Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Problem launch failed binary not found
Problem launch failed binary not found [message #856245] Wed, 25 April 2012 13:54 Go to next message
portals _ is currently offline portals _Friend
Messages: 2
Registered: April 2012
Junior Member
Witam
Napisałem prosty program c++ i chciałem go skompilować.
Udało się bez większych problemów, natomiast uruchamianie przez eclispa kończy się tym komunikatem:
Problem launch failed binary not found

Drugi problem jest gdy chcę użyć biblioteki plplot występuję problem podczas linkowania
**** Build of configuration Debug for project na_matematyke ****

make all 
Building file: ../src/main.cpp
Invoking: GCC C++ Compiler
g++ -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.d" -o "src/main.o" "../src/main.cpp"
Finished building: ../src/main.cpp
 
Building target: na_matematyke
Invoking: GCC C++ Linker
g++  -o "na_matematyke"  ./src/main.o ./src/main_i.o   
./src/main.o: In function `plot(double, double, double, double, int)':
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:10: undefined reference to `c_plinit'
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:11: undefined reference to `c_plenv'
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:12: undefined reference to `c_plpoin'
/home/piotrek/workspace/na_matematyke/Debug/../src/main.cpp:13: undefined reference to `c_plend'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [na_matematyke] Błąd 1

**** Build Finished ****

Z konsoli kompiluję: g++ -O2 `pkg-config --cflags --libs plplotd` test.cc -o prog
Używam fedory 17 jednak na 16 jest to samo.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, czytam dużo dobrych komentarzy na temat eclipse choć ilość opcji w nim mnie przeraża.

[Updated on: Wed, 25 April 2012 14:19]

Report message to a moderator

Re: Problem launch failed binary not found [message #864077 is a reply to message #856245] Sun, 29 April 2012 20:33 Go to previous messageGo to next message
Mariusz P. is currently offline Mariusz P.Friend
Messages: 85
Registered: February 2010
Member
Dodajesz bibliotekę plplot do projektu w Build Path? W Run->Run Configurations... możesz sobie zdefiniować bezpośrednio między innymi opcje kompilatora dla danego projektu
Re: Problem launch failed binary not found [message #868519 is a reply to message #856245] Wed, 02 May 2012 06:20 Go to previous messageGo to next message
portals _ is currently offline portals _Friend
Messages: 2
Registered: April 2012
Junior Member
Quote:
Dodajesz bibliotekę plplot do projektu w Build Path?

Na pewno nie.
Quote:
Run->Run Configurations

Nie mogłem tego znaleźć. Wzeszedłem gdzieś jednak to chyba nie tu gdzie pisałeś:
index.php/fa/8276/0/


Re: Problem launch failed binary not found [message #868917 is a reply to message #868519] Wed, 02 May 2012 18:27 Go to previous message
Mariusz P. is currently offline Mariusz P.Friend
Messages: 85
Registered: February 2010
Member
1. Jeśli dołączasz zrzuty ekranu, to o szerokości maksymalnej nie większej niż 700 pikseli. Zobacz co narobiłeś Smile Forum się rozjechało Smile Popraw się Smile
2. Większość używa Eclipse po angielsku.
3. To dodaj biblioteke do projektu. Prawy klik na nazwie projektu. Opcja Build Path->Configure Build Path. Zakładka Libraries. Albo również prawy klik na nazwie projektu. Opcja Properties. W nowym okienku w drzewku opcji po lewej wybieramy Java Build Path. Nastepnie zakładka Libraries. To jest to samo na dwa trochę różne sposoby.
4. Na zrzucie ekranu masz zakładkę "Arguments". Tam wpisujesz m.in. argumenty uruchamianego projektu.

[Updated on: Wed, 02 May 2012 18:28]

Report message to a moderator

Previous Topic:Run Configuration - remote PHP, Python
Next Topic:Jak połączyć: SQL Server 2008 R2 z Eclipse Java EE IDE Indigo Service Release 2
Goto Forum:
  


Current Time: Wed Apr 24 06:23:23 GMT 2019

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01410 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top