAaXCAYAAABMxA17AAAAIGNIUk0AAHom AACAhAAA+gAAAIDo
AAB1MAAA6mAAADqYAAAXcJy6UTwAAAAEZ0FNQQAAsY58+1GTAAAAAXNSR0IA rs4c6QAAAAZiS0dE
AP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAIABJREFUeNrs3X2w XGWdJ/DnHJpwgQCG
UDFceVEjkrLKYETZjAOuLyizrmUEd921Iky5Okz58oc7K+XLrlK4tUgV1lBW 6bBFbdVMsQuWb4BU
CRQ6lrvWOCwYMoUvq2gSHDHBBBIIkNxcLjnL6aRDp3PO6dNvt7vP+Xyqbrr7 eU4/ffrpPrndt7/9
e6IQQhIOSZLDZ0MURaFdq0+7du3atWvXrl27du3atWvXrl279l7b07bO7fw9 Srt27dq1a9euXbt2
7dq1a9euXfti/j2q/W9Rh/8mFQ6Fp7I6AQAAAGBYyvyxCgAAAACGpVR4KvFX KgAAAAAAAAAAoKJa
IaqsmFTD9AAAAAAAAAAAAFVVVFsq7ixPBQAAAAAAAAAAUCV5GanY1AAAAAAA AAAAAHUkPAUAAAAA
AAAAAFRW0cp8cdGafgAAAAAAAAAAAFWl8hQAAAAAAAAAAFBLcVFZKgAAAAAA AAAAgKpSeQoAAAAA
AAAAAKisJEly+4SnAAAAAAAAAACAWhKeAgAAAAAAAAAAKiuKoty+uKgsFQAA AAAAAAAAQFWpPAUA
AAAAAAAAANRSXFSWCgAAAAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAACorSZLcPuEpAAAA AAAAAACgloSnAAAA
AAAAAACAyoqiKLcvLipLBQAAAAAAAAAAUFWNYQ9YlNQCjibACAAAAAAAAAAw Ho007DTs8IYwCHQ3
imMPAAAAAAAAAIDyYlMAAAAAAAAAAABUVVFxG+EpAAAAAAAAAACglsYanlp5 0V95BAAAAAAAAAAA
gJGJoii3r1FUlmqYXv9ffxQW5o7Mas2c/sqw5j//nyN3aOZAePDzb/GoAQAA AAAAAAAAI9VYrBua
fzYO/+nPZsMxJ5zQvLzjn/8YNu49MbzzHUe2/d1Pn/aoAAAAAAAAAAAAIxcX laUapuTAgWZIanb1
aeHYmZmw9KTjm+2dbel2AAAAAAAAAAAAo7ZolafCwkLzZOcjzzRP2zNbR7Qd 2i5LUdBrsZYfLCNr
P7P2L91ukvZ7XHPVPgdZc9I+n62+rLayt9FLv8cIAAAAAAAAAGC6pdmPvNzR ooWnDiwsNJflS6tL
pfuyY/uT4bGtv3mh7XVHtB0oCE+17sy0THq71gPQ3i6UU27eyrQNSkgKAAAA AAAAAKB+4sW4kZUX
/VXY99hvw8Z/+Kfwv+/5x/Cju/8x/PD2O5t93/tf3zrc9st/+n/N7dLtq0Yw ZzzKhqKKEoYAAAAA
AAAAAEyvokxIvBihnsd+/NdhyckvC+9cf1H4Vx+4pPnzrz/4b5t9V3zyPxxu O/9PX9fcLt1+0Duc
d6e79RVtU3TdMjoDOkW3UXQ77f2d2xXdh6KxO6/XuZ9l7nvZuSnzGOTdl26P 0WIdUL3c1zJzKLgF
AAAAAAAAALD4Fm/ZvuefC8eccEKYXX1a2PnIM82l+la+4pyj2tLtimSFTNoD YO2VhjqrDhX1ZW2T
1z6qJd6K9jdvP8qM08/Y7eN3u16/97FbYKgVNutc6nBU819m7H6eB93m3pKB AAAAAAAAAADjES9W
xZtkYaF5moakUu03297W2i53nCQ56qclK2hT1NctiJV33ZHNUZfbKLp/3cYp u3RdP9cb9v6PU9Hy
fWWfQ73Oi+AUAAAAAAAAAMB4LFrlqfD882HHP/+xWV0qzZvs2P5ks/mothe2 m0SLFTIb5e3UbWm4
aaropPoUAAAAAAAAAMBoFBXIWbTw1Etesyr8zW0PHdF2YOHZ8H872pa95pyJ ncRB9bIkXOvysIxy
7KoeMIsVZhKcAgAAAAAAAAAYj3ixbmjjf3lT2HLrnx/xM7d9y1Ft6Xb96kyJ tZ/P6isbWCm7PFuR
YYSViu7fJOi2P5O+/90e80GeQwAAAAAAAAAAjEdRRqUxzvDHYz/+66Hdmdb9 aA+4dN63or5uOoMz
3a6fFbzp9TZa47Rft/M+lA0glRl7MfS7//08Twa9b90CVMOau8WudAUAAAAA AAAAwEFRMuTEhhDI
Ij+A5ntq58VjBwAAAAAAAAAwekWFcuJJXjqN7AcSAAAAAAAAAAAYXJrGGWrx KQEfAAAAAAAAAABg
EMNezStvhbDGNOw8AAAAAAAAAABQD4tZvCk23QAAAAAAAAAAQFUVhbFiVaIA AAAAAAAAAIA6UnkK
AAAAAAAAAACopXgx1wgEAAAAAAAAAACYFCpPAQAAAAAAAAAAlZUkSW6f8BQA AAAAAAAAAFBLwlMA
AAAAAAAAAEBlRVGU2xcXlaUCAAAAAAAAAACoKpWnAAAAAAAAAACAWoqLylIB AAAAAAAAAABUlcpT
AAAAAAAAAABAZSVJktsnPAUAAAAAAAAAANSS8BQAAAAAAAAAAFBZURTl9sVF ZakAAAAAAAAAAACq
SuUpAAAAAAAAAACgluKislQAAAAAAAAAAABVpfIUAAAAAAAAAABQWUmS5PYJ TwEAAAAAAAAAALUk
PAUAAAAAAAAAAFRWFEW5fXFRWSoAAAAAAAAAAICqUnkKAAAAAAAAAACopbio LBUAAAAAAAAAAEBV
qTwFAAAAAAAAAABUVpIkuX3CUwAAAAAAAAAAQC0JTwEAAAAAAAAAAJUVRVFu X1xUlgoAAAAAAAAA
AKCqVJ4CAAAAAAAAAABqKS4qSwUAAAAAAAAAAFBVKk8BAAAAAAAAAACVlSRJ bp/wFAAAAAAAAAAA
UEvCUwAAAAAAAAAAQGVFUZTbFxeVpQIAAAAAAAAAAKgqlacAAAAAAAAAAIBa iovKUgEAAAAAAAAA
AFSVylMAAAAAAAAAAEBlJUmS2yc8BQAAAAAAAAAA1JLwFAAAAAAAAAAAUFlR FOX2xUVlqQAAAAAA
AAAAAKpK5SkAAAAAAAAAAKCW4qKyVAAAAAAAAAAAAFWl8hQAAAAAAAAAAFBZ SZLk9glPAQAAAAAA
AAAAtSQ8BQAAAAAAAAAAVFYURbl9cVFZKgAAAAAAAAAAgKpSeQoAAAAAAAAA AKiluKgsFQAAAAAA
AAAAQFWpPAUAAAAAAAAAAFRWkiS5fcJTAAAAAAAAAABALQlPAQAAAAAAAAAA lRVFUW5fXFSWCgAA
AAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAAGopLipLBQAAAAAAAAAAUFUqTwEAAAAAAAAA AJWVJElun/AUAAAA
AAAAAABQS8JTAAAAAAAAAABAZUVRlNsXF5WlAgAAAAAAAAAAqCqVpwAAAAAA AAAAgFqKi8pSAQAA
AAAAAAAAVJXKUwAAAAAAAAAAQGUlSZLbJzwFAAAAAAAAAADUkvAUAAAAAAAA AABQWVEU5fbFRWWp
AAAAAAAAAAAAqkrlKQAAAAAAAAAAoJbiorJUAAAAAAAAAAAAVaXyFAAAAAAA AAAAUFlJkuT2CU8B
AAAAAAAAAAC1JDwFAAAAAAAAAABUVhRFuX1xUVkqAAAAAAAAAACAqlJ5CgAA AAAAAAAAqKW4qCwV
AAAAAAAAAABAVak8BQAAAAAAAAAAVFaSJLl9wlMAAAAAAAAAAEAtCU8BAAAA AAAAAACVFUVRbl9c
VJYKAAAAAAAAAACgqlSeAgAAAAAAAAAAaikuKksFAAAAAAAAAABQVSpPAQAA AAAAAAAAlZUkSW6f
8BQAAAAAAAAAAFBLwlMAAAAAAAAAAEBlRVGU2xcXlaUCAAAAAAAAAACoKpWn AAAAAAAAAACAWoqL
ylIBAAAAAAAAAABUlcpTAAAAAAAAAABAZSVJktsnPAUAAAAAAAAAANSS8BQA AAAAAAAAAFBZURTl
9sVFZakAAAAAAAAAAACqSuUpAAAAAAAAAACgluKislQAAAAAAAAAAABVpfIU AAAAAAAAAABQWUmS
5PYJTwEAAAAAAAAAALUkPAUAAAAAAAAAAFRWFEW5fXFRWSoAAAAAAAAAAICq UnkKAAAAAAAAAACo
pbioLBUAAAAAAAAAAEBVqTwFAAAAAAAAAABUVpIkuX3CUwAAAAAAAAAAQC0J TwEAAAAAAAAAAJUV
RVFuX1xUlgoAAAAAAAAAAKCqVJ4CAAAAAAAAAABqKS4qSwUAAAAAAAAAAFBV Kk8BAAAAAAAAAACV
lSRJbp/wFAAAAAAAAAAAUEvCUwAAAAAAAAAAQGVFUZTbFxeVpQIAAAAAAAAA AKgqlacAAAAAAAAA
AIBaiovKUgEAAAAAAAAAAFSVylMAAAAAAAAAAEBlJUmS2yc8BQAAAAAAAAAA 1JLwFAAAAAAAAAAA
UFlRFOX2xUVlqQAAAAAAAAAAAKpK5SkAAAAAAAAAAKCW4qKyVAAAAAAAAAAA AFWl8hQAAAAAAAAA
AFBZSZLk9glPAQAAAAAAAAAAtSQ8BQAAAAAAAAAAVFYURbl9cVFZKgAAAAAA AAAAgKpSeQoAAAAA
AAAAAKiluKgsFQAAAAAAAAAAQFWpPAUAAAAAAAAAAFRWkiS5fcJTAAAAAAAA AABALQlPAQAAAAAA
AAAAlRVFUW5fXFSWCgAAAAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAAGopLipLBQAAAAAA AAAAUFUqTwEAAAAA
AAAAAJWVJElun/AUAAAAAAAAAABQS8JTAAAAAAAAAABAZUVRlNsXF5WlAgAA AAAAAAAAqCqVpwAA
AAAAAAAAgFpqpGWpVJ8Chqmo3B2Mmt9pAAAAAAAAAJTVMAXAKNy3bd4ksOjW zS4xCQAAAAAAAAAc
IS3CkVcIxrJ9AAAAAAAAAABALQlPAQAAAAAAAAAAlZVXdSrVSMtSAXBQsmNT +OaDXw27n9kVnnzh
5+QTloXlJy8P73/9J0K0Yq0JAgAAAAAAAIAKaZgCgIPu33hd+OHP7g5nn3Ve WHnGbFh5qH3f3qfC
tXd+LLxj7fpwwfmfMVEcoSCgDEBI1xA3BwAAAAAAwORqpGWpVJ8C6i4NTn1v 4x3hgvPXhzVnnhdO
W3pqaMSNsHBgIfx255aw7JSV4ds/vrm5rQAVnfwaBcgmYAoAAAAAAEy62BQA dZcu1ZdWnHrdmkvC
m8+9KPyb89aHt6y6KFz4ij9pnn5k3Z+HP3n1heHCP/134fubvtvcHgAAAAAA AACYDkWFpSzbB9Te
Nx74Snjp7Oqw6vRXh4vPeWuz7Z5f/yD8Ytsvw6tOe2VY/9p3h3NXnBN+uvWB MHvWmnDHQzeFSy++
MXOsdbNLjmq7b9t85nad7e3XbfV1tmVdr9u4/RjWOAAAAAAAAAAwyYSngNrb 9czjIRy3NBx3KGm6
ZefmcPtPbmmef/iRTeFHP783zC8cDBLN758L2/c+UTheXiiqvT1rmzJt3doB AAAAAAAAgCNFUZTb
1ygqSwVQB7uffiLs370j7J97qnn58ae3h61bHzxcti/9T7TRODZExxwTjm3M hIX9z/Y0fqtiFAAA
AAAAAAAwWWJTANTdspOWh+OPPzE88eRjzctnnHp2OGnpsrD0xIM/H333p8LH 3vOZsGrlK8Pxxx0f
lp+8vOfb6AxQZZ1PT9vPd7bljdXarttyft0CXGW2AQAAAAAAAIAqiYvKUgHU wenLzwxRdEz4/a7t
4em5PWH2JWeGT67/fHjNy18b3nXBe8OlF1we3rz6HeH5cGyYOe7EsOr0Vw/1 9luhp/S0/XxnW79a
waqiClhltgEAAAAAAACAqlF5Cqi99665MuzatS3se25vuOHu68KWnb8JF537 9vDf/v1Xw1+87T+G
P+7ZHm7+h/8R5p9/Lmx55KHwztWXj32f20NORVWnOvvKVK3KGkugCgAAAAAA AIBplSRJbl/D9AB1
F61YGy678PJw1/3fCXv37Qlf3rM9vOzUM8LMkuPD3Py+8Iddj4bn9u8LO3ds bW6Xbg8AAAAAAAAA
TD/hKYAXrHvDZ5undz1wWzhxZml4ZP7hENLgaRTCgYWF8Oj2zeFdb7zs8HY9 j19QHapfrSpSwx4X
AAAAAAAAAKokiqLcvrioLBUwqQf1iz+DjsGL0mDUNe+7KczEcXhm946wd8/j zdNTlpzQbB8kODUu
ncv0ZYWtsrbJGgcAAAAAAAAAqkblKZgyaeCpPfPYebmXMYSnMuZmxdpwxXtu HWiMzvDRKINHZcZu
