Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Android NDK, Android.mk - access denied(brak dostępu do plików cpp)
Android NDK, Android.mk - access denied [message #1706417] Wed, 26 August 2015 17:34
paweu paweu is currently offline paweu paweuFriend
Messages: 1
Registered: August 2015
Junior Member
Cześć,
Mam problem z dostępem do plików cpp mojego projektu. Podczas build (albo clean, nieważne w sumie) konsola wypluwa mi to:

 
13:09:42 **** Clean-only build of configuration Default for project Project ****
"D:\\android\\android-ndk-r10e\\ndk-build.cmd" clean 
Access denied - JNI/../../../../PROJECT/SRC 
File not found - -NAME 
File not found - -PRINTF
File not found - ../../../../PROJECT/SRC/%P \N
Android NDK: WARNING:jni/Android.mk:project: LOCAL_LDLIBS is always ignored for static libraries  

[armeabi-v7a] Clean     : bullet [armeabi-v7a]
[armeabi-v7a] Clean     : freetype [armeabi-v7a] 
[armeabi-v7a] Clean     : openal [armeabi-v7a]
[armeabi-v7a] Clean     : stlport_shared [armeabi-v7a]
[armeabi-v7a] Clean     : stlport_static [armeabi-v7a]
[armeabi-v7a] Clean     : project [armeabi-v7a]
[armeabi-v7a] Clean     : vpx [armeabi-v7a]

13:09:43 Build Finished (took 1s.168ms)


Z jakiejś nieznanej mi przyczyny nie może dostać się do plików cpp. Mój plik Android.mk wygląda następująco:

LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
TARGET_PLATFORM := android-9

include $(CLEAR_VARS)
#include $(LOCAL_PATH)/bullet.mk
LOCAL_MODULE  := bullet 
LOCAL_SRC_FILES := ../../../../Project/lib_android/lib/$(TARGET_ARCH_ABI)/libbullet.so
include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)
include $(CLEAR_VARS)

include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE  := libvpx 
LOCAL_SRC_FILES := ../../../../Project/lib_android/lib/$(TARGET_ARCH_ABI)/libvpx.so
include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)

include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE  := openal 
LOCAL_SRC_FILES := ../../../../Project/lib_android/lib/$(TARGET_ARCH_ABI)/libopenal.so
include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)

include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE  := freetype 
LOCAL_SRC_FILES := ../../../../Project/lib_android/lib/$(TARGET_ARCH_ABI)/libfreetype.so
include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)

include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := project

TARGET_PLATFORM := android-9

OPENGLES_LIB := -lGLESv2
OPENGLES_DEF := -DUSE_OPENGL_ES_2_0

LOCAL_SHARED_LIBRARIES := openal libvpx freetype libbullet
#LOCAL_ARM_MODE := arm

LOCAL_MODULE_FILENAME := libproject
LOCAL_C_INCLUDES := \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/src/ \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/inc/bullet \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/inc/ \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/inc/freetype/include \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/inc_android/ \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/inc_android/openal/include \
		$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/inc_android/openal/OpenAL32/Include \
		$(LOCAL_PATH)/../../../src \
#$(error "$(LOCAL_PATH)/../../../../Project/src/")
LOCAL_CPPFLAGS := $(LOCAL_CPP_INCLUDES:%=-I%) -rdynamic -std=c++11
LOCAL_LDLIBS := -L$(SYSROOT)/usr/lib -ldl -lm -llog \
    -lGLESv2 -ldl -llog -lEGL -Wl,-s

cppfiles := $(shell find $(LOCAL_PATH)/../../../../Project/src -name "*.cpp" -printf "../../../../Project/src/%%P \n")

LOCAL_SRC_FILES := $(cppfiles)

include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)


Mam NDK w wersji r9 (na r10e jest to samo) 64bit, Eclipse Mars 4.5.0 64bit, Java 8u60 64bit, JDK 8u60 64bit, Android SDK 24.3.4. Próbowałem przenosić eclipsa, ndk, sdk, zmieniać workspace, zmieniać uprawnienia i nic.
Utknąłem i nie wiem, już gdzie szukać. Proszę o pomoc.

[Updated on: Sun, 18 October 2015 12:37]

Report message to a moderator

Previous Topic:Eclipse C/C++ OS X problem z GDB
Next Topic:powiadomienie o końcu kompilacji
Goto Forum:
  


Current Time: Thu Jun 04 17:40:14 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01609 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top