Skip to main content


Eclipse Community Forums
Forum Search:

Search      Help    Register    Login    Home
Home » General (non-technical) » Polish users » Problemy z Mavenem
Problemy z Mavenem [message #1700362] Thu, 02 July 2015 07:38
Andrzej Borucki is currently offline Andrzej BoruckiFriend
Messages: 13
Registered: August 2013
Junior Member
Mam najnowsze Eclipse Mars. Z gita ściągnąłem jpstrack.android,
Najpierw poprawiłem Unable to resolve target 'android-19' w project.properties na 'android-22'.
pom.xml ma następujące problemy:
Missing artifact com.darwinsys:jpstrack:jar:1.0.4-SNAPSHOT
Plugin execution not covered by lifecycle configuration:
The container 'Maven Dependencies' references non existing library 'C:\Users\Andrzej\.m2\repository\com\darwinsys\jpstrack\1.0.4-SNAPSHOT\jpstrack-1.0.4-SNAPSHOT.jar'
The project cannot be built until build path errors are resolved jpstrack.android

Dotychczas używałem prostych projektów, gdzie nie były wykorzystywane narzędzia do automatyzacji budowy.
Ewentualnie, jak wyrzucić Mavena i dodać pierwszy projekt w Build Path? Ale to rozwiązanie mniej eleganckie, wolę mieć pom.xml.
Previous Topic:Co to jest Andmore?
Next Topic:Eclipse docbook - wygenerowany pdf bez polskich znaków
Goto Forum:
  


Current Time: Wed Jun 03 04:30:50 GMT 2020

Powered by FUDForum. Page generated in 0.01897 seconds
.:: Contact :: Home ::.

Powered by: FUDforum 3.0.2.
Copyright ©2001-2010 FUDforum Bulletin Board Software

Back to the top