D0flbd+5zTgDXwAAAAAAAACwWBppWSrVp2A6ZAWlWiGoXg7jxTrkBXCK56Gz PWu7sm1l+8s8Jq1t
pu3xUx0LAAAAAAAAgF6pPAWMjDALAAAAAAAAADBuaWGpKGd5rtj0AAAAAAAA AAAAdSQ8BQAAAAAA
AAAAVFZe1alUnJalAgAAAAAAAAAAqBuVpwAAAAAAAAAAgFpqpGWpVJ+C6ZAe qmklufZDttfL4/Sh
G2/uus3ffvQKDzQAAAAAAAAAsCgapgCmSytA1X65V+3Xb51fjIDVzMJcuOWL H8/t3/CFr3mAAQAA
AAAAAIChSgtLRe1hiTbCUzCVB3X5vqxtx1aJam5usH4AAAAAAAAAgCESngIW zczC7hf+bQWkZnL6
e7dudkm4b9v8yK/TbbxO7eN39nf2dduXYe8vAAAAAAAAANRFXtWpVCMZWwka oHbm5sKHr/xUfn9j
pq9hJyVUlLcfWcGnXsNQglMAAAAAAAAAMHwqTwGL5oZrvjS1+z7syk+tsVoV qVqnaXvrtrLa2rft
HKt9X4v6AQAAAAAAAICDGmlZKtWngGmQFSpqb8/avrVdt23ax8tSJoCUF1pq 3+fOsfL2rVtYK2/Z
v87rZS0nCAAAAAAAAAAcpPIUMHKrfnVLuP6azzXPX3X1tWHz6g252972gbPD ZV//XW5/2QpQRZWa
8sYatLpUL2GnXrYHAAAAAAAAAPqXFpZKC0xliU0PMGppcCoNRKU/rRBVljQ4 1U2vwami64wroCQY
BQAAAAAAAACTQXgKmBhFFaemmaXzAAAAAAAAAGB88qpOpRppWSoAipVZ0q8z JNXaPj3N6+u87qBV
qbJuC4A6vOB/8Xy/L+/TMbw1GN7j0T6XBe/HmtuZewAAAAAAGJ+GKQBG7aqr rw3XH1qSLz2/ORxc
oi+tNNU6DeHFZfva2/rRChC1gkjDCBN1CzUN0t/Zl7Vt0TKERZcFqQCqLyuo 00sQpz3Y0zo/jCCP
QNCRzAUAAAAAAEymRlqWSvUpYJQ2r94QLvv6hoPnD7W1wlHtIalhLtvXXoGp ztWYBq1kBcBkywoo
9VrJqLV96zwAAAAAAECdxKYAmBZ5QaCi9l6uI2gEQJ21h6gmXbqfWfva2Vb2 cmu8ovs/aP8o7mfW
fne7L/2MCQAAAAAA066osFTll+2L/NWfKTgQGT3BKAAoep1y5Olkv75/cT+H sTRgmWUPu91mZ3/e
7eTNez/3M2u/O8csum9lx/QSFgAAAACAqmvU4U4KTTBudV0yDgBgmDrDPJ1L FLZfzjvt1C0c1C1A
lLdPvd5OL7eZN14v+1l2TAAAAAAAqIKi4ksN1XCA7v+JHDz13wUAUOfXQtN+ m4ryAgAAAADA0Rqm
AOgmaxkaQSoAoG6vhab9Nr1+AwAAAACAo8WRrx8XSnZsCt+458Phv3/70nDd 3/3L8DfffG/zctoO
tTsekhd/0v86ev3v40M33tz1BwDo7Xdz5+/jzuXZsvqrcn+zlqIrWspvWHPc bZ9G8bhO4pgAAAAA
AFAFKk8VuH/jdeGHP7s7nH3WeWHlGbNh5aH2fXufCtfe+bHwjrXrwwXnf8ZE UUv9VKOaWZgLt3zx
47n9G77wNRPLorAUJVC138l1qg7Zfn8X6752m+POfcoKKeUFl/Luwyge17o9 VwAAAAAAoCVJkpBX
YEp4KkcanPrexjvCBeevD2vOPC+ctvTU0IgbYeHAQvjtzi1h2Skrw7d/fLBK jgAV9f4P5sUP4bpW
M5ibG6wf+pT33BSiAqr0+7hsXxX+z+t2H8re56z2XrbN6+91znu9zbL7Pej9 8/sRAAAAAIA6EJ7K
kC7Jl1acet2aS8Kbz70oXHzOW4/of8uqi8K9D/99mD/wXPj+pu+GN555SYhW rDVxVFa3UFSZagup
mYXdL/zbCkjN5PTnWze7JNy3bb6nfU+v09LrdfPGyRqvs7+zr9tt93Pf6P85 m7W9D4gBAAAAAAAA
qikq+BC5kfi0+CjfeOAr4aWzq8Oq0199ODh1z69/EH6x7ZfhVae9Mqx/7bvD uSvOCT/d+kCYPWtN
uOOhm8KlF9+YOVa3QMSwAhO9jtO5/SQGN4rCKJOyf8Pcp3FXwCkKm3Tbp9LB k7m58OErP5Xf35iZ
6Mcob6ys2+n1tgWnhiXpOTg1KccgAAAAAAAAAItP5akMu555PITjlobjDn2C vmXn5nD7T25pnn/4
kU3hRz+/N8wvHAw6zO+fC9v3PlE4Xl6IIquSDflzVtXKPJ1Bj87LwwxyDBKQ Khqv7HVvuOZLE/nc
GsXzqzVW6zhvnabtrdvKasv6vyHrWCjqr7f0SZkMfJwIUAEAAAAAAADUQyMt S6X61JF2P/1E2L97
R9g/91Tz8uNPbw9btz54eJ7SOWs0jg3RMceEYxszYWH/syZtAGVDK3UITpXZ puhwLbO83jD3fVL+
62gPIXW2dQaU8p5zZZ5feaGl9rE7x+oMRpV93udVhsuqGsfRz/N+q091Hkt+ PQIAAAAAAABUm8pT
GZadtDw8NfdseOLJx5qXzzj17HDS0mXhwIGDn6Jf8baPhGOXHB/u3fidsPPp 3WHJccVLjWWFJzor
z3TKCoOMapu86xUFQrK2KVvNJ6vCTq/7WWb/2sftd/+7jdGvQYIdw64e1e/t 93Jbq351S7j+ms81
z1919bVh8+oNudve9oGzw2Vf/13Pz9XO81nHXV6Qqaxewk69bM/wtZ6fwwhR CVABAAAAAAAATLe0
YFKU8wGy8FSG05efGfZs+034/a7t4em5PWH2JWeGT67/fLhn0+3h5StWhUsv uDzsmXsq3L3xzjBz
3InhFafODvX2i6rM5G3T7zhl9yNvjEFvIy/MUjbUVLR/w9j/bvepn/s8aJjj 4EE9nmOj3yBJGpxq
BaKub4ajssNTaXBqkOfopCgKRrLYvwD7P+a6BbCEqgAAAAAAAACmn/BUhveu uTJ8+ucbwrJTVoQb
7r4ufPDCD4WLzn178yf1xz3bw7ceuDXMP/9c2PLIQ+Ev3/TprmO2h4SKAh9l KuXkbVM0Tj96XUpv
0Ko+eWPnhai63c5i7H8v2w4jNJUaZ2Bj1LedBqz6CVCN26SGuHjxeVv2+Mt6 juc974d1TAMAAAAA
AAAwWlHBB7yNROmMoydsxdpw2YWXh7vu/07Yu29P+PKe7eFlp54RZpYcH+bm 94U/7Ho0PLd/X9i5
Y2tzu3T7SVSVyjeDVs8a9Lb7XfrwSIMfZw7V4ufHMI6XbmN1Pp86lwgs2q/h PI9UtRr0+BlmFSnH
JAAAAAAAAMD0U3kqx7o3fLZ5etcDt4UTZ5aGR+YfPph/iUI4sLAQHt2+Obzr jZcd3q6MYVdmKnN7
tX4MMyp2DTKPgz120aH1M/u79rSHNK66+trmcn2t85vDwSX6WpWmWkv6tapO tbct1jE1aCWzov4y
VdM6q6CVvb4gVe/HUus4FH4CAAAAAAAAII6sO5QrDUZd876bwkwch2d27wh7 9zzePD1lyQnN9l6C
U2V1VpXJCoZkbdNtnJHNUZd9Ldp+GNst9v4PKg1rtH56uc6027x6QzMMlf6k 51OtcFR7SKq1TZng
VOdzvfXT6zE27SwX2P9xCMDwlH1L4a0HAAAAAAAwaVSe6iJdku+K99w6tPHK BB3KLBXXuU2ZANUo
Qhbd9jVrH7KWN+sco8wyaL3sW0tnQKrb/o9y/kaxjFjVFR0Pw2gHAPp/XZO+ pvH6BQAAAAAAmEQH
VwvLDmhEB/uH9ylHekPJBH1qku5P1SrNMF1az78yx0VVlhNz3DHpxxoAo/j9 f+RrmG6XAQAAAAAA
8owif5Q3Zm0qT6k0wzSo2geKjjsAqNfrGAEpAAAAAABgEuVVnUrFKnQAAACj fUMiVAUAAAAAAEym
2BQAAADD0Ko+BQAAAAAAMC3iyKcbAADAiKg6BQAAAAAATDKVpwAAgKFRfQoA AAAAAJg0ScE3vRt1
nZQP3Xhz123+9qNXePYAAECfVJ0CAAAAAAAmXW3DUzMLc+GWL348t3/DF77m 2QEAAH1QfQoAAAAA
AJgkUcEHF3FS16+Cz80N1g8AABRSdQoAAAAAAJh0Na48tfuFf1sBqZmc/t6s m10S7ts2P/b7lu5H
p9Z+dfb1sr+Tcv8AAMYtUlap5DyZgzISKTMAAAAAABibRvrBTy3/WD83Fz58 5acKZmZmqu9eUcip
vU8gCgBg+K+3oKysLz4AAAAAAACLp7aVp2645ktj34d+g0vDDDyl43SO1/4B TmfFqtZpViUrHyAC
AAAAAAAAADBp0sJSeSuLNEzPYDrDRHn9ndvkhZHKjFsmpDTI8nxZlanyQlaq WFH2OQgAAAAAAAAA
MGlqF55a9atbwvXXfK55/qqrrw2bV2/I3fa2D5wdLvv673L728NCWUGRonBR Vhgpb9x+AkmDhJh6
Cb0IyJCllkuBAsA4fufu2BS++eBXw+5ndoUnX/g5+YRlYfnJy8P7X/+JEK1Y a4IAAAAAAABekFd1
KtWoW8ghDU61AlHXN8NR2eGpNDhVpDPU1ApDtRv3knz9KFrCL4tKUwAA43H/ xuvCD392dzj7rPPC
yjNmw8pD7fv2PhWuvfNj4R1r14cLzv+MiQIAAAAAAChg2b4cacCqW4CqjH4q My1mNadBw1rDqJIF
AEBv0uDU9zbeES44f31Yc+Z54bSlp4ZG3AgLBxbCb3duCctOWRm+/eObm9sK UAEAAAAAAORrpGWp
LLE1Gr1WcWrpFkAqE1IqqoLV3tc5TlYFraxx0+1a27a3MTnSinPth3bn5VZb i/8GAGA6pEv1pRWn
XrfmkvDmcy8KF5/z1iP637LqonDvw38f5g88F76/6bvhjWdeYgk/AAAAAACA HLWrPHXV1dc2l+tr
nd8cDi7R16o01VrSr1V1qr2tXSs41F5xq/yZAAAgAElEQVR1aRg6x83bptsY /V63aJusdoGp6ZEV
nBKYAoDp840HvhJeOrs6rDr91YeDU/f8+gfhF9t+GV512ivD+te+O5y74pzw 060PhNmz1oQ7Hrop
XHrxjYVjZr2WzXqd1+3LAXlLWRe9Vi7z+hcAAAAAAGAQaWGpqL3CTJvahac2 r94QLvv6hoPnD7W1
wlHtIamswFSn9g+Cyn5Q1P7BUOf1867ngyQAAFp2PfN4CMctDccdSkFv2bk5 3P6TW5rnH35kU/jR
z+8N8wsHXz/O758L2/c+UTheXnApq71smL4zYFX0elZwCgAAAAAAGKeGKRhM Z+ipqL/b9Xu5HmRp
hSSzKkq1V5pqbde+vUpUADAddj/9RNi/e0fYP/dU8/LjT28PW7c+eHgp7vRb E43GsSE65phwbGMm
LOx/tu/XuUXBpqw+QSgAAAAAAGAS5VWdSjWSmqQlhrWsHvRqsT5AzApH5ckK SwlOAcB0WHbS8vDU
3LPhiScfa14+49Szw0lLl4UDBw7+Mr/ibR8Jxy45Pty78Tth59O7w5LjZob2 erpzyeqsKqxZlVUH
ef2eF9DqVvU1r5pW2TGFwAAAAAAAoB5qU3nKhx9UWVYQqluACgCYTqcvPzPs 2fab8Ptd28PTc3vC
7EvODJ9c//lwz6bbw8tXrAqXXnB52DP3VLh7451h5rgTwytOnR3Ja+vOKlNF laqyvshQVNGqvb9M
hav0clZbZ9irlzEBAAAAAIB6aKRlqRIlZwAAYCq8d82V4dM/3xCWnbIi3HD3 deGDF34oXHTu25s/
qT/u2R6+9cCtYf7558KWRx4Kf/mmT499n3sNJfWz9HW/y2X3u48AAAAAAEA1 NEwBAABMj2jF2nDZ
hZeHu+7/Tti7b0/48p7t4WWnnhFmlhwf5ub3hT/sejQ8t39f2Llja3O7dPt+ jLMS0yiW3LaMNwAA
AAAA1FdaWCrKWcJLeAoqcZAfuXSfJfsAoNrWveGzzdO7HrgtnDizNDwy//AL LwTSFwEhHFhYCI9u
3xze9cbLDm+XO07JgFTRkni9tpXpL1rSr9/bHXRMAAAAAACgmoSnoCJaAarO 8wBANaXBqH9x1p+F
/3nf9WHX7h0hjuNw4MCBcPryM8JfvO+mvitONccWHgIAAAAAACokKghRNJJW qRpg6rUfzp2HdrfL
AMAUvtBfsTZc8Z5bBxojazm7YQan8pbLy7uNtL39OsPYl1GMCQAAAAAAVIPK UwAA0Ke8YFAV71dn
W5ltytxGt+v0e7tF4w77vvRLiAsAAAAAAMavkZalUn0KAAB6J/wCAAAAAAAw 3WJTAAAAAAAAAAAA
VFVRYSnhKQAAAAAAAAAAoJaEpwAAAAAAAAAAgMqKoii3r1FUlqoq1s0u8SwA AAAAAAAAAACO0Kj6
HaxDOAwAAKiu1pdhvLUBAAAAAIDhi4vKUgEAADAe6Vu19rdrnZcBAAAAAIDB xaYAAABgcnQLSQlR
