Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Eclipse Che na Debianie w VirtualBox, host Windows
Eclipse Che na Debianie w VirtualBox, host Windows [message #1749745] Sat, 10 December 2016 18:48
Michal Kozakiewicz is currently offline Michal KozakiewiczFriend
Messages: 1
Registered: December 2016
Junior Member
Panowie, pomocy.
walczę już ponad 3 godziny i nie mogę uruchomić Eclipse Che.

Pobrałem świeżą płytę Debiana Jessie 8.6 w wersji 64bit CD, zainstalowałem go na virtualnej maszynie.
Łączę się do niej za pomocą SSH na adres 192.168.2.111.
Skonfigurowałem virtualną maszynę tak żeby połączenie było w trybie "Mostkowana karta sieciowa (bridged)", wtedy gdy mój PC ma ip 192.168.2.104 ładnie przepływa mi ruch, i router nadaje debianowi wewnątrz vmbox ip na eth0 czyli 192.168.2.111.

Zainstalowałem Dockera tak jak w poradniku na stronie
docs.docker[dot]com/engine/installation/linux/debian/

Następnie zmieniłem mu IP skryptem z GitHuba
gist.github[dot]com/kamermans/94b1c41086de0204750b
na: 192.168.2.112/24
Z windowsa mogę pingować ip eth0 i docker0 czyli debiana i 192.168.2.112, ładnie odpowiada.

Następnie krok po kroku wkleiłem komendy z Eclipse Che
wystartował, pokazał się komunikat:

root@debian:/home/michal# che start
WARNING: No memory limit support
WARNING: No swap limit support
WARNING: No kernel memory limit support
WARNING: No oom kill disable support
WARNING: No cpu cfs quota support
WARNING: No cpu cfs period support
INFO: ECLIPSE CHE: Pulling image eclipse/che-server:5.0.0-latest
5.0.0-latest: Pulling from eclipse/che-server
3690ec4760f9: Already exists
3cfcebaba840: Downloading [================>                 ] 24.85 MB/74.18 MB
3cfcebaba840: Downloading [==================>                ] 27.01 MB/74.18 MB
3cfcebaba840: Pull complete
2de6e0dd61f4: Pull complete
Digest: sha256:0c3683650fb4695cd4247a618a329626f31d7af4b0c36ac079c2f82117e401ef
Status: Downloaded newer image for eclipse/che-server:5.0.0-latest

INFO: ECLIPSE CHE: Starting container...
INFO: ECLIPSE CHE: Server logs at "docker logs -f che-server"
INFO: ECLIPSE CHE: Server booting...
INFO: ECLIPSE CHE: Booted and reachable
INFO: ECLIPSE CHE: Ver: 5.0.0-M7
INFO: ECLIPSE CHE: Use: http://192.168.2.112:8080
INFO: ECLIPSE CHE: API: http://192.168.2.112:8080/swagger


Tutaj zaczyna się problem, ponieważ łączę się z windowsa za pomocą SSH do debiana, a nie mogę już za pomocą przeglądarki Google Chrome na Windowsie podłączyć się do Eclipse Che na IP 192.168.2.112.

Co zrobić z tym ?
Previous Topic:Po ściągnięciu eclipse i dwukliku na aplikację nic się nie dzieje, why?
Next Topic:Problem z aktualizacją.
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Jul 10 20:21:09 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01643 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top