Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Clean Project w Eclipse CDT(Jak ukryć możliwość czyszczenia projektu / Jak podmienić.)
Clean Project w Eclipse CDT [message #1773258] Mon, 25 September 2017 16:47 Go to next message
Tomasz Radecki is currently offline Tomasz RadeckiFriend
Messages: 2
Registered: September 2017
Junior Member
Cześć Wam wszystkim!
Używam eclipse cdt i z racji tego mam następujące pytanie.
Czy jest możliwość ukrycia "Clean project" (po naciśnięciu na dany project) tak aby się to po prostu nie wyświetlało? Piszę swoją wtyczkę i mam tam swoje "czyszczenie" dlatego tego eclipsowego już nie potrzebuje.
Ewentualnie, jak można podmienić to Clean Project tak, aby czyszczenie następowało w sposób jaki chcę (Po nacisnięciu na clean project, wywołuje się komenda którą sobie zaprogramowałem).

Wtyczkę pisze w javie, jednak używam jej w eclipsie cdt. Mam nadzieję, że wszystko jasno napisałem.
Re: Clean Project w Eclipse CDT [message #1805438 is a reply to message #1773258] Mon, 15 April 2019 10:03 Go to previous message
lucy henry is currently offline lucy henryFriend
Messages: 1
Registered: April 2019
Junior Member
"Clean project" (po naciśnięciu na dany project) tak aby się to po prostu nie wyświetlało? Piszę swoją wtyczkę i mam tam swoje "czyszczenie" dlatego tego eclipsowego już nie potrzebuje.
Ewentualnie, jak można podmienić to Clean Pro
Previous Topic:Lackness of Eciplse IDE
Next Topic:Refresh in eclipse
Goto Forum:
  


Current Time: Wed Aug 05 22:43:05 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.02272 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top