AQAAAABAb4pWrmuYHgAAgPHrNRBlOT8AAAAAABic8BQAAPRp3ewSk0Df7ts2 3zwdtIqUEBUAAAAA
ABSLCv4Y30j8hR0AAPrSCr9A/4b3fmxalvLzFhQAAAAAgEmi8hQAAMDYRM11 1ocVfJr0YNK0BLwA
AAAAAKiPOPLXawAAgLFKQ0+DBJ8GvT4AAAAAANRVbAoAAAAmQ68hKKEpAAAA AADoLin4Y7pl+wAA
ACbuTdzB07xCwQJTAAAAAAAwHMJTAAAAE6ozRCU0BQAAAAAAvYvyvq38gkbi r+8AAAATzds2AAAA
AAAYjdgUAAAAAAAAAAAAdRQXlaUCAAAAAAAAAACoKpWnAAAAAAAAAACAykqS JLdPeAoAABi6dbNL
TAIAAAAAADDxGqYAAAB6Jxw0jXOUfqvEsuUAAAAAAFA3UZT/+UCjqCwVAABw NK+hu78BSeeodToZ
++SxAwAAAAAAjmbZPgAAoDYihacAAAAAAIA2ceTTAwAAYEjaq021qk+Nf5/S ffHYAAAAAAAAR1N5
CgAAqI00ROX7IwAAAAAAUC9JwbeshacAAIChaK861f5mZJzVp1SdAgAAAAAA ighPAQAAtaL6FAAA
AAAA1EvRF73jxNewAQCASr4RUnUKAAAAAAAopvIUAAAwsKwl+1rGvXRf9j6p PgUAAAAAAIQQRz4x
AAAAKkbVKQAAAAAAoAyVpwAAgIEUVZ1qUX0KAAAAAAAYl6LPMYSnAACACr4J Gu52AAAAAABANQlP
AQAAfStTdaplEqtPAQAAAAAA1Vf0+UQj8VVrAABgRG84AAAAAAAAJlnDFAAA AP3K+zJGLxWpAAAA
AAAAxiX2LXEAAAAAAAAAAKCOYlMAAAAAAAAAAABUVdFqGcJTAAAAAAAAAABA LQlPAQAAAAAAAAAA
lRVFUW5fXFSWCgAAAAAAAAAAoKpUngIAAAAAAAAAAGopLipLBQAAAAAAAAAA UFUqTwEAAAAAAAAA
AJWVJElun/AUAAAAAAAAAABQS8JTAAAAAAAAAABAZUVRlNsXF5WlAgAAAAAA AAAAqKqGKQAAAEah
9SWOfr+vkV6/6t/1KHMfs74Mk3WdrLHar9vq62wr+LLN4X7fuQEAAAAAoKoa aVkq1acAAIBh6QxN
9Rq+aQ/zDBrAqoq8UFR7e9Y2ZdrMLwAAAAAAdRabAgAAYFiywjndqht16gwE CfYUzxEAAAAAAFCs
qLCU8BQAADChb2R6C12NS7qPrZ/O9qxti8YYZH6yzrePm9U2jPuddx+L5qXX eeg2JgAAAAAA9Kth
CgAAgEnT+gLIpFdY6nVJwm5jDGO81rx1jpXV1r4PeY9BP/vc2dY+ft71+hlT BS4AAAAAAMqICr6V
20j8tRkAAGBsygacFmsfur/B7L59Vn9RJbF+xwQAAAAAgEFFyZDTU2lSSyAL AKjMiyVrQwEAAAAT
wGcvAADUybDzR63P/LLGbAg7AQAU81oJennzkbcs3Pjfd4y6olOZZeWGtU2Z 7cqMXWZeel0ur+g2
8pbmG2RMKD4u/c0DAKjO6xoAAGA0YlMAAAAMS9bSbL1erqqiJevaz5fJeYxz zoqW35ukMQEAAAAA
oKXoS5YN0wMAAAz3DciRQZgqB2M672c/89DenvferfN6wy6kk/f45N1O1n0b xfMGAAAAAABGTXgK
AAAYuqLgS1bIqIr3s8x9bV3uZb4GmdeybWX6e2kfdF/62W8AAAAAAGgpWgo7 TvzFGQAAAAAAAAAA
qKHYFAAAAAAAAAAAAHUUF5WlAgAAAAAAAAAAqCqVpwAAAAAAAAAAgMpKkiS3 T3gKAAAAAAAAAACo
JeEpAAAAAAAAAACgsqIoyu2Li8pSAQAAAAAAAAAAVJXKUwAAAAAAAAAAQC3F RWWpAAAAAAAAAAAA
qkrlKQAAAAAAAAAAoLKSJMntE54CAAAAAAAAAABqSXgKAAAAAAAAAACorCiK cvviorJUAAAAAAAA
AAAAVaXyFAAAAAAAAAAAUEtxUVkqAAAAAAAAAACAqlJ5CgAAAAAAAAAAqKwk SXL7hKcAAAAAAAAA
AIBaEp4CAAAAAAAAAAAqK4qi3L64qCwVAAAAAAAAAABAVak8BQAAAAAAAAAA 1FJcVJYKAAAAAAAA
AACgqlSeAgAAAAAAAAAAKitJktw+4SkAAAAAAAAAAKCWGqYAAKaX5XfNc1UU pf09po6lIT7Tgoce
x5O5YnJ+HwPgdy/m1msgAAAm4fV0w4tCAJhu922bNwkjtG52iTlehDl27DiW FsdztZtz7/e8BvB/
j9/jk/77GACvU/C6xmsgAADGzbJ9AAAF/GESHEuA/3sAALyuAQCA6oqVeQUA AAAAAAAAAOqoYQoA
gEmW7NgUvvngV8PuZ3aFJ1/4OfmEZWH5ycvD+1//iRCtWGuC8NwH8H8NAOA1 CgAAQPH7jCQJeQWm
hKcAgIl1/8brwg9/dvf/Z+/uYyUrywSBv+dMTX/QDdjdpm2uNKi9CH/sNDII 6T/E+DWSGAOKycSN
wWQy0UR2/tDESXATd8Imum7WiXHiZhJisgkJTpyofGQEgjrjxGgI2HSCurOC NL0jdCNNd8OF7b59
u+Vs15XLXGvrfetU1am6Ve/5/ZJLc+s999SpU+9z6jlVTz0nXHrJlWHXxQth 16u3nzr5YvjivbeE
P7nqxnDt1bfaUZj7AI41AIAcBQAAYCSKpwCAmdR9s/S7++8O1159Y9i7+8rw +q3bQ6fshLOvnA2/
OnowbLtwV/jWj+5YWdabppj7AI41AIAcBQAAICbWdaqr021LBQAwS7rt+bvf Mn3b3uvDOy+/Lrzv
snf/3vi79lwXHnz8B2H5lTPhewfuCdfsvl7bfsx9AMcaAECOAgAAMDSdpwCA mfPNR74a3rBwRdhz
0Vtfe7P0gV9+P/zi8P8K/+71bwk3/tEHw+U7Lws/feqRsHDJ3nD3Y7eHD7/v b/uua9/Chv/vtocO
L/ddrvf2tX+7Otbvtth99bsfmNbcHzS/m9K77kne17DbFYvHWdlGaNPr7DAx m0t8Og4BwPrmKKnX
2qZei4ddT7/zp5jucrnkDPIiAABmXafblkr3KQBglhx/+fkQNm4NG1/NUQ4e fTLc9ZM7V/7/8UMH
wg9//mBYPvu7N9aWTy+FIyePJdcXK3Jae3u/ZercFltfanmY1tyfhlmb4+IR ZuN1dpwPEeed4xAA
zEaOMugcflbknB/IiwAAmBelXQAAzJoTLx0Lzz57MJxeenHl9+dfOhKeeurR cPDg/pWfX/zLP5/7
/afh0L8eCMdPPBOOLQ5XQDKJN+j6rdMbgczC3F99Uzr2AUG/22fhw4RxtkE8 wvq+zuI4BABylHYZ
1EFLXgQAwCxINZZSPAUAzJxt5+8ImzdvCcdeeHbl94u3XxrO37otbN3yu59P ffCz4ZYbbg17dr0l
bN64Oey4YMfQ99FbTNLv/7v/rv3/3ttWf6/zpl/s79eOz1txC/M59wfNy9Rc T93e5JweNV5G6XYz
aDtT91VnHeBYk47dceK9ib9LxW6d44PjEADMbo7S70skdS7nN+g1tallms6r BuUHdfOOYXOOcd8v
kRcBADALOnYBADBrLtqxOywefiL8+viR8NLSYlh43e7w6Rs/Hx44cFd40849 4cPX3hwWl14M9++/
N2zauCW8eftCo/e/+gZr72X9xm0rn7pkwOrtWteb+03O/bXzqe68Ts31YYoF x5nTdbdhnHjp/dth
f6+7DLTtdXbY2B0n3pv6u0HLpJZ3HAKAfN4LqPMa37tME+dD/dYzqMBr2Fyn d53D5jep5Sfxfom8
CACASSiKIjpWptpSAQCshw/t/WQ4fvxwOHXmZPjK/V8KB48+Ea67/L3hCx/9 WvjEez4TfrN4JNzx
46+H5d+eCQcPPRbef8XNc/G46hSjpC6vhrm/3nO/7hvPk5rTTb75PWg9de7H G/E41vxbbK7+jFN4
OezfjHpfdT7A7D2OzetxSE4BQNvPh9aej6Rex+ucm6dyhHFyhe7yvT9N50iT WOc0zzWdnwEAMGk6
TwEAM6fYeVW46R03h/se/nY4eWoxfHnxSHjj9ovDpg2bw9LyqfDM8afDmdOn wtHnnlpZrrv8LPIt
R2Zh7uf2wfk0H4+iAxxr6h1r6hQXjRJPo8bgpGPXcQgAvBeQWy4yDzmHvAgA gEnqdNtS6T4FAMya
fW//3Mq/9z3ynbBl09ZwaPnxELopSxHCK2fPhqePPBk+cM1Nry039PobKmxq oj09TGLuN9kBZpak
tr3JeIxd6gIca0Z7XRwlLkeN5fXsjOA4BACzl6NM+7x9vbs0zdI65UUAAMyL 0i4AAGZV983Q2z5y
e9hUluHlE8+Fk4vPr/x74YbzVm4fp3Cq8W0dcZ29lwKo88aiNwnN/VHn/tS2 f0Jzuu4lAPstI25g
esea3lgd5fKdo17ys4lLhfZ7bZ7X45DibgDkKM2dm6dyhCZzkUnnOtPeZudn AADMilRjKZftAwBm
WrcN/8dv+MZY6+h9U67pDxJX19dEAVW/bWviQ2jaNfdTBUu93/7tN/8Gzclp zOnYOvr9bZ14HPZx
9NsmXeZwrBk+hvodV+rG5Ch/M87f1T2OOQ4BwPzlKMPmHoPOp1Ln5sPmIrHz +zrb0NR7HOOuM3X+
Ji8CAGAuzkHCSnFVc5ftcxlAAJjiC/m5112FNMyz1fk77fxR7CC2kAOAYwYA 8hTkQHIgAIDZPrdo
up6pq986O5JCAJh/vmkHYgdwHAMAkKcAAAAMr7QLAAAAAAAAAACANipX21IB AAAAAAAAAAC0ic5T
AAAAAAAAAABAtqqqio4pngIAAAAAAAAAAFqpYxcAQH7+7G/vGLjM//zUx+0o AAAAAAAAIHtFUUTH
Oqm2VADAfNp0dinc+V/+Y3T8Y//5f9hJAAAAAAAAQOu5bB8A5GhpabxxAAAA AAAAgBYoU22pAID5
tOnsiXP/XXr1JzY+OfsWNqzr38+a7uPp/Rn2sea2TwAAAAAAAGAWdOwCAMjQ 0lL4809+NpEBbLKP
puyhw8t2wgxSlIZjDo5j4JgBgDwFORAAAPmrqirEGkwpngKADH3ltv9qJ0xR 9w3hJt5w631jeXWd
q7ev/uvNvebYl4DjGACAPAUAAGg3xVMAQF9rC3nWvuHZr1AoVjxUp9gntUxs G+qMr27ToHX0bsMo
j6XOG8KxwqjUula3JbVdAAAAAAAAQFqs61RXp9uWCgDIw57/fWf477f9p5X/ /8u/+mJ48oqPRZf9
zn+4NNz0d/+n71gThTpr15EqSIotM+7voywTu6RAnccyiMInAAAAAAAAmD2l XQAA+egWTnULoro/
q0VU/XQLpyZtbbFQbweort4ipN7iokHFRnWKkQYtM2gb+i0DAAAAAAAA5KPT bUul+xQAtEu3uCpV
QLW22GmWC4dinaLm9X4AAAAAAACA6erYBQBAP+Nepm7S+l2Sb9L7ou62xJYZ Zp2pdeiEBQAAAAAA
APV1G0t1G0z147J9AJCRv/yrL650lOr+dP+/a7XD1NpOU/1uG1WsaGnt7f2K i3ov5bce3Z3qbEO/
Sw72W2bQeO9Pv79NXbqw398CAAAAAAAA49F5CgAy8uQVHws3/d3Hfvf/r97W vUTf2n97/7+ftcVC
g4qeYsVFdS79N87lAfvd7yhdsnq3oU4BlQImAAAAAAAAmB+xrlNdnW5bKgCA tep0Uqrze50io37L
jHPbKMuPup0AAAAAAADAfNN5CgAysB6XvLM/aYKiNAAAAAAAANZTp9uWSvcp AJhvClCAWTfKZTUB
HHsAAOQ1AAAwaTpPAQDQSjqM2ecgpuwnAMDrr/0KAADt0G0s1W0w1Y/iKQAA WpkgMz2r3W51vQXH
McceAJCnIK8BAIBZU9oFAAAAAAAAAABArmJdp7pK31IAAAAmeTKyes6RaokL 4NgDACCvAQCA9aDz
FAAAAAAAAAAA0EqlbykAAACTsPYb0qt8Uxpw7AEAkNcAAMAs0XkKAAAAAAAA AADIVu8XE9ZSPAUA
AAAAAAAAALSS4ikAAKBx/S4vscplJgDHHgAAeQ0AAEw7x44pU22pAAAAAAAA AAAActWxCwBgvu1b
2GAnADMl9Q3pVavflPZlDsCxBwBAXgMAAOupI7kGgPnlNRwAAAAAAABgdKVd AAAANGWYL2esflMa
wLEHAEBeAwAAk5TKs122DwAAaJQ37wHHHgAAeQ0AAMwLxVMAAEBjYt/ccLlw wLEHAEBeAwAA6yX1
JYVSsg0AAAAAAAAAALRRaRcAAAAAAAAAAABtVLp2NgAAAAAAAAAA0EY6TwEA AAAAAAAAANmqqio6
pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAAAABAtoqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5 CgAAAAAAAAAAaKUy
1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAAAAAA2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMA AAAAAAAAAEC2iqKI
jpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8B AAAAAAAAAADZqqoq
OqZ4CgAAAAAAAAAAaKWOXQDAtLlkLACAvMg+BphPqW/qAvIaAJDPAvOYT3cc HACQnMJkEjDzHMQC
yIvAawrkFodAvjmj11qQ34J8Fmgrl+0DAAAAAAAAAABaqVRdCQAAAAAAAAAA tJHOUwAAAAAAAAAA
QLZSl8tVPAUAAAAAAAAAALSS4ikAAAAAAAAAACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAA AIBc6TwFAAAAAAAA
AAC0UplqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAAAAAAAAAIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAA tJLiKQAAAAAAAAAA
IFtFUUTHylRbKgAAAAAAAAAAgFzpPAUAAAAAAAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAA kCudpwAAAAAAAAAA
gGxVVRUdUzwFAAAAAAAAAAC0kuIpAAAAAAAAAAAgW0VRRMfKVFsqAAAAAAAA AACAXOk8BQAAAAAA
AAAAtFKZaksFAAAAAAAAAACQK52nAAAAAAAAAACAbFVVFR1TPAUAAAAAAAAA ALSS4ikAAAAAAAAA
ACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAAAIBc6TwFAAAAAAAAAAC0UplqSwUAAAAAAAAA AJArnacAAAAAAAAA
AIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAAtJLiKQAAAAAAAAAAIFtFUUTHylRbKgAAAAAA AAAAgFzpPAUAAAAA
AAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAAkCudpwAAAAAAAAAAgGxVVRUdUzwFAAAAAAAA AAC0kuIpAAAAAAAA
AAAgW0VRRMfKVFsqAAAAAAAAAACAXOk8BQAAAAAAAAAAtFKZaksFAAAAAAAA AACQK52nAAAAAAAA
AACAbFVVFR1TPAUAAAAAAAAAALSS4ikAAAAAAAAAACBbRVFEx8pUWyoAAAAA AAAAAIBc6TwFAAAA
AAAAAAC0UplqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAAAAAAAAAIBsVVUVHVM8BQAAAAAA AAAAtJLiKQAAAAAA
AAAAIFtFUUTHylRbKgAAAAAAAAAAgFzpPAUAAAAAAAAAALRSmWpLBQAAAAAA AAAAkCudpwAAAAAA
AAAAgGxVVRUdUzwFAAAAAAAAAAC0kuIpAAAAAAAAAAAgW0VRRMfKVFsqAAAA AAAAAACAXBVVw9VT
3UotBVlA6w6miSpVaEoTr6/mKmJEXGDum/swfCyJF5jM+YlYg/mJT3EN8x3z YhFGiy2xA3Jg1v98
osnndvW43m+dHcVOAM146PCynVDTvoUN9tcI+8xcNc+ZXIx4rsSCuY8Y8TyI F/HC+pyfiDVxyPzE
p7gW48x3zHtuxRyjxZbnSNwhB6YdSrsAgGmTmGKeg1gAxAiIFxCHgBgHMQeI O2BaUo2lFE8BAAAA
AAAAAACt1LELAPJSPXcg/P2jXwsnXj4eXjj3c8F528KOC3aEP/3jvwjFzqvs IMxbEBMgJkBMAOIK
EP8gLkEcAbRKURTRsU6qLRUA8+Xh/V8K//iz+8Oll1wZdl28EHa9evupky+G L957S/iTq24M1159
qx2FeQtiAsQEiAlAXIH4F/8gLkEcARB0ngLIKhn+7v67zyW8N4a9u68Mr9+6 PXTKTjj7ytnwq6MH
w7YLd4Vv/eiOlWUlxZi3ICZATICYAMQViH/xD+ISxBEAIXS6bal0nwKYb932 q91vEbxt7/XhnZdf
F9532bt/b/xde64LDz7+g7D8ypnwvQP3hGt2X68tK+YtiAkQEyAmQFyJKxD/ 4h/EJYgjgNYr7QKA
+ffNR74a3rBwRdhz0VtfS4Yf+OX3w1//09+Ee372Dyu/X77zsrBl49awcMne cPdjt9da776FDUNt
R53lU8sMe3/jbNsk74vpz9vu89n7kxvxISaGjYlJzqVpzxHzX0yIieZe63J+ rRQTs5vzm7/191/d
xyaGnZNMc86K32bjF7nmrOaa09iGcfOOfsektccWcSgu1zPfFUPIb+V04hVm X6qxlMv2AWTg+MvP
h3Au2d346gH/4NEnw10/uXPl/x8/dCD88OcPhuWzyyu/L59eCkdOHmvdPnro 8LKJkvm87X2OuycP
nnfx4ViO+S8mcp6vw77WeW0UE+bvbOyH2GMRo85JvP6IX7yurqfU/HYOh7gU Q8hvc8p5xCvQj85T
ABk48dKx8OyzB8PppRdXfn/+pSPhqaceDQcP7l/5+cW//PO5338aDv3rgXD8 xDPh2OLgE8vV5HFa
yeKg++t3u8p687YtxIeYmPeYGGc+mv9iQkxAPjk/eK0BxL9cE+S74PUNYL0U RREdK1NtqQCYD9vO
3xE2b94Sjr3w7MrvF2+/NJy/dVvYuuV3P5/64GfDLTfcGvbsekvYvHFz2HHB jsbuu0671nFbuq5t
Q9rbkrR33YNuH2bbfCCf57yNPee9c6d3/gyaK8PMl1gL3nmPD+YvJmJzYpRj eSxOBt2H+Y+YaDZv
iq1j1Ptt6u/EjZw/1/k7So447L4QP85JZv2cRPyKX/GfR67Zr8BkUIeRpnKE ScfLpI67yHfFUPO5
C/LbaeS34tVrHvTjsn0AGbhox+6wePiJ8OvjR8JLS4th4XW7w6dv/Hx44MBd 4U0794QPX3tzWFx6
Mdy//96waeOW8ObtCwOTq9UksW5b+lRSNcwy/e6v7m11k9zYtmmBOt/zts4c GPSc9962Omd7b4v9
XmeeDvP34kNMNBUT4z7Xg47lqXk9zOuI+Y+YqD/3hl1HU7E47uuqeGpvzp/j /E2to8kcUfw4J1nv
cxLxK37Ff/tyzWk9llG2q9966h63JnHcRb4rhprNXZDfTju/Fa9e82BVmWpL BcB8+NDeT4bjxw+H
U2dOhq/c/6Vw8OgT4brL3xu+8NGvhU+85zPhN4tHwh0//npY/u2ZcPDQY+H9 V9zc6MldLGGrs8wk
1L2ffgk38ztv1347YtSiiX7jw7MznrcAACAASURBVHxwMOw8Wo8TD/HhWD7s c13nWD7KPDb/ERPD
x0QTr3VNvT6O+ne0N+fPbf6mHncTr3HixznJLJ2TiF/xK/7bc/61dptSf1Pn 2DNKHlF3H/b+NH2s
GXedtDPfFUNiSH47P/mteBWv0I/OUwAZKHZeFW56x83hvoe/HU6eWgxfPpcA v3H7xWHThs1haflU
eOb40+HM6VPh6HNPrSzXXb5OgjlNPpg2b8edt3Xe8F6Pebb2mzCxb3uIDyZ1 LJ/147j5j5gY7m8m
9Vo37qUzkfPXzYnaNH/rxHMqRxRjzklm6ZxE/Ipf8d+e8695eSzrvf5+nTqQ 74oh55Ly2/nJb8Wr
1zzaq6qqEGswpXgKIJeTpLd/buXf+x75TtiyaWs4tPz4uVeAbrYcwitnz4an jzwZPnDNTa8tl0qE
mqqKr5t4TfP+yHPepk6eYid7s2LcS2IgJmblxL9fy2fzHzHRXExM8rVu1JgS i3L+cfKf3Odvk5eF
GOY4gnOSSc9X8St+xX/+uWaqMHAWY2491i8Plu+KITEkv80jvxWv4hXWKu0C gLyS4ts+cnvYVJbh
5RPPhZOLz6/8e+GG81Zub/LNnt7WpLFrLw9aZl33V8+2jXJ9aWZ33vbOv0lc eqvfHI+1vo2dWM7D
t2DEx/zFRGxuDfomVp152tRzbf4jJsaPiSZe60aNRZe0lPOPGxPzPn9Tj7vu +qf9Rj3OSZo6JxG/
4lf8O/+qc+wZJY9o2jSOu8h3xZAYkt/m/Z67eBWv5CXWdaqr021LBUBGB/2d V4WP3/CN0RLqxBt/
/RLRtYlTLIlKLTPM/fWuJ3bbqIlfKvmWKM72vK3zHPebM6POm2Hn0SgnnPMa H8xWTPQ7Zg16LgfN
udR6e28bNEfNf8RE/ZiY9GvdqHNaLMj5h1kmx/mbOl6Mu/5BxxGck0zjnET8 il/x395cc9gYHvWx
jBJzsTyjzjY0fdwV1/JdMdTMMVMsyW/XM78Vr17z4LXjZtVw9VS3UktBFtC6 g+m5Y5/CGiZldW41
8fpqriJGxAXmvrkPw8eSeIHJnJ+INZif+BTXMN8xLxZhtNgSOyAHZv3PJ5p8 blc7T/VbZ0exE0Cz
L9BgroK4AHMfxAsg1gBxDWIRxA4A86G0CwAAAAAAAAAAgFylGkspngIAAAAA AAAAAFpJ8RQAAAAA
AAAAAJCtoiiiY2WqLRUAAAAAAAAAAECudJ4CAAAAAAAAAABaqUy1pQIAAAAA AAAAAMiVzlMAAAAA
AAAAAEC2qqqKjimeAgAAAAAAAAAAWqljFwA0Z9/CBjuBxj10eNlchSnEiLjA 3AexJF5gfc5PxBrM
T3yKa5jvmBeLMFpsiR2QA5OHoiiiY51UWyoAvEBjroK4AHMfEC8g1gBxDWIR xA4AuXLZPgAAAAAA
AAAAoJXKVFsqAAAAAAAAAACAXOk8BQAAAAAAAAAAZKuqquiY4ikAAAAAAAAA AKCVFE8BAAAAAAAA
AADZKooiOlam2lIBAAAAAAAAAADkSucpAAAAAAAAAACglcpUWyoAAAAAAAAA AIBc6TwFAAAAAAAA
AABkq6qq6JjiKQAAAFgn+xY22AkAAMhNAQBgHXXsAoBmeHMBcxXEBZj7eB48 T4BYA8S15wvPLYgd
AGZPURTxsSrVl2rEO2t4lQAAAJDlyXr3/Nl5NAAAclMAAOifoza5vq5+63TZ PgAAAAAAAAAAoJXK
VFsqAAAAoHlrvzW1+g1/AACQmwIAwPTpPAUAAAAAAAAAAGQrdQlAxVMAAAAw RWu/2b/2xN03/AEA
kJsCAMD0KZ4CAAAAAAAAAACylfqCQJlqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAABgSvpd FmWVy6MAACA3BQCA
6SslvwAAAAAAAAAAQBvpPAUAAABTkPpm/yrf8AcAQG4KAADNS+W/iqcAAAAA AAAAAIBWUjwFAAAA
E1bnm/2rfMMfAAC5KQAANJ8Hx3TqJsgAAADAZE7OAQBAbgoAAOujYxcAAADA ZMW+uDTMt/4BAEBu
CgAAzSt9uwAAAAAAAAAAAGij0i4AAAAAAAAAAAByleqyqngKAAAAAAAAAABo JcVTAAAAAAAAAABA
toqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5CgAAAAAAAAAAaKUy1ZYKAAAAAAAAAAAg VzpPAQAAAAAAAAAA
2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMAAAAAAAAAAEC2iqKIjpWptlQAAAAAAAAA AAC50nkKAAAAAAAA
AABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAAAADZqqoqOqZ4CgAAAAAAAAAA aCXFUwAAAAAAAAAA
QLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnq2AUAAACwflLfeErxZSgAAGYlN5WjAgAw zzrdRFgyCwAAANM3
6vn4uB9qAQBAU7mpHBUAgHlX2gUAAAAAAAAAAECuUl8WUDwFAAAAAAAAAAC0 kuIpAAAAAAAAAAAg
W6nLTJfjXsMaAAAAAAAAAABgHuk8BQAAAAAAAAAAtFKZaksFAAAAAAAAAACQ K52nAAAAAAAAAACA
bFVVFR1TPAUAAAAAAAAAALSS4ikAAAAAAAAAACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAA AIBc6TwFAAAAAAAA
AAC0UplqSwUAAAAAAAAAAJArnacAAAAAAAAAAIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAA tJLiKQAAAAAAAAAA
IFtFUUTHylRbKgAAAAAAAAAAgFzpPAUAAAAAAAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAA kCudpwAAAAAAAAAA
gGxVVRUdUzwFAAAAAAAAAAC0kuIpAAAAAAAAAAAgW0VRRMfKVFsqAAAAAAAA AACAXOk8BQAAAAAA
AAAAtFKZaksFAAAAAAAAAACQK52nAAAAAAAAAACAbFVVFR1TPAUAAAAAAAAA ALSS4ikAAAAAAAAA
ACBbRVFEx8pUWyoAAAAAAAAAAIBc6TwFAAAAAAAAAAC0UplqSwUAAAAAAAAA AJArnacAAAAAAAAA
AIBsVVUVHVM8BQAAAAAAAAAAtJLiKQAAAAAAAAAAIFtFUUTHylRbKgAAAAAA AAAAgFzpPAUAAAAA
AAAAALRSmWpLBQAAAAAAAAAAkKuOXQAAADAZvqyC+cW8qqrKTgBADoPnF/kh AJBVPhPLVxVPAQAA
TNBDh5ftBBq3b2GDucVE5xcAyJGRoyI/BADaorQLAAAAYL74UAoAADkqAADU l+qSWmqzCQAAAAAA
AAAAtJHL9gEAANCI6rkD4e8f/Vo48fLx8MK5nwvO2xZ2XLAj/Okf/0Uodl5l BwEAIC+WFwMAwMwp
U22pAAAAoI6H938p/Lf7Ph1e2bAl7Lr434crrnhnWLjkj1Z+/+K9t6yMAwCA vFheDAAAs0bnKQAA
AMbS/QDou/vvDtdefWPYu/vK8Pqt20On7ISzr5wNvzp6MGy7cFf41o/uWFn2 2qtvtcMAAJAXy4sB
AGCqqqoKsQZTiqcAAAAY/YTzuQPhH392f3jb3uvDOy+/Lrzvsnf/3vi79lwX Hnz8B2H5lTPhewfu
Cdfsvt6lSgAAkBfLiwEAYGaUdgEAAACj+uYjXw1vWLgi7Lnora99QPTAL78f /vqf/ibc87N/WPn9
8p2XhS0bt4aFS/aGux+7PbqufQsbRhqrq4l1jHMfw97/NLY3dr+9P+OuZ14N 2vZ5fmwAwHzmxeuR
g0xre8bNl/vlsWvzUbkbAEC7xbpOdXW6bakAAABgFMdffj6EjVvDxlfPLQ8e fTLc9ZM7V/7/8UMH
wg9//mBYPru88vvy6aVw5OQxO62mhw4vz8x9dz9oGmZ7hl1+lp+D2GPJ5TEC ALOZF6dykPUwa9sz
izk0AADzy2X7AAAAGNmJl46F0yeeC6eXXlz5/fmXjoSnnno0rH5Rp/ttnk7n D0PxB38Q/rCzKZw9
/X/n5rEpjgEAQF4MAAD5K1NtqQAAACBl2/k7wubNW8KxF55d+f3i7ZeG87du C1u3/O7nUx/8bLjl
hlvDnl1vCZs3bg47Ltgx9n2uvexGnUuIDLqUXr9lBt3HuJej611/7D4GPabY dg+7nnEeR1P7rqm/
q/N8T2p/AADy4qby4tUOmL35Sqq4f5S8sm4+1OT2TGKZpnPaQXnmoNxTbgkA MF90ngIAAGBkF+3Y
HRYPPxF+ffxIeGlpMSy8bnf49I2fDw8cuCu8aeee8OFrbw6LSy+G+/ffGzZt 3BLevH2hkftd+0FN
ncuqxT4MWft3a3+ve7m2cbpTpe6/7uOe5P4btF2xdYyz75r6u0HLpJbvHev3 eHQlAwBmJS9uKp9p
KsdtMl8fZbv6radurls3z+xd56T3JQAAzeh2hY01mCrtHgAAAEb1ob2fDMeP Hw6nzpwMX7n/S+Hg
0SfCdZe/N3zho18Ln3jPZ8JvFo+EO3789bD82zPh4KHHwvuvuLmR++33YdBa /T4wSq2jriY//Bh2
PXUeU1OPYe036Qd90NXk/Y56X8MUnfUu7wMtAGBW8+K1eW4qZ4kVSzWd4za5 PXVy21HytO7yvT9N
56fjrhMAgNmj8xQAAAAjK3ZeFW56x83hvoe/HU6eWgxfXjwS3rj94rBpw+aw tHwqPHP86XDm9Klw
9LmnVpbrLj9LRunelMPlNwY9hjrFRdPcd5Pe53X2x+p+8IEYADCPefGgfGZW c9z1zgNncZsBABgx
Z490nerqdNtSAQAAwKj2vf1zK//e98h3wpZNW8Oh5cdD6J5qnjsXfeXs2fD0 kSfDB6656bXlZma7
I5fgGCSHwplhHkPsA7ZR9sOo+27S+1wxFAAwq3nxtIq3665/2sXk85gHyi0B AOaPy/YBAAAwtu4H
QLd95PawqSzDyyeeCycXn1/598IN563cXucDotjlRQZ9Mz5W2NO7TBMGXQJl mMcw7n3XeUz9lhn2
Mi79/qaJdUz67+ruu7rr13UKAJhWXtxErhO73Fyd3Hka21Mnt216u6ax/klv MwAAk9HptqXSfQoA
AIBxdS898vEbvjHWOvp92JD64Cc23m+ZfuvtvW3tBzux++hXSDTKYxh3/9R5 TLEPbwY9htR999s/
w65j2P0y6t/VnTNNrB8AoMm8eNhcsk5+3FS+1dT2DMptR8nTYoVLdbahqTxQ bgkAMIc5/Lmfqsni
KcVYAAAA/3Z+5JvHwDxZPWZ5bwcAOTIgPwQA1vvcoekcJLbOjt0NAAAwWb5p DAAAcmQAAGA2lXYB
AAAAAAAAAACQq27XqZhSm00AAAAAAAAAAKCNdJ4CAAAAAAAAAABaqUy1pQIA AAAAAAAAAMiVzlMA
AAAAAAAAAEC2qqqKjimeAgAAAAAAAAAAWknxFAAAAAAAAAAAkK2iKKJjZaot FQAAAAAAAAAAQK46
dgEAAMBk7VvYYCcAc+Ghw8t2AgByZEB+CAC0Sqfblkr3KQAAgMnxZjMAAMiR AQCA2VTaBQAAAAAA
AAAAQK5SjaUUTwEAAAAAAAAAAK2keAoAAAAAAAAAAMhWURTRsTLVlgoAAAAA AAAAACBXOk8BAAAA
AAAAAACtVKbaUgEAAAAAAAAAAORK5ykAAAAAAAAAACBbVVVFxxRPAQAAAAAA AAAAraR4CgAAAAAA
AAAAyFZRFNGxMtWWCgAAAAAAAAAAIFcduwAAAGBy9i1ssBMAAECODAAAzKhO ty2V7lMAAADNc64F
AAByZAAAYLaVdgEAAAAAAAAAAJCr1Bc5FE8BAAAAAAAAAACtpHgKAAAAAAAA AADIVlEU0bHS9cUB
AAAAAAAAAIA20nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAA AADZqqoqOqZ4CgAA
AAAAAAAAaCXFUwAAAAAAAAAAQLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnSeQoAAAAA AAAAAGilMtWWCgAA
AAAAAAAAIFc6TwEAAAAAAAAAANmqqio6pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAA AABAtoqiiI6VqbZU
AAAAAAAAAAAAudJ5CgAAAAAAAAAAaKUy1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAA AAAA2aqqKjqmeAoA
AAAAAAAAAGglxVMAAAAAAAAAAEC2iqKIjpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAA AAAAAABopTLVlgoA
AAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAAAADZqqoqOqZ4CgAAAAAAAAAAaCXFUwAAAAAA AAAAQLaKooiOlam2
VAAAAAAAAAAAALnSeQoAAAAAAAAAAGilMtWWCgAAAAAAAAAAIFc6TwEAAAAA AAAAANmqqio6pngK
AAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAAAABAtoqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5CgAA AAAAAAAAaKUy1ZYK
AAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAAAAAA2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMAAAAA AAAAAEC2iqKIjpWp
tlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAA AAAAAADZqqoqOqZ4
CgAAAAAAAAAAaCXFUwAAAAAAAAAAQLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnSeQoA AAAAAAAAAGilMtWW
CgAAAAAAAAAAIFc6TwEAAAAAAAAAANmqqio6pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAA AAAAAABAtoqiiI6V
qbZUAAAAAAAAAAAAudJ5CgAAAAAAAAAAaKUy1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAA AAAAAAAA2aqqKjqm
eAoAAAAAAAAAAGglxVMAAAAAAAAAAEC2iqKIjpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkK AAAAAAAAAABopTLV
lgoAAAAAAAAAACBXOk8BAAAAAAAAAADZqqoqOqZ4CgAAAAAAAAAAaCXFUwAA AAAAAAAAQLaKooiO
lam2VAAAAAAAAAAAALnSeQoAAAAAAAAAAGilMtWWCgAAAAAAAAAAIFc6TwEA AAAAAAAAANmqqio6
pngKAAAAAAAAAABoJcVTAAAAAAAAAABAtoqiiI6VqbZUAAAAAAAAAAAAudJ5 CgAAAAAAAAAAaKUy
1ZYKAAAAAAAAAAAgVzpPAQAAAAAAAAAA2aqqKjqmeAoAAAAAAAAAAGglxVMA AAAAAAAAAEC2iqKI
jpWptlQAAAAAAAAAAAC50nkKAAAAAAAAAABopTLVlgoAAAAAAAAAACBXOk8B AAAAAAAAAADZqqoq
OqZ4CgAAAAAAAAAAaCXFUwAAAAAAAAAAQLaKooiOlam2VAAAAAAAAAAAALnS eQoAAAAAAAAAAGil
MtWWCgAAAAAAAAAAIFc6TwEAAAAAAAAAANmqqio6pngKAAAAAAAAAABoJcVT AAD/j707RHIgiIEg
GFL4/1/WIbMbcbcyqRYt7qgBAAAAAAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQA AAAAAAAAAHBSb1kq
AAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAABArJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAA AACAWFX1vPWWpQIA
AAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAJzUW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQ a2aeN+MpAAAAAAAA
AADgJOMpAAAAAAAAAAAgVlU9b71lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1 lqUCAAAAAAAAAABI
pTwFAAAAAAAAAADEmpnnzXgKAAAAAAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29Z KgAAAAAAAAAAgFTK
UwAAAAAAAAAAwEm9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAA AAAAAABOMp4CAAAA
AAAAAABiVdXz1luWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAA AIBUylMAAAAAAAAA
AECsmXnejKcAAAAAAAAAAICTjKcAAAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAA SKU8BQAAAAAAAAAA
nNRblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykA AAAAAAAAACBWVT1v
vWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAA AAAAAMSamefNeAoA
AAAAAAAAADjJeAoAAAAAAAAAAIhVVc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAA AADASb1lqQAAAAAA
AAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFm5nkzngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV 1fPWW5YKAAAAAAAA
AAAglfIUAAAAAAAAAABwUm9ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6M pwAAAAAAAAAAgJOM
pwAAAAAAAAAAgFhV9bz1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAA AAAAAAAAIJXyFAAA
AAAAAAAAEGtmnjfjKQAAAAAAAAAA4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAA AAAAAABSKU8BAAAA
AAAAAAAn9ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAA OMl4CgAAAAAAAAAA
iFVVz1tvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilP AQAAAAAAAAAAsWbm
eTOeAgAAAAAAAAAATjKeAgAAAAAAAAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQA AAAAAAAAAHBSb1kq
AAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAABArJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAA AACAWFX1vPWWpQIA
AAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAJzUW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQ a2aeN+MpAAAAAAAA
AADgJOMpAAAAAAAAAAAgVlU9b71lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1 lqUCAAAAAAAAAABI
pTwFAAAAAAAAAADEmpnnzXgKAAAAAAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29Z KgAAAAAAAAAAgFTK
UwAAAAAAAAAAwEm9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAA AAAAAABOMp4CAAAA
AAAAAABiVdXz1luWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAA AIBUylMAAAAAAAAA
AECsmXnejKcAAAAAAAAAAICTjKcAAAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAA SKU8BQAAAAAAAAAA
nNRblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykA AAAAAAAAACBWVT1v
vWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAA AAAAAMSamefNeAoA
AAAAAAAAADjJeAoAAAAAAAAAAIhVVc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAA AADASb1lqQAAAAAA
AAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFm5nkzngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV 1fPWW5YKAAAAAAAA
AAAglfIUAAAAAAAAAABwUm9ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6M pwAAAAAAAAAAgJOM
pwAAAAAAAAAAgFhV9bz1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAA AAAAAAAAIJXyFAAA
AAAAAAAAEGtmnjfjKQAAAAAAAAAA4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAA AAAAAABSKU8BAAAA
AAAAAAAnffwCAAAAAAAAAAAg1fYy3+f7pp/n+wAAAAAAAAAAgBTfXdTXf/so z/YBAAAAAAAAAAAn
GU8BAAAAAAAAAAAnGU8BAAAAAAAAAAAnff57yw8AAAAAAAAAAOCXfXdRVfX8 5uM3AQAAAAAAAAAA
qba4VG/LKgAAAAAAAAAAgF/32ki1XwMAAAAAAAAAAFxkPAUAAAAAAAAAAMTa Xubr7U0/AAAAAAAA
AACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFm5nkz ngIAAAAAAAAAAE4y
ngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAABwUm9ZKgAA AAAAAAAAgFTKUwAA
AAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAAgFhV9bz1lqUCAAAA AAAAAABIpTwFAAAA
AAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtmnjfjKQAAAAAAAAAA 4CTjKQAAAAAAAAAA
IFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9ZalAgAAAAAAAAAASKU8 BQAAAAAAAAAAxJqZ
5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoAAAAAAAAAAIBUylMA AAAAAAAAAMBJvWWp
AAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAAAAAATjKeAgAAAAAA AAAAYlXV89ZblgoA
AAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAABA rJl53oynAAAAAAAA
AACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAJzU W5YKAAAAAAAAAAAg
lfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAAAAAAAAAgVlU9b71l qQAAAAAAAAAAAFIp
TwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAAAADEmpnnzXgKAAAA AAAAAAA4yXgKAAAA
AAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAwEm9ZakAAAAAAAAA AABSKU8BAAAAAAAA
AACxZuZ5M54CAAAAAAAATU8otAAAIABJREFUAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAnNRblgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykAAAAAAAAAACBWVT1vvWWpAAAAAAAA AAAAUilPAQAAAAAA
AAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAMSamefNeAoAAAAAAAAAADjJ eAoAAAAAAAAAAIhV
Vc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEA AAAAAAAAALFm5nkz
ngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAABwUm9ZKgAA
AAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAA gFhV9bz1lqUCAAAA
AAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm njfjKQAAAAAAAAAA
4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9Zal AgAAAAAAAAAASKU8
BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoA AAAAAAAAAIBUylMA
AAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAA AAAATjKeAgAAAAAA
AAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACA VMpTAAAAAAAAAABA
rJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEil PAUAAAAAAAAAAJzU
W5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAA AAAAAAAgVlU9b71l
qQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAA AADEmpnnzXgKAAAA
AAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAA wEm9ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAAAAAAAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAnNRblgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykAAAAAAAAAACBWVT1vvWWpAAAAAAAA AAAAUilPAQAAAAAA
AAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAMSamefNeAoAAAAAAAAAADjJ eAoAAAAAAAAAAIhV
Vc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEA AAAAAAAAALFm5nkz
ngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAABwUm9ZKgAA
AAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAA gFhV9bz1lqUCAAAA
AAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm njfjKQAAAAAAAAAA
4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9Zal AgAAAAAAAAAASKU8
BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoA AAAAAAAAAIBUylMA
AAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAA AAAATjKeAgAAAAAA
AAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACA VMpTAAAAAAAAAABA
rJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEil PAUAAAAAAAAAAJzU
W5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAA AAAAAAAgVlU9b71l
qQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAA AADEmpnnzXgKAAAA
AAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAA wEm9ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAAAAAAAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAAAAAAAAIBYVfW89ZalAgAAAAAAAAAASKU8BQAAAAAAAAAAnNRblgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZp434ykAAAAAAAAAAOAk4ykAAAAAAAAAACBWVT1vvWWpAAAAAAAA AAAAUilPAQAAAAAA
AAAAJ/WWpQIAAAAAAAAAAEilPAUAAAAAAAAAAMSamefNeAoAAAAAAAAAADjJ eAoAAAAAAAAAAIhV
Vc9bb1kqAAAAAAAAAACAVMpTAAAAAAAAAADASb1lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEA AAAAAAAAALFm5nkz
ngIAAAAAAAAAAE4yngIAAAAAAAAAAGJV1fPWW5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAABwUm9ZKgAA
AAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAAQKyZed6MpwAAAAAAAAAAgJOMpwAAAAAAAAAA gFhV9bz1lqUCAAAA
AAAAAABIpTwFAAAAAAAAAACc1FuWCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm njfjKQAAAAAAAAAA
4CTjKQAAAAAAAAAAIFZVPW+9ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAAAn9Zal AgAAAAAAAAAASKU8
BQAAAAAAAAAAxJqZ5814CgAAAAAAAAAAOMl4CgAAAAAAAAAAiFVVz1tvWSoA AAAAAAAAAIBUylMA
AAAAAAAAAMBJvWWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWbmeTOeAgAAAAAA AAAATjKeAgAAAAAA
AAAAYlXV89ZblgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAAHBSb1kqAAAAAAAAAACA VMpTAAAAAAAAAABA
rJl53oynAAAAAAAAAACAk4ynAAAAAAAAAACAWFX1vPWWpQIAAAAAAAAAAEil PAUAAAAAAAAAAJzU
W5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2aeN+MpAAAAAAAAAADgJOMpAAAA AAAAAAAgVlU9b71l
qQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAACf1lqUCAAAAAAAAAABIpTwFAAAAAAAA AADEmpnnzXgKAAAA
AAAAAAA4yXgKAAAAAAAAAACIVVXPW29ZKgAAAAAAAAAAgFTKUwAAAAAAAAAA wEm9ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZuZ5M54CAAAAAAAAAABOMp4CAAAAAAAAAABiVdXz 1luWCgAAAAAAAAAA
IJXyFAAAAAAAAAAAcFJvWSoAAAAAAAAAAIBUylMAAAAAAAAAAECsmXnejKcA AAAAAAAAAICTjKcA
AAD+2LmDIgCAEAZiA/49cwo4ASX51kJnAQAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAA AKRSngIAAAAAAAAA
AE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkK AAAAAAAAAACIVVXr
1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAA AAAAAACxZmbdnKcA
AAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAA AAAATupflgoAAAAA
AAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhV VevWvywVAAAAAAAA
AABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2c pwAAAAAAAAAAgJOc
pwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAA AAAAAAAAIJXyFAAA
AAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAA AAAAAEAq5SkAAAAA
AAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACA k5ynAAAAAAAAAACA
WFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIU AAAAAAAAAAAQa2bW
zXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAA AAAAAAAA4KT+ZakA
AAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAA AIBYVbVu/ctSAQAA
AAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBr ZtbNeQoAAAAAAAAA
ADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5l qQAAAAAAAAAAAFIp
TwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IB AAAAAAAAAACkUp4C
AAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAA AAAAOMl5CgAAAAAA
AAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAA UilPAQAAAAAAAAAA
sWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRS ngIAAAAAAAAAAE7q
X5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAA AAAAAACIVVXr1r8s
FQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAA AACxZmbdnKcAAAAA
AAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAA TupflgoAAAAAAAAA
ACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevW vywVAAAAAAAAAABA
KuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAA AAAAAAAAgJOcpwAA
AAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAA AAAAIJXyFAAAAAAA
AAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAA AEAq5SkAAAAAAAAA
AOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5yn AAAAAAAAAACAWFW1
bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAAAQa2bWzXkK
AAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAA AAAA4KT+ZakAAAAA
AAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBY VbVu/ctSAQAAAAAA
AAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbN eQoAAAAAAAAAADjJ
eQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAA AAAAAAAAAFIpTwEA
AAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAA AAAAAACkUp4CAAAA
AAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAA OMl5CgAAAAAAAAAA
iFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilP AQAAAAAAAAAAsWZm
3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIA AAAAAAAAAE7qX5YK
AAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAA AACIVVXr1r8sFQAA
AAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACx ZmbdnKcAAAAAAAAA
AICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupf lgoAAAAAAAAAACCV
8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywV AAAAAAAAAABAKuUp
AAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAA AAAAgJOcpwAAAAAA
AAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAA IJXyFAAAAAAAAAAA
EGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq 5SkAAAAAAAAAAOCk
/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAA AAAAAACAWFW1bv3L
UgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAA AAAQa2bWzXkKAAAA
AAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA 4KT+ZakAAAAAAAAA
AABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu /ctSAQAAAAAAAAAA
pFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoA AAAAAAAAADjJeQoA
AAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAA AAAAAFIpTwEAAAAA
AAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAA AACkUp4CAAAAAAAA
AABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5 CgAAAAAAAAAAiFVV
69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAA AAAAAAAAsWZm3Zyn
AAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAA AAAAAE7qX5YKAAAA
AAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACI VVXr1r8sFQAAAAAA
AAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbd nKcAAAAAAAAAAICT
nKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoA AAAAAAAAACCV8hQA
AAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAA AAAAAABAKuUpAAAA
AAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAA gJOcpwAAAAAAAAAA
gFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXy FAAAAAAAAAAAEGtm
1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkA AAAAAAAAAOCk/mWp
AAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAA AACAWFW1bv3LUgEA
AAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQ a2bWzXkKAAAAAAAA
AAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ ZakAAAAAAAAAAABS
KU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctS AQAAAAAAAAAApFKe
AgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAA AAAAADjJeQoAAAAA
AAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAA AFIpTwEAAAAAAAAA
ALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACk Up4CAAAAAAAAAABO
6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAA AAAAAAAAiFVV69a/
LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAA AAAAsWZm3ZynAAAA
AAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAA AE7qX5YKAAAAAAAA
AAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr 1r8sFQAAAAAAAAAA
QCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcA AAAAAAAAAICTnKcA
AAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAA AAAAACCV8hQAAAAA
AAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAA AABAKuUpAAAAAAAA
AADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOc pwAAAAAAAAAAgFhV
tW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAAAAAAIJXyFAAA AAAAAAAAEGtm1s15
CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAAAEAq5SkAAAAA AAAAAOCk/mWpAAAA
AAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5ynAAAAAAAAAACA WFW1bv3LUgEAAAAA
AAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAAAAAAAAAQa2bW zXkKAAAAAAAAAAA4
yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAAAAAA4KT+ZakA AAAAAAAAAABSKU8B
AAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBYVbVu/ctSAQAA AAAAAAAApFKeAgAA
AAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbNeQoAAAAAAAAA ADjJeQoAAAAAAAAA
AIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAAAAAAAAAAAFIp TwEAAAAAAAAAALFm
Zt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAAAAAAAAgFhVtW79y1IBAAAAAAAAAACkUp4C AAAAAAAAAABO6l+W
CgAAAAAAAAAAIJXyFAAAAAAAAAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAA AAAAiFVV69a/LBUA
AAAAAAAAAEAq5SkAAAAAAAAAAOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAA sWZm3ZynAAAAAAAA
AACAk5ynAAAAAAAAAACAWFW1bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7q X5YKAAAAAAAAAAAg
lfIUAAAAAAAAAAAQa2bWzXkKAAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8s FQAAAAAAAAAAQCrl
KQAAAAAAAAAA4KT+ZakAAAAAAAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAA AAAAAICTnKcAAAAA
AAAAAIBYVbVu/ctSAQAAAAAAAAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAA ACCV8hQAAAAAAAAA
ABBrZtbNeQoAAAAAAAAAADjJeQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABA KuUpAAAAAAAAAADg
pP5lqQAAAAAAAAAAAFIpTwEAAAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAA AAAAAAAAgFhVtW79
y1IBAAAAAAAAAAAXOQb9AAAJ70lEQVSkUp4CAAAAAAAAAABO6l+WCgAAAAAA AAAAIJXyFAAAAAAA
AAAAEGtm1s15CgAAAAAAAAAAOMl5CgAAAAAAAAAAiFVV69a/LBUAAAAAAAAA AEAq5SkAAAAAAAAA
AOCk/mWpAAAAAAAAAAAAUilPAQAAAAAAAAAAsWZm3ZynAAAAAAAAAACAk5yn AAAAAAAAAACAWFW1
bv3LUgEAAAAAAAAAAKRSngIAAAAAAAAAAE7qX5YKAAAAAAAAAAAglfIUAAAA AAAAAAAQa2bWzXkK
AAAAAAAAAAA4yXkKAAAAAAAAAACIVVXr1r8sFQAAAAAAAAAAQCrlKQAAAAAA AAAA4KT+ZakAAAAA
AAAAAABSKU8BAAAAAAAAAACxZmbdnKcAAAAAAAAAAICTnKcAAAAAAAAAAIBY VbVu/ctSAQAAAAAA
AAAApFKeAgAAAAAAAAAATupflgoAAAAAAAAAACCV8hQAAAAAAAAAABBrZtbN eQoAAAAAAAAAADjJ
eQoAAAAAAAAAAIhVVevWvywVAAAAAAAAAABAKuUpAAAAAAAAAADgpP5lqQAA AAAAAAAAAFIpTwEA
AAAAAAAAALFmZt2cpwAAAAAAAAAAgJOcpwAAAIDX3h2t1nXFQACthP//l1UK DTRptpoSHMJorTdr
7Gu4j4dhDgAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywV AAAAAAAAAABAKstT
AAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEA AAAAAAAAAKSyPAUA
AAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAA AADAScpTAAAAAAAA
AABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABA KstTAAAAAAAAAABA
rJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSy PAUAAAAAAAAAAJzU
2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAA AAAAAABArKp6Zr3N
UgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAA AABArJl5ZspTAAAA
AAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAA AJzU2ywVAAAAAAAA
AABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6 Zr3NUgEAAAAAAAAA
AKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspT AAAAAAAAAADAScpT
AAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAA AAAAAABAKstTAAAA
AAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAA AAAAAKSyPAUAAAAA
AAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADA ScpTAAAAAAAAAABA
rKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstT AAAAAAAAAABArJl5
ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUA AAAAAAAAAJzU2ywV
AAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAA AABArKp6Zr3NUgEA
AAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABA rJl5ZspTAAAAAAAA
AADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU 2ywVAAAAAAAAAABA
KstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3N UgEAAAAAAAAAAKSy
PAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAA AAAAAADAScpTAAAA
AAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAA AABAKstTAAAAAAAA
AABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAA AKSyPAUAAAAAAAAA
AJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpT AAAAAAAAAABArKp6
Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAA AAAAAABArJl5ZspT
AAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAA AAAAAJzU2ywVAAAA
AAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5ZspTAAAAAAAAAADAScpTAAAAAAAAAABA rKp6Zr3NUgEAAAAA
AAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywVAAAAAAAAAABAKstTAAAAAAAAAABArJl5 ZspTAAAAAAAAAADA
ScpTAAAAAAAAAABArKp6Zr3NUgEAAAAAAAAAAKSyPAUAAAAAAAAAAJzU2ywV AAAAAAAAAABAqo/P
+FCFLAAAAAAAAAAA4HcwM88+08dn/DMAAAAAAAAAAIDfXfsKAAAAAAAAAACA VNtb9NpSFAAAAAAA
AAAAcJHlKQAAAAAAAAAA4KTeZqkAAAAAAAAAAABSWZ4CAAAAAAAAAABizcwz U54CAAAAAAAAAABO
Up4CAAAAAAAAAABiVdUz622WCgAAAAAAAAAAIJXlKQAAAAAAAAAA4KTeZqkA AAAAAAAAAABSWZ4C
AAAAAAAAAABizcwzU54CAAAAAAAAAABOUp4CAAAAAAAAAABiVdUz622WCgAA AAAAAAAAIJXlKQAA
AAAAAAAA4KQPXwEAAAAAAAAAAJBqezPfXy/0m//6JQAAAAD4WVX11c+eRwEA AADwmX7keZTX9gEA
AAAAAAAAACf967V9/2xcfWlbvVpY7u7u7u7u7u7u7u7u7u7u7u7uP3LfeB7l 7u7u7u7u7u7u7u7u
7u7u7v4rn0d99Wzqj79f2/flj7/9QAAAAAD4Wa/nTp5HAQAAAPAZvvfc6XvF qpr/W7cCAAAAAAAA
AAAI0L4CAAAAAAAAAADgIuUpAAAAAAAAAADgJOUpAAAAAAAAAADgJOUpAAAA AAAAAADgpD8B5nrT
R0B5Q0wAAAAASUVORK5CYII=

--nextPart22361206.vvISEgDamo--


http://cedric.brun.io news and articles on eclipse and eclipse modeling.
Re: [EMF Compare] - Quick question wrt EMFDIFF format [message #608695 is a reply to message #88737] Wed, 11 July 2007 09:22 Go to previous message
Eclipse UserFriend
Originally posted by: user.domain.invalid

Cédric Brun wrote:
> Hi Adam,
>
> In the org.eclipse.emf.compare.diff plugin you'll get the Diff metamodel
> (/model/diff.ecore) defining all these types.
>
> You'll find enclosed a diagram showing these types. You may also get this
> list in the Eclipse help, in "references" of EMF compare. The metamodel
> package is org.eclipse.emf.compare.diff.metamodel.
>
> Cédric
>
> AdamF wrote:
>
>> I am looking to do this XSLT transform of the emf-diff xml file & have
>> been trying different things & then looking at the produced emf-diff etc.
>>
>> Is there a listing of all xsi:types in a diff element e.g. at the moment
>> I have come across:
>>
>> diff:DiffGroup
>> diff:RemoveModelElement
>> diff:AddModelElement
>>
>>
>> What others are there?
>>
>> TIA
>>
>> Adam
>
>
> ------------------------------------------------------------ ------------
>
Thanks. I'll have a dig.

Adam
Previous Topic:[EMF Compare] Standalone run and in-memory-only objects
Next Topic:JPA Annotation for Composite Foregin Key
Goto Forum:
  


Current Time: Sun Sep 25 15:44:23 GMT 2022

Powered by FUDForum. Page generated in 0.02885 